Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 11 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Yểm Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa (dạng Adobe Acrobat PDF)
 2. To: "Trung Tran" trungt18@yahoo.com
  Cc: "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Cac T Ngo" cachq17@yahoo.com, "Chanh C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Chi M Ha" haiquantrungduong@yahoo.com, "Con B Truong" mcvancon@gmail.com, "Cuong P Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc X Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Hiep Tam Le" hieple17@hotmail.com, "Hoa N Ho" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Tri Du" voongaiv@yahoo.com, "Kha X Pham" khapham44@yahoo.com, "Lang V Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Le T Do" ltd1940@hotmail.com, linh_ha-bedard@raytheon.com, "Loc H Khuong" khloc@yahoo.com, "Luong H Doan" ldoan20@yahoo.com, nguyenvtong@yahoo.com, "Nhon V Tran" vouu01@verizon.net, "No V Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Phu Trinh" ptt616@yahoo.com, "Quang Tr Luu" quangluu68@hotmail.com, "Thanh Hang Le" mcthanhhang@yahoo.com, "Tru Dinh Tran" trudinhtran@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com, "Tuong H Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Van Tran" vtran@gfstexas.com... more div.details a.more {visibility:hidden !important;}

  1/ Nhu da thong bao : Hoi Hai Quan tai Oklahoma City moi tham du ngay Thanh To Hai Quan tai OKCity vao ngay thu Bay 25 thang 10 nam 2008 luc 5:00 gio chieu tai nha hang Asian Restaurant. Moi nguoi tham du $35.00.

  2/ Hoi Hai Quan DFW da dat vong hoa phung dieu Nien Truong HQ Dai Ta Le Thanh Truyen vao ngay hom qua. Dam tang da hoan tat vao trua ngay hom nay sau phan le phu quoc ky VNCH. N/T Dang Can Chanh va C/H Mai Binh da dai dien trong dam tang.

  3/ Xin qui anh chi den hop dung gio. Theo nhu su sap sep anh chi Le (gia chu) se moi chung ta dung com trua truoc khi hop.

  Chuong trinh buoi hop :

  An dinh nhom ngay gio to chuc ngay Tat Nien hay Tan Nien
  Hoach dinh chuong trinh yem tro Dai Hoi Hai Quan vao thang 3 ngay 6,7 va 8 nam 2009'.
  Linh tinh. ( ngay TPB...dien hanh tai trung tam Dallas ngay 11 thang11 nam 2008 Dallas vet parade 2008.

  NXDuc
  "Duc Nguyen" dnguyen1117@gmail.com
  Sunday, November 9, 2008 10:15 PM

 3. To: bahung.h.dang@lmco.com, tombuinhaydu@hotmail.com, doanket@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, dao.dinh@wcom.com, Nnguyenkhalat@aol.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, dofamily@aol.com, andinhle@charter.net, lacbdq@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, Butviet@aol.com, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, loiho3@yahoo.com, tule025@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, nxduc@aim.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, tombuinhaydu@hotmail.com, NXDuc@aim.com, thanhk52061@yahoo.com, ducnguyen01@hotmail.com, Chi_ba_Nguyen@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, hungtran1@sbcglobal.net, csqgdfw@yahoo.com, PKNguyen247@yahoo.com, Nnguyenkhalat@aol.com, nguyen.thomas@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, hoiquancanhdfw@yahoo.com, lacbdq@yahoo.com, loiho3@yahoo.com, ytanvo@hotmail.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, nvdallas@ont.com, Phapdam@yahoo.com, thaodam@yahoo.com, vina@altinet.net, nguyen.thomas@sbcglobal.net, dofamily@aol.com, traudien44@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, voongaiv@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nxduc@aim.com, trungt18@yahoo.com, nvdallasus@yahoo.com, Trungtran18@yahoo.com, vabdallas@gmail.com, dthtd@ureach.com, dallasvnradio@gmail.com, ducnguyen01@hotmail.com, nhattung_ketungayay@yahoo.com, phandinhminh@verizon.net, hieple17@hotmail.com, nguyenvno@netscape.net, phamhy@sbcglobal.net, Legiau@yahoo.com, cadao@tapchicadao.com, thuocnguyen@hotmail.com, Lvn48@hotmail.com, latnguyen2003@yahoo.com, lhcsvnchdfw@gmail.com, cachq17@yahoo.com, thoaile1137@yahoo.com, hungtran1@sbcglobal.net, lacbdq@yahoo.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tuonghq17@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, Nnguyenkhalat@aol-motw.com, quanychucpham@sbcglobal.net, peterhoathaitran@yahoo.com, tule025@yahoo.com, CongDongTexas@yahoogroups.com, Butviet@aol.com, doanket@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, achauthoibao@yahoo.com, lkn7843@yahoo.com, andy4gold@hotmail.com, phuocxluu@aol.com, VRNTX@yahoo.com, LAP@VIETTEL.COM, saigon890am@yahoo.com, NVDALLASUS@ont.com
  Dien hanh tai Dallas

  Kinh goi Qui Bac Truong Thuong, Qui Cong Dong DFW, Qui Hoi Doan, Qui Co Quan Truyen Thong Bao Chi, Qui Nien Truong, Qui Chien Huu Quan Luc VNCH..

  Nhu hang nam Gia dinh Veteran Hoa Ky va Ban To Chuc dien hanh ngay Veteran tai thanh pho Dallas deu moi Tap the cuu Quan nhan Quan Luc Viet Nam Cong Hoa va Cong Dong Nguoi Viet Quoc Gia tai Dallas, Fortworth va Vung Phu Can tham du.

  Chung ta da tham du va nam vua qua duoc cham giai 3 ve tinh than va dien hanh .Trong tinh than do nam nay ho lai dat thu moi va chung toi da duoc uy nhiem lien lac. Voi su tro giup cua GS Dam Trung Phap qua loi gioi thieu doan dien hanh Viet Nam Cong Hoa trong ngay dien hanh khi chung ta di qua khan dai.

  Tran trong kinh goi den qui vi va xin qui vi hay van dong va tham du. Buoi dien hanh nay duoc to chuc :

  Ngay 11 thang 11 nam 2008 tu 9:30-11:30 am tai Downtown Dallas tren duong Young.

  Chung ta se tap hop tai Parking lot E khu Reunion hotel vao luc 8:00 Am. Moi su tham du cua qui vi se tang them moi thinh tinh cua tap the dia phuong va nhat la cac cưu Quan nhan Hoa ky da tung tham chien tai Viet Nam.

  Tran trong.
  NXDuc
  Thursday, November 6, 2008 10:54 PM
  nxduc@aim.com

 4. To: haiquantrungduong@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, cuonglehq2@gmail.com, hbui26@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, chanh_dang@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, trungt18@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, Trungtran18@yahoo.com, nxduc@aim.com, tamlebui@hotmail.com, voongaiv@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, tanh@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, spanishbeach@gmail.com, thong_ly_2000@yahoo.com, docam11@yahoo.com, trantrnga@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, khloc@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, dnguyen1117@yahoo.com, loannguyenokcity@yahoo.com, vouu01@verizon.net, Lvn48@hotmail.com, thuocnguyen@hotmail.com, Nguyenviet@msn.com, canhle@usa.net, pcf3856@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, trdtran@gmail.com, mynguyen08@gmail.com, nguyenvno@netscape.net, cachq17@yahoo.com

  To: hoithanhuuhhtt@yahoo.com; niem87@yahoo.com; hq611@juno.com; hancuong@hotmail.com; nguyen_dkhuc@Yahoo.com; haiquan@gmx.net; hqhhvn@yahoo.com; tbdluotsong@yahoo.com; trietn@shaw.ca; vgpgermany@gmx.net; anthuan@vssmn.org; loc.tran@siemens.com; loannguyenokcity@yahoo.com; luudhuyen@yahoo.com; petrusky68@yahoo.com; ngynd@yahoo.com; petervu22@yahoo.com; miang44@hotmail.com; docam11@yahoo.com; dangtruong@dot.state.mn.us; BDLUOTSONG@yahoo.com; Khuepham@cox.net; hnguyen99_99@yahoo.com; chanh_dang@sbcglobal.net; Kedo33@Bellsouth.net; spanishbeach@gmail.com; Nnquynh@aol.com; Thumaibui@cox.net; LeonNguyen@aol.com; Nguyentong2@Netzero.com; Ichnguyen31@yahoo.com; tonydo2001@yahoo.com; trantuanduc@sbcglobal.net; luudhuyen@yahoo.com; trantin678@yahoo.com; Linh_Ha-Bedard@raytheon.com; ashqvnch@hotmail.com; vgpgermany@gmx.net; nhuttqt@yahoo.com; NXDuc@aim.com; petervu22@yahoo.com; nguyen_dkhuc@yahoo.com; phunghocthong@yahoo.com.au; BDLuotsong@yahoo.com; miang44@hotmail.com; loc.tran@siemens.com; hq611@juno.com; avuxuan@yahoo.com; prototri@yahoo.com; vosum2003@yahoo.com; luuan@portmontreal.com; hadacvinh@yahoo.com; bathongle41@yahoo.com; tonghoihqhh.vnch@gmail.com; hqhhvn@yahoo.com; huynhvanto@yahoo.com; yenchu36@aol.com; haiquan@gmx.net; anthuan@vssmn.org Subject: Phân Ưu

  Trân trọng thông báo đến Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưủ tin buồn về việc Thân Mẩu của N/T Phó Đề Đố Hồ Văn Kỳ Thọai và N/T Hồ Văn Kỳ Tường . Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ tùy nghi phân ưu.

  Kính,
  NXDuc
  Tuesday, November 4, 2008 10:43 PM
  nxduc@aim.com


  PHÂN ƯU

  Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH Dallas-fortworth vừa nhận được tin buồn:

  Cụ Bà Hồ Văn Kỳ-Trân
  Nhũ danh: Liểu Cẩm-Hồng

  là Thân Mẫu của Niên Trưởng Hồ Văn Kỳ-Thoại và Niên Trưởng Hồ Văn Kỳ Tường vừa từ trần vào ngày 1 tháng 11, 2008,Tại Garden Grove, California. Hưỡng thọ 94 tuổi.

  Hội xin goi lời thành kính chia buốn cùng Niên Trưởng Hồ Văn Kỳ Thoại, Niên Trưởng Hồ Văn Kỳ Tường cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm siêu sanh Tịnh Độ.

  Thành kính phân ưu.
  Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH Dallas-Fortworth

 5. To: "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "Phuoc H Nguyen" ptcd@aol.com Cc: "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Hung Tri Du" voongaiv@yahoo.com, "Chanh C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Le T Do" ltd1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, nxduc@aim.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Hoa N Ho" hoaho1300@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com, "Khanh H Nguyen" khuunguyen@yahoo.com, "Luong H Doan" ldoan20@yahoo.com, "Chi M Ha" haiquantrungduong@yahoo.com, "Cuong P Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc B Nguyen" dnguyen1117@gmail.com
  Subject: RE: Thân phụ Nguyễn Hữu Phước qua đời

  Duoc tin buon, gia dinh chung toi thanh thuc chia buon cung NT Phuoc va gia dinh. Cau nguyen bac duoc thanh than noi mien cuc lac.

  Gia Dinh Dao Co Chi (DNHC)
  chi@civilassociates.com
  Date: Thursday, October 30, 2008, 6:43 PM


  To: "Phuoc H Nguyen" ptcd@aol.com
  Cc: "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Hung Tri Du" voongaiv@yahoo.com, "Chanh C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Le T Do" ltd1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, nxduc@aim.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Hoa N Ho" hoaho1300@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com, "Khanh H Nguyen" khuunguyen@yahoo.com, "Luong H Doan" ldoan20@yahoo.com, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Chi M Ha" haiquantrungduong@yahoo.com, "Cuong P Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc B Nguyen" dnguyen1117@gmail.com
  Subject: Re: Thân phụ Nguyễn Hữu Phước qua đời

  Rất buồn khi đọc thông báo của bạn Côn.

  Còn gì đau buồn hơn là mất đi một người thân, đặc biệt đó là đấng sinh thành ra mình. Xin chân thành chia buồn cùng bạn Phước và tang quyến.

  Hy vọng những cảm nghĩ chân thành của bạn bè sẽ sưởi ấm phần nào cõi lòng bạn trong những giờ phút giá băng này.

  Nguyện cầu Hương Linh cụ NGUYỄN VĂN GIỎI được sớm siêu thăng về miền an lạc vĩnh cữu.

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  Gia đình Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Sent: Thursday, October 30, 2008 4:31 PM


  TTTB den Ban Chap Hanh hoi HQTZ/DFW;

  Cu Ong Nguye^~n Va(n Gio?i, than phu cu?a TX2 Nguyen Huu Phuoc {ptcd@aol.com} đa~ ta the luc 7:00 AM ngay 24 thang 10 nam 2008 tai Go` Co^ng VietNam. Huong tho 79 tuoi

  TTTB den quy' Ho^i HQ dia phuong tuy nghi lien lac chia buon. Nguyen cau bac trai som huong an nhac noi mien CUC LAC.

  Co^n
  Dallas, Texas, USA
  mcvancon@gmail.com

back to top