Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-19| Tháng 02-19| Tháng 03-19| Tháng 04-19| Tháng 05-19| Tháng 06-19| Tháng 07-19| Tháng 08-19| Tháng 09-19| Tháng 10-19| Tháng 10-19| Tháng 11-19| Tháng 12-19|

Tin Biển Tháng 11 Năm 2019 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. SINH HOẠT LIÊN HỘI CUỐI NĂM 2019 VÀ ĐẦU NĂM 2020
  To: Lien Hoi Cựu Chiến Sĩ (LHCCS) Việt Nam Cộng Hòa (ccsvnch) Dallas-Fort Worth (dfw) "lhccsvnch.dfw@gmail.com" 

  Kính quý vi:

  Hội Hải Quân Trùng Dương (HQTD) đã gừi thư mời rộng rải tham dư lề Tường Niêm 74 Từ Sì Hoàng Sa Vi Quôc Vong Thân {ngày Chủ Nhật, 19 tháng 1 năm 2020} đến môt số đông Hôi Đoàn, đồng hương và báo chí, đồng thời nhân ngày tiêc do LHCCS tồ chưc ngày 24/12 tôi có tham dư và gừi thư và thiêp mời tận tay cho ông LHT và Hôi Trưởng thành viên LH có măt :Thủy Quân Lục Chiến (TQLC)-Công Binh- Thiêt Giáp-Đà Lat-Quân Cảnh.

  Trong chương trình sinh hoat LHCCS vừa gừi email, chúng tôi không thấy LH đề cập đến.

  HQ Nguyển văn Lạc
  Hội Trưởng (HT)/HQTD
  banglinhlv@gmail.com
  Date: November 28, 2019 at 7:49:16 AM CST


  SINH HOẠT LIÊN HỘI

  Sau đây là lịch trình sinh hoạt của các Hội Đoàn trong thời gian tới, gồm có:

  1. Cộng Đồng NVQG tại Dallas với Tiệc Tri Ân: Chủ Nhật ngày 8 tháng 12 năm 2019, lúc 4 pm tại Quốc Hương.

  2. Hội Gia Đình Mũ Đỏ DFW hợp tác với 6 Chi Hội Lân Cận tổ chức lễ Truy Điệu 81 Anh Hùng Mũ Đỏ Nhảy Dù vào ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại 2 địa điểm: (1) Lúc 2 pm tại Tượng Đài Việt-Mỹ. (2) Lúc 5 pm cùng ngày tại PEARL Restaurant Grand Ballroom. Xin cho LH biết sẽ tham dự khi yêu cầu

  3. Hội Không Quân DFW với Dạ Vũ Tất Niên vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 12 năm 2019 lúc 6pm tại Thanh-Thanh. Xin cho LH biết sẽ tham dự khi yêu cầu

  4. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/DFW với Tiệc Xuân Chiến Sĩ VNCH 2020 vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020, lúc 12 pm tại Nhà Hàng Thanh-Thanh. Thiệp Mời đã sẵn sàng xin quý Hội, Gia Đình, và Thân Hữu tiếp tay mời gọi tham dự. Liên Hội sẽ họp về tổ chức sau.

  Gửi đến các Hội Trưởng, Gia Đình và Thân Hữu xin phổ biến rộng rãi và sắp xếp thời giờ tham dự các ngày kể trên. Liên Hội sẽ cập nhật sinh hoạt thường xuyên.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Võ Tấn Y
  Updated 11/28/2019
  Web LIEN HOI: www.lienhoidfw.wordpress.com

 2. UBVĐ&TC BC - HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023

  THÔNG BÁO (Cập Nhật)
  UỶ BAN VẬN ĐỘNG & TỔ CHỨC BẦU CỬ (UBVĐ & TCBC)

  Dallas, Texas, USA, ngày 18 tháng 11 năm 2019

  Thưa quý đồng hương,

  Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) đương nhiệm sắp hết. UBVĐ & TCBC thiết tha kêu gọi quý đồng hương tích cực giới thiệu hoặc ứng cử để bầu vào HĐQT cho nhiệm kỳ sắp tới (2020- 2023) nhằm mục đích phục vụ cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận (CĐNVQG Dallas & VPC).

  Thông tin cho việc bầu cử:

  Nội Quy (được tu chỉnh lần III vào năm 2016) cho biết HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ như sau:

  Điều II: Thành Phần
  Khoản 1: Tư cách: Ứng cử viên phải hội đủ các điều kiện sau đây:
  Tiết 1: Ứng cử viên phải là người gốc Việt và được hai người Việt Quốc gia giới thiệu.
  Tiết 2: Phải là hội viện hoạt động và 30 tuổi trở lên tính đến ngày nộp đơn.
  Tiết 3: Phải là người có tinh thần quốc gia, không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.
  Tiết 4: Không can án hình sự.

  Để phục vụ tốt cho cộng đồng, UBVĐ & TCBC khuyến khích ứng cử viên là người phải nghe và hiểu được tiếng Anh (biết đàm thoại đơn giản), biết thảo và gởi điện thư (email) và biết lái xe đi lại. Ứng cử viên có thể do người khác giới thiệu hay tự ứng cử (nhờ người giới thiệu).

  Ngoài những điều kiện trên, ứng cử viên phải hội đủ những điều sau:

  - Gởi một tiểu sử ngắn gọn cho biết về mình. (1 trang gồm năm nào, ở đâu, làm gì và nguyện vọng làm gì cho cộng đồng cùng với điện thoại và email).
  - Kèm theo một tấm hình hiện tại và một copy bằng lái hoặc ID có địa chỉ hiện tại. (địa chỉ cư ngụ phải thuộc Dallas và vùng Phụ Cận của Dallas)
  - Gửi kèm hai thư của hai người biết ứng cử viên để giới thiệu ứng cử viên (Phải có điện thoại người giới thiệu. Ứng cử viên sẽ không đủ điều kiện nếu UBVĐ & TCBC không liên lạc được người giới thiệu. Một người chỉ được giới thiệu tối đa hai (2) ứng cử viên.)

  Tất cả các giấy tờ trên gởi về Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử, địa chỉ: 3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044

  UBVĐ & TCBC bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử viên vào ngày 20/11/2019 và hạn chót nhận hồ sơ ứng cử viên là 15/12/2019. Danh sách ứng cử viên sẽ được niêm yết tại Trung Tâm CĐNVQG Dallas & VPC và trên các trang báo vào ngày 22/12/2019. UBVĐ & TCBC có toàn quyền từ chối ứng cử viên sau khi duyệt xét hồ sơ.

  Ngày giờ bầu cử: 01/02/ 2020 và 02/02/2020, 10:00AM-7:00PM.
  Địa điểm bầu cử: Cali Saigon Mall và Chợ Hiệp Thái.

  UBVD & TCBC trân trọng kính mới quý đồng hương tích cực tham gia ứng cử và bầu cử Tân HDQT để chúng ta có thể lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho một cộng đồng vững mạnh và đoàn kết.

  Nguyễn Thái Thuỷ , Trưởng Ban
  Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử
  vacofdallas@gmail.com>
  November 21, 2019 at 9:29 AM


  THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI
  Ra Mắt Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử (UBVĐ & TCBC)

  Tham chiếu: Nội Quy hiện hành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các Vùng Phụ Cận (CĐNVQG Dallas & VPC)
  Garland, Texas, USA – November 6th, 2019

  Kính thưa:
  Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant & VPC
  Quý Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Quân Lực (QL) Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Đoàn Thể VNCH, Hội Ái Hữu
  Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
  Quý Đồng Hương, Anh Chị Em Sinh Viên, và các Bạn Trẻ tại Dallas-Fort Worth (DFW), Texas

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận trân trọng kính mời toàn thể quý vị và quý đồng hương cùng đến tham dự buổi ra mắt UBVĐ & TCBC Hội Đồng Quản Trị CĐNVQG Dallas và VPC nhiệm kỳ 2020-2023.

  Địa Điểm:
  Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Dallas và VPC
  3221 Belt Line Rd, Garland, TX 75044

  Thời gian:
  7:30 PM – 9:30 PM Thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2019

  Chương trình nghị sự:
  o Giới thiệu thành viên UBVĐ & TCBC
  o Thông qua các thể thức và lịch trình bầu cử

  Kính mong quý vị bỏ chút thời gian, cố gắng tham dự đông đủ. Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc chúng tôi qua địa chỉ email VACofDallas@gmail.com hoặc gọi (972) 666-1168

  Xin chân thành cảm ơn,

  T.M Hội Đồng Quản Trị
  Jason Lý
  Chủ Tịch (CT), Cộng Đồng NVQG Dallas và các VPC
  vacofdallas@gmail.com
  November 6, 2019 at 9:09 AM

back to top