Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 10 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin buồn & Phân u`u

  Tổng Hội Hải Quân VNCH đu`o`̣c tin nhạc phụ HQ Trịnh Trọng Bình (K16SQHQ/NT) là cụ Ông Đàm Trung Hào pháp danh Minh Tiến
  vu`̀a qui tiên ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Sàigòn Việt Nam, hu`o`̉ng thọ 93 tuổi.

  Trân tróng thông báo đến Qúi Niên tru`o`̃̉ng, Qúi Chiến hu`ũ để̃ tùy nghi.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH.

  PHÂN ƯU

  Được tin buồn Nhạc Phụ của Chiến Hữu Trịnh Trọng Bình (K16SQHQ/NT)

  Cụ Ông Đàm Trung Hào
  Pháp danh Minh Tiến
  Đã tạ thế ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Sài Gòn, Việt Nam
  Hưởng thọ 93 Tuổi.

  Thay mặt Tổng Hội Hải Quân VNCH thành kính chia buồn cùng anh chị Trịnh Trọng Bình và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ Ông Minh Tiến Đàm Trung Hào so`́m siêu linh tịnh độ trong cõi Phật an lành.

  Hq Nguyễn Xuân Dục
  THT/THHQ
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Thursday, October 31, 2013 9:58 AM


  Kính chuyển đến qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân Trùng Dương, Nhạc phụ của NT Trịnh Trong Bình vửa qua đời tại Việt Nam.

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  Được tin buồn Nhạc Phụ của Chiến Hữu Trịnh Trọng Bình

  Cụ Ông Đàm Trung Hào
  Pháp danh Minh Tiến
  Đã tạ thế ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Sài Gòn, Việt Nam
  Hưởng thọ 93 Tuổi.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn
  Cùng Chiến Hữu Trịnh Trọng Bình và tang quyến.
  Nguyện xin hương linh Cụ Ông sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  Tuesday, October 29, 2013 10:15 PM
  nguyenno24@gmail.com

 2. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 20 THỨƠC T THUOCT@YAHOO.COM; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM
  Subject: THIỆP MỜI THAM DỰ DẠ TIỆC 59 NĂM THÀNH LÂP BINH CHỦNG NHẢY DÙ

  Kính Gởi Qúy NT/CH gia đình HQTZ/DFW.

  Hội Nhảy Dù có gởi thiệp mời HQTZ/DFW tham dự kỷ niệm 59 năm thành lập binh chủng nhảy Dù. Vé ủng hộ là $30.00 .Tổ chức tại nhà hang A1 Super Buffet trên đường Pioneer tại Arlington, Texas thứ bảy , ngày 7 tháng 12 năm 2013 Kính mời Qúy NT/CH tham dự. xin gọi phone 972-816-4339 hoặc gởi Email về tội để đặt chổ . trước ngày 29 tháng 11, 2013.

  Cám ơn
  N.V.Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, October 23, 2013 10:43 AM

 3. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 20 THỨƠC T THUOCT@YAHOO.COM; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM
  Subject: Fwd: Tin Buồn

  LỄ PHỦ CỜ CHO CHIẾN HŨU NGUYỄN VĂN NHIỀU SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI NHÀ THỜ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
  TẬP TRUNG LÚC 7:45 AM , NGÀY THỨ BẢY 10/26/2013.
  ĐỊA CHỈ 2121 W APOLLO. GARLAND TX 75044. LỄ LÚC 8 AM

  KÍNH MỜI QÚY NT/CH ĐEN THAM DỰ ( XIN VUI LÒNG MẶT QUÂN PHỤC NẾU CÓ ).

  TRÂN TRỌNG
  NGUYỄN VĂN NỞ
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Friday, October 25, 2013 8:59 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 20 THỨƠC T THUOCT@YAHOO.COM; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM
  Subject: Phân Ưu

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  được tin buồn Chiến Hữu
  Trung Úy Hải Quân
  (K10 OCS)

  MICAE NGUYỄN VĂN NHIỀU
  Nhà văn Nguyên Nhi
  Đã vĩnh viễn ra đi ngày 18 tháng 10 năm 2013
  tại Dallas, Texas
  Hưởng thọ 63 tuổi

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas xin chia buồn
  cùng hai cháu Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Trường Sa và tang quyến.
  Nguyện cầu hương linh Micae Nguyễn Văn Nhiều
  sớm hưởng nhan thánh Chúa

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, October 23, 2013 12:58 PM


  To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin buồn

  Tổng Hội Hải Quân VNCH trân trọng thông báo tin buồ̀n:

  HQ Trung úy Michel Nguyễn Văn Nhiềù (Khóa 10 OCS) vu`̀a ro`̀i đàn tại Dallas, Texas ngày 18 tháng 10 năm 2013. Hu`o`̉ng thọ 63 tuổi.

  Qúi Niên tru`o`̉ng, Qúi Chiến hu`ũ có thể̉ liên lạc các cháu qua điện thọai : Cháu Nguyễn Hoàng Sa 214-566-6904 hay cháu Nguyễn Tru`o`̀ng Sa 214-405-4550.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Wednesday, October 23, 2013 12:50 PM


  Phân u`u

  Thay mặt Tổng Hội Hải Quân VNCH thành kính chia buổ̀n cùng tang quyến HQ Trung úy Michel Nguyễn Văn Nhiều. Xin góp lo`̀i cầu nguyện linh hồn Michel Nguyễn Văn Nhiều so`́m hu`o`̉ng dung nhan Chúa Ki-Tô đo`̀i đo`̀i.

  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Tổng Hội Trưởng / THHQVNCH


  To: hqnguyenno@gmail.com
  Subject: Tin Buồn

  Chúng tôi vừanhận dươc Cáo Phó chuyển qua từ anh Thái Hóa Lộc báo Người Việt Dallas gởi cho chúng tôi ngày hôm qua,sau khi liên lạc với cháu Nguyễn Trường Sa thì biết đó là
  Trung Úy HQ Nguyễn Văn Nhiều.

  cháu cho biết là ba cháu đã bị bệnh trên 10 năm nay nên không liên lạc với ai cả.

  Đây là điện thoại của cháu Nguyễn Hoàng Sa (214)566-6904
  cháu Nguyễn Trường Sa (214)-405-4550

  Cháu cũng không biết nhiều về cuộc đời quân ngũ của ba cháu, chỉ biết là ba cháu có tham dự trận chiến Hòang Sa, nên mới đặt tên cho anh cháu và cháu là Hoàng Sa và Trường Sa.

  Với tình Huynh đệ chi Binh chúng tôi sẽ sắp xếp đến thăm viềng và tiễn biệt anh lần cuối.

  Hội Hải Quân Trùng Dương sẽ gởi đăng Phân Ưu với tang quyến tuần này
  Xin thông báo đến qúy Niên Trưởng qúy Chiến Hữu để tùy nghi.

  Nguyễn Văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, October 22, 2013 1:27 PM


  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc, bằng hữu xa gần:

  Em, Anh và Cha Ông chúng tôi là
  Nguyên Nhi
  Cựu Hải Quân Trung Úy Quân Lực VNCH
  Sinh năm 1950
  Vừa từ trần đêm thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2013
  Hưởng thọ 63 tuổi

  Linh cữu được quàn và thăm viếng từ 2 giờ chiều thứ Năm ngày 24 tháng 10 tại
  Restland Funeral Home, 13005 Greenville Avenue, Dallas, TX 75243.

  Thánh lễ tiễn biệt và chương trình hỏa táng theo sau sẽ được cử hành lúc 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2013 tại

  Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2121 W. Apollo, Garland, TX 75044

  Tang gia đồng kính báo
  Trưởng nam Nguyễn Hoàng Sa, Texas
  Thứ Nam Nguyễn Trường Sa cùng cháu nội Nguyễn Tiên Sa, Texas
  Anh trai Nguyễn Thành Dư và gia đình, Oklahoma
  Em gái Nguyễn Thị Đức và gia đình, Canada
  Em gái Nguyễn Thị Hạnh và gia đình, Oklahoma

  Cáo phó thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu.

 4. To: "tonghoihqhh.vnch@gmail.com" tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Re: Tho goi tu N/T Nguyen Xuan Son nguyen TL Ham Doi VNCH

  Kính thưa quý vị,

  Ý kiến của NT Sơn rất hay nhưng không biết liệu có thực hiện được không! Đề nghi NT Sơn đưa ra một nghị trình: Họp ở đâu, lúc nào và tới khi nào, ai chủ tọa.

  Ngay khi bắt đầu buổi họp, DVD của Dân Sinh Media phải được chiếu để mọi người tham dự hội thảo xem xét (nếu như vậy thì dù họp trước hay sau ngày phát hành DVD, chắc không ai còn muốn mua ...

  Vu That
  From: vuthat vuthat@yahoo.com
  Date: 2013/10/16


  Thưa quý Anh Em HQVNCH,

  Tôi có quan niệm có lẽ đặc biệt không giống với nhiều người. Cho tôi tóm lượt sau đây:

  Ai ai cũng có thể viết lịch sử. Lịch sử Việt Nam cũng có nhiều người viết. Lịch sử của HQVN cũng có nhiều người viết. Anh bạn DK có viết. Bà DML cũng có viết. Bạn NBT cũng có viết. Nhóm USS Kirk cũng có viết.v.v. Duyệt lại các tác phẩm nầy ta có thể ghi nhận nét chủ quan của mổi tác giả. Dù là tầm nhìn chủ quan, nhưng đó là cách phát biểu cùa tác giả. Cách nhìn đó và sự phán xẹ́t đó cần phải được tôn trọng, như ta tôn trọng ý kiến của người khác.

  Nghĩ cho cùng thì lịch sử là một tổng thể rất lớn. Mổi tác giả viết về lịch sử thì có nhản quang và tầm nhìn khác nhau và tầm nhìn đó có thể rất cục bộ. Tác giả chỉ có thể viết lại một khía cạnh nào đó của lịch sử mà thôi. Khía cạnh được trình bày có thể là sự thật, mà cũng có thể không đúng sự thật. Mà lịch sử thì cần có sự thật.

  Một cá nhân không có đủ phương tiện để đem lại sự thật cho lích sử. Ngược lại, nếu ta có một nhóm người cùng nghiên cứu thì ta sẽ hy vọng tìm ra được sự thật cho lịch sử.

  Nhóm Dân Sinh Media là một nhóm nhỏ. Họ có tầm nhìn và nhận xét của họ. Như tôi trình bày trên đây, tầm nhìn và nhận xét đó cần phải được tôn trọng. Tuy nhiên, vì lý do Dân Sinh Media chỉ là một nhóm nhỏ, nên họ không thể nhìn hết cái tổng thể của "cuộc hải hành cuối cùng" của HQVN. Họ chỉ có thể trình bày khía cạnh của tổng thể mà họ nhìn thấy được mà thôi. Lý do họ là những người ngoại cuộc, đứng bên ngoài nhìn vào một tổng thể.

  "Tập thể" HQVN mới là người trong cuộc.

  Chỉ có "tập thể" HQVN mới có thể nhìn thấy sự thật của chuyến hải hành sau cùng nầy mà thôi bởi lẻ chúng ta là những người đã trãi nghiệm chuyến đi đó. Tập thể HQVN đây là chính các quý anh em và chúng tôi gọp chung lại. Tức nhiên đã 38 năm trôi qua rồi, trí nhớ của anh em mình có phần suy giảm và tức nhiên là ta cũng không tìm được sứ thật tuyệt đối vì tập thể nầy cũng chưa chắc tìm ra được sự thật 100%. Nhưng nếu ta có một số thậ̣t đông các anh em HQVN cùng chung hội thảo thì ta sẽ đến gần sự thật hơn. Càng đông thì càng gần sự thật.

  Dân Sinh Media cho xuất bản tập DVD mô tã chuyến hải hành sau cùng của HQVN với những hình ảnh và những câu chguyện mà họ thu thập được thì đó là bản quyền của họ. Chúng ta cần tôn trọng bản quyền đó.

  Tuy nhiên, nếu nội dung và những hình ảnh không diễn tã được trung thực chuyến hải hành nầy thì chỉ có "tập thể" HQVN mới có đũ tư cách để nói cho Dân Sinh Media biết những gì không đúng với sự thật. Tất nhiên, một người nói chắc hẳn là không đũ lực. Một nhóm nhỏ người nói cũng chưa chắc đũ lực. "Tập thể" nầy cần phải có số đông mới đầy đũ công lực.

  Nếu "tập thể" HQVN không nói thì mặc nhiên chúng ta đã chấp nhận nội dung của tâp DVD nầy. Cũng như chúng ta đã chấp nhận những gì đã xuất bản trước đây, tập hồi ký của anh bạn DK, bài viết của bà DML, bài viết của anh bạn NBT, tập phim của USS Kirk v.v... mà ai cũng cãm nhận là những tác pẩm nầy diễn tã chưa đúng sự thật.

  Vì suy luận như trình bày trên đây, tôi thấy cần phải mời gọi tất cả anh em HQVN các cấp quy tựu lại San Jose trong dịp Dec 1, 2013 nầy để chúng ta có được "tập thế HQVN". Tôi không quan niệm chuyến đi SanJose nầy là một sự ủng hộ hay đã đão Dân Sinh Media, mà tôi chỉ mong có một sự gặp gở của anh em mình để có được "tập thể" HQVN. Tôi ước mong anh em đi thật đông và ước mong anh em có dịp sống lại với những kỹ niệm của những ngày anh em mình đã sát cánh bên nhau phục vụ dưới cờ.

  Tôi đề nghị quý anh em phổ biến thật rộng rải email nầy

  Thân tình và Đa tạ
  Nguyễn Xuân Sơn.
  Tổng Hội Hải Quân VNCH


  To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thong báo thư mời tham dự " Chuyến Hải hành..."

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ Hải Quân,

  Chúng tôi vừa nhận được tin Hội Bạch Đằng ( Hội Hải Quân VNCH miền Bắc California ) mời gọi các Chiến Hữu Hải Quân trên toàn thế giới về San Jose, California tham dự nhân dịp DVD "Chuyến Hải Hành cuối cùng" phát hành tại đây. Trân trọng thông báo đến tất cả qúi vị để tùy nghi.

  Mọi liên lạc, xin email về:

  HQ Vương Thế Tuấn
  tuanvuong44@yahoo.com

  hay

  Hội Bạch Đằng
  P. O. Box 21997
  San Jose, CA 95151-1997

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Monday, October 7, 2013 10:23 PM

  P.S.: Thư mời đính kèm


  THƯ NGỎ

  Kính gởi Quý Niên Trưởng, Quý Hạm Trưởng, Thuỷ Thủ Đoàn của 43 Chiến Hạm di tản cùng quý Chiến Hữu Hải Quân xa, gần.

  Đã 38 năm trôi qua để có được một buổi trùng phùng giữa Thủy Thủ Đoàn của 43 chiến hạm cùng 30,000 đồng bào đã đi được trong ngày 30/4/1975 vẫn là niềm mong đợi của mọi người. Nhân dịp Dân Sinh Media phát hành cuốn DVD “ Chuyến Hải Hành Cuối Cùng” sẽ được tổ chức tại Hý Viện Santa Clare Convention Center vào ngày Dec 1st 2013 sắp tới. Hội Hải Quân Bạch Đằng đã nhận lời yểm trợ cho ngày phát hành nói trên (Xem thư mời của Hội HQBĐ đính kèm). Được NT Trần Thanh Điền Hội Trưởng Hội Hải Quân Bạch Đằng ủy nhiệm cho tôi trong việc tìm kiếm, liên lạc và mời quý vị Hạm Trưởng, Thủy Thủ Đoàn của 43 Chiến Hạm cùng quí chiến hữu HQ xa, gần về dự. Cho tới hôm nay chúng tôi đã lập được một danh sách email của 26 chiến hạm trong tổng số 43 chiến hạm và qua điện đàm đã có 13 Hạm Trưởng nhận lời tham dự cùng với nhân viên của 2 chiến hạm mà khi ra đi đã không có HT như vậy là tổng cộng đã có 15 chiến hạm về dự. Ra mắt cuốn DVD là một cơ hội tốt để vinh danh chuyến ra đi lịch sử cuả 43 chiến hạm cuả HQVNCH. Do đó các tiết mục của chương trình sẽ đưa quí vị sống lại những giây phút lịch sử của 38 năm về trước với những nhân chứng sống. Xen vào là một chương trình văn nghệ đặc sắc Hải Quân do các nghệ sĩ tên tuổi như: Nam Lộc, Phương Hoài Tâm, Diệp Thanh Thanh, Mai Vy và Phillip Huy cùng ban Hợp Ca Lướt Sóng trong các bài hùng ca.

  Được tổ chức tại hý viện sang trọng thuộc thành phố Santa Clara, vào cửa miễn phí vì chỗ ngồi giới hạn nên quí vị cần ghi danh giữ chỗ càng sớm càng tốt qua email tuanvuong44@yahoo.com hoặc gọi số 408-386-7701. BTC dành ưu tiên cho Thủy Thủ Đoàn cuả 43 chiến hạm và các chiến hữu HQ từ xa về.

  Để giúp cho các chiến hữu HQ từ xa về BTC đã điều đình với BGĐ của Biltimore Suite& Hotel cho môt giá cả thật nhẹ nhàng (xem chi tiết bên dưới). Ưu điểm của khách sạn này là họ có shuttle để đưa đón quí vị từ phi trường San Jose cũng như từ Hý Viện SC Convention Center về lại khách sạn. Sau cùng để buổi hội ngộ thêm ý nghĩa BTC yêu cầu quí chiến hữu nên mặc quân phục Hải Quân nếu có hoặc mặc Âu phục. Xin cám ơn quí vị trước.

  San Jose ngày 28 tháng 9 năm 2013
  TM Hội Trưởng Hội Hải Quân Bạch Đằng
  Trân trọng kính mời,
  Vương Thế Tuấn
  tuanvuong44@yahoo.com
  408-386-7701

  P.S.: Đính kèm dưới đây là Khách Sạn Biltmore


  This email is to confirm the Vietnamese Navy Reunion for November 29th thru December 2nd at the Biltmore Hotel & Suites.
  I am happy to let you know that attendees may now begin making reservations directly by calling
  1-800-255-9925 or (408) 988-8411
  and referencing Vietnamese Navy Reunion or Booking ID #29064
  to get the discounted group rate. I have also provided a reservation web link below to make reservations online. You will be directed to the property’s home page with your group name/code already entered in the appropriate field. All they need to do is enter their arrival date to begin the reservation process.
  Cut-Off Date: Friday, November 22, 2013
  Rate is good for November 29-December 2, 2013
  Standard: $75 per night
  Tower Suites: $89 per night

  Booking Link

  Stephanie J. Dancel, Group Sales Manager
  Biltmore Hotel & Suites
  2151 Laurelwood Road
  Santa Clara, CA 95054
  USA
  Phone: 408-346-4713
  Fax: 408-986-9807
  gregp@hotelbiltmore.com

 5. To: LHCSVNCH/DFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com, "CON (ND) HOANG" nhaydudallas@yahoo.com, "Hung (ND.Nghi le) Tran" hungtran1@sbcglobal.net, No Nguyen nguyenno24@gmail.com, "No (HQ) Nguyen" nguyenno@gmail.com, "Reng (QC) Dang" rengdang50@gmail.com, "72quynguyen@gmail.com" 72quynguyen@gmail.com, TOAN 71 NGUYEN nguyen.thomas@sbcglobal.net, "Thong (ND) BUI" tombuinhaydu@hotmail.com, "Thong (DCT11) Nguyen" thongdungvm@yahoo.com, "Thien (HT/NKT/DFW) Nguyen" thiennguyen52@gmail.com, Duyet TSQ Nguyen sqhq19@yahoo.com, "latnguyen2003@yahoo.com" latnguyen2003@yahoo.com, Ba 68 Hoang lenhuhoang68@yahoo.com, "Hanh (chup hinh) nguyen" bachdanggiang65@yahoo.com, "Tha (lldb)Huu Le" thanhk52061@yahoo.com
  Subject: FW: Thu moi

  Kinh goi;

  Lien Hoi Chien Si VNCH/DFW.
  Quy Hoi Doan Thanh Vien
  Nhay Du, Hai Quan, NKT, LLDB, 101,PDUTB,TSQ

  Tran trong kinh moi quy LHCSVNCH/DFW, quy Hoi Doan,quy Chien Huu va Gia dinh sap xep thoi gio den tham du Le Tuong Niem Vi Nguyen Thu Quoc Gia Nen De Nhat Cong Hoa ,Tong Thong NGO DINH DIEM cung cac Chien Si va Dong Bao da Vi Quoc Vong Than

  Duoc to chuc luc 1 gio chieu ngay 2 thang 11 nam 2013
  tai Walnut Street Mall (Banquet Hall)
  9750 Walnut Street, #250
  Dallas ,TX.75043
  Xin mac Quan Phuc neu co
  .

  Kinh moi
  Dai dien BTC
  Vo tan Y
  817-992-6459
  From: Tan-Y Vo ytanvo@hotmail.com
  Date: 2013/10/15

 6. To: hqnguyenno@gmail.com
  Subject: Video Ngày Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Arlington, Texas, USA chiều Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

  Video (1) Ngày Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Arlington, Texas, USA chiều Chủ Nhật, 22 tháng 9 năm 2013

  Video (2) Ngày Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Arlington, Texas, USA chiều Chủ Nhật, 22 tháng 9 năm 2013

  Video (3) Ngày Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Arlington, Texas, USA chiều Chủ Nhật, 22 tháng 9 năm 2013

  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Monday, October 14, 2013 12:26 PM


  To: "tonghoihqhh.vnch@gmail.com" tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Le Huy Nhat nam thu 713 Duc Tran Hung Dao tai Paris, Phap quoc

  Kính chuyển đến chiến hữu Tổng Hội trưởng sinh hoạt của hội HQ & HH VNCH tại Pháp

  Le Huy Nhat nam thu 713 Duc Tran Hung Dao, Thánh Tổ Việt Nam Cộng Hòa tại Paris, Pháp Quốc

  Thân kính
  Hội Trưởng Đặng Vũ Lợi
  Paris, FRANCE
  From: Date: 2013/10/8

 7. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin buồn

  Tổng Hội vừa nhận được tin buồn :

  HQ Trung úy CK Đặng Ngọc Khảm ( K20 SQHQ/NT ) vừa lặng lẽ rời đoàn tại Sidney, Australia ngày 1 tháng 10 năm 2013. Hưởng thọ 66 tuổi.

  Trân trọng thông báo.
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Tuesday, October 1, 2013 12:30 AM

 8. To: Nam Pham hq611@juno.com; Hue An Luu lahue007@yahoo.ca; Ngo QuocThanh ngo_quocthanh@yahoo.com; Anh Ly ngocphuongnam@gmail.com; Bravo Tango trantrnga@yahoo.com; An Tran antran4256@yahoo.com; Andy Newens andynewens@yahoo.com; Anh Tuan lu anhtuanlu@optusnet.com.au; anhphambb1 anhphambb1@msn.com; anhvungo anhvungo@netzero.net; anthonytranbas anthonytranbas@sbcglobal.net; Bai Xuan Hoang hxbk13@msn.com; bauhoang81 bauhoang81@hotmail.com; bichhong4154 bichhong4154@gmail.com; Binh Ho hobinh727@yahoo.com; Binh Manh Nguyen binh_k13@yahoo.com; binhnam binhnam@sbcglobal.net; Bui thien Chi lbui_mail@yahoo.com.au; C. Nguyen nvcca.2010@gmail.com; Cam Huynh doanket@yahoo.com; camlo49 camlo49@msn.com; Cao Khắc Tiếp caokhactiep@yahoo.com; cau_huynh cau_huynh@yahoo.com; charles_t_nguyen charles_t_nguyen@yahoo.com; Chi HA haiquantrungduong@yahoo.com; chimiller chimiller@hotmail.com; Chu bá Yến yenchu36@aol.com; chuvantien14 chuvantien14@hotmail.com; con truong mcvancon@yahoo.com; cong_tran46 cong_tran46@yahoo.com; congv36 congv36@yahoo.com; Cu Nguyen anhtony1975@yahoo.com; cuong cpham131@cox.net; Cuong Nguyen ( Hội Bạch Đằng ) bdluotsong@yahoo.com; cuong ton cuongton@yahoo.com; D_T_Dan D_T_Dan@yahoo.com; Dang van My pcf3929@hotmail.com; dangdu dangdu@hotmail.com; danhk10 danhk10@yahoo.com; Dao Dan dankhoa@yahoo.com; Dao Thuy Nguyen daonguyen41@sbcglobal.net; daodtrong daodtrong@yahoo.com; davidnguyen37 davidnguyen37@verizon.net; Dennis Nguyen nguyenhacali@yahoo.com; Dinh Pham megavnn1@gmail.com; Do kim Tieng rfrepair@yahoo.com; Do Quang doquang1@gmail.com; Do van Canh dc0966@yahoo.com; docamnhung12 docamnhung12@gmail.com; Duong minh Nhut nhutminhd@sbcglobal.net; Duong Quan dnhome98@hotmail.com; Duong Quang Tri dquangtri@yahoo.com; Duyet Nguyen Huu dhwin@yahoo.com; dvh503 dvh503@yahoo.com; dvh800 dvh800@yahoo.com; Frederick.Ha Frederick.Ha@gmail.com; hainguyenk10 hainguyenk10@yahoo.com; haiquan haiquan@gmx.net; henluu35 henluu35@yahoo.com; Henry Dang henryddang@yahoo.com; hiepdang hiepdang@swbell.net; Hoa Ho Ngoc hoaho1300@yahoo.com; hoa le hoale@sfr.fr; Hoai Nguyen Mong Nmh186@aol.com; hoetrinh23 hoetrinh23@yahoo.com; Holland aNguyen nguyen.holland@yahoo.com; hqvn hqvn@yahoo.com; huahongminh98 huahongminh98@yahoo.com; Hung Bui hbui26@yahoo.com; hung cai cth208591@yahoo.com; Hung Du Tri voongaiv@yahoo.com; hung nguyen hungnguyenhq@yahoo.ca; Hung Pham HungDakao@yahoo.com; hungnamtran hungnamtran@yahoo.com; huuloc doan huuloc@sympatico.ca; HuynhkTrung huynh_kt@yahoo.com; huynhngocthanh60 huynhngocthanh60@hotmail.com; hyvan1940 hyvan1940@yahoo.com; Hồng Tô hongpto@yahoo.com; Irvine Quinn idquinn@hotmail.com; kham1212 kham1212@gmail.com; KHANH Do Quoc khanh.009@gmail.com; Khanh Nguyen Huu Khuunguyen@yahoo.com; khanh9tran2003 khanh9tran2003@yahoo.com; Khoi Bui khoitbui9@yahoo.com; khuepham khuepham@cox.net; kimkhanh99 kimkhanh99@hotmail.com; kmai731558 kmai731558@aol.com; knguyen knguyen@utah.gov; Le Tua tuale40@hotmail.com; lequanglap1942 lequanglap1942@yahoo.com; lethuanphong lethuanphong@yahoo.ca; lkloi lkloi@hotmail.com; Loc Nguyen nguyenvanloc@yahoo.com; Loc Tran van LocKhanh@yahoo.com; Loi dangvu dvloi3@yahoo.fr; Long NGO van xanh_do_trang_vang@yahoo.com; ltnam41 ltnam41@yahoo.com; luankimnguyen luankimnguyen@yahoo.com; Luong Doan ldoan20@gmail.com; Lvn48 Lvn48@hotmail.com; Ly Pham lien_lypham1@yahoo.com; Ly Vu lyhuuvu@yahoo.com; Lê Tấn Đạt datle01@yahoo.com; Lê V. Dũng K20 dungz1@hotmail.com; Lê Văn Lai Na uy levan.lai@halliburton.com; Lưu Ngọc Quang hq08hqcx@yahoo.com; Lưu Đức Huyến luudhuyen@yahoo.com; Man Phan manphan@hotmail.com; minh Tan Cao caotan@sbcglobal.net; minhpham39 minhpham39@yahoo.com; My Quang Luong myle4602@yahoo.com; nang luong luongnang@hotmail.com; Nghia OCS nthuynh11@msn.com; nghia Thanh Truong thanhtruong@go2vni.com; Ngo Minh Hieu hieungo555@yahoo.com; ngoc.n2 ngoc.n2@gmail.com; Nguyen Ngoc Kiem knguyen53@hotmail.com; NguyenTan dr_tannguyen@yahoo.com.au; NguyenVanNhut nguyen.nhut@sbcglobal.net; nguyenvantan nguyenvantan2000@yahoo.ca; Nguyễn Trí K10 prototri@yahoo.com; Nguyễn v. Các K20- cachq17@yahoo.com; Nguyễn Xuân So`n leonnguyen@aol.com; Nguyễn Hữu Bích nguyen_h_bich@yahoo.com; Nguyễn Văn Nở Dallas nguyenno24@gmail.com; Nguyễn Văn Phảy Germany vgpgermany@gmx.net; Nguyễn văn QuangUc qvnguyen@tpg.com.au; Nguyễn Đạt datnguyen1946@yahoo.com; Nhu Nguyen ngvnhu@yahoo.com; NN Tin Xuan Tran trantin678@yahoo.com; Nnquynh Nnquynh@aol.com; nxduc nxduc@aim.com; phamhv2 phamhv2@hotmail.com; phamphung phamphung@verizon.net; phamtnhon phamtnhon@yahoo.com; Phaṃ Đình San santiger11@yahoo.com; Phan Hop phanvhop@gmail.com; Phan Van Pham phanvanpham39@yahoo.com; phanlactiep phanlactiep@gmail.com; phantuhai729 phantuhai729@yahoo.com; Phuc Tich Lai phuctichlai@yahoo.com; q_nguyen q_nguyen@hotmail.com; qhtruong qhtruong@usa.net; qui phan quiphan@att.net; quynhvoi quynhvoi@yahoo.com; The Chung huu chunghuuthe@hotmail.com; thiendinhtrinh thiendinhtrinh@yahoo.com; thieut thieut@vinasoft.com; tinh11 tinh11@gmail.com; toannguyen41 toannguyen41@yahoo.com; tranban11 tranban11@gmail.com; tranlieuai tranlieuai@yahoo.com; trantuanduc trantuanduc@sbcglobal.net; trinh.tien.hung trinh.tien.hung@sympatico.ca; triquoc triquoc@comcast.net; trung_cn trung_cn@bigpond.net.au; truongdangvan16 truongdangvan16@hotmail.com; Trần Ken kentran46au@yahoo.com.au; Trần Văn Đáo (HT/Toronto) daohaiquank9@gmail.com; Vang Mai maivang@cox.net; vcbui vcbui@yahoo.com; vohuudanh vohuudanh@hotmail.com; Võ Kỷ abckyvo@gmail.com; vubatrach vubatrach@verizon.net; vuthat vuthat@yahoo.com; Vũ xuân An avuxuan@yahoo.com; ziemdang1163 ziemdang1163@gmail.com; Đinh Hoàng Cảnh ( K23 ) canhhdinh@yahoo.com; Đoàn Hữu Trí Paris d.htri@yahoo.fr; Đu`́C B. Nguyễn dnguyen1117@gmail.com; Đòan Mãn OK City dieuthien_48@yahoo.com; Đỗ Kiễm Kedo33@bellsouth.net; Đặng Cần Chánh chanh_dang@sbcglobal.net; Cung Vinh Thanh K20 tcung49@yahoo.com; Giang Ngoc Tran K12 trankenau@yahoo.com.au; Lê BaThông K10 bathongle41@yahoo.com; Ngoc Tran denhixunu@gmail.com; Nguyễn văn Oanh K19 oanhnguyenv@yahoo.com; OCS webmaster@hqvn-ocs.org; Phạm Văn Qúi ( Úc Châu ) vanquipham@gmail.com; Thuo`ng ocs gd59tanchau@yahoo.com; Tony Do ( PTHT) Tonydo2011@gmail.com; Trương Văn Song (HT Cữu Long ) Truongvansong@gmail.com; Trần T.A. Sơn Santa Ana ashqvnch@hotmail.com; Trần Viết Trang K16 trang_viet_tran@hotmail.com; Ho van Ky Thoai spanishbeach@gmail.com; khuepham khuempham@gmail.com; le. uyen le.uyen@att.net; Nguyen trung Ich ichnguyen111@yahoo.com; NguyenManhTri prototri2012@yahoo.com; NguyenNgoc ngocdaiduong07@yahoo.com
  Subject: Ngày Thánh Tổ tại Oklahoma City, Oklahoma, USA, tháng 9, 2013

  Nhân dịp Thánh Tổ Hải Quân VNCH đồng tho`̀i củng là ngày kỷ niệm thu`́ 25 của Hội Hải Quân và 26 của Hội Thủy Quân Lục Chiến tại thành phố Oklahoma City do liên hội Hải Quân - Thủy Quân Lục Chiến OKlahoma tổ chu`́c vào ngày 28 tháng 9 năm 2013.

  Buổi lễ đã đu`o`̣c su`̣ tham du`̣ đông đủ các hội đoàn, Co` quan truyền thông báo chí và cộng đồng ngu`o`̀i Việt tại địa phuo`ng.Sau nghi lễ cho ngày Thánh Tổ Hu`ng Đạo Vu`o`ng là phần cắt bánh mu`̀ng sinh nhật cho 2 Hội Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Oklahoma City.

  Nhân dịp này, thay mặt Tổng Hội Hải Quân VNCH, THT Nguễn Xuân Dục đã trao cho Hội Thủy Quân Lục Chiến OK City $500,00 để giúp cho Thu`o`ng Phế Binh Thủy Quân Lục Chiến tại Việt Nam.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Monday, September 30, 2013 11:34 AM

back to top