Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-15| Tháng 02-15| Tháng 03-15| Tháng 04-15| Tháng 05-15| Tháng 06-15| Tháng 07-15| Tháng 08-15| Tháng 09-15| Tháng 10-15| Tháng 11-15| Tháng 12-15|

Tin Biển Tháng 5 Năm 2015 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6

  LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  5729 Lebanon Rd, Ste.144 PMB#122, Frisco, Texas 75034
  Email: LienHoi.DFW@gmail.com

  THƯ MỜI
  THAM DỰ NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6
  DFW ngày 27 tháng 5 năm 2015

  Kính gửi Quý Vị:
  - Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
  - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas/CVPC
  - Hội Đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH/DFW
  - Tổ Chức, Hôị Đoàn, Đoàn Thể NVQG/DFW
  - Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ
  - Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí
  - Chiến Hữu, Thân Hữu
  - Đồng Hương

  Ngày Quân Lực 19 tháng 6 là ngày ghi ơn các Vị Anh Hùng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vị Quốc Vong Thân, và Vinh Danh những Người Lính luôn khắc ghi “TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM” trên vai, đã chiến đấu bảo toàn lãnh thổ Miền Nam Việt Nam cho đến ngày nghiệt ngã 30 tháng 4 năm 1975.

  Liên Hội Chiến Sĩ VNCH tại Dallas/ Ft. Worth và Vùng Phụ Cận trân trọng kính mời Toàn Thể Quý Vị bớt chút thì giờ đến tham dự Ngày Quân Lực được tổ chức tại:

  Địa Điểm: Trụ Sở Cộng Đồng Dallas/ CVPC
  3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044
  Thời Gian: Chủ Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2015, lúc 1 giờ trưa. (Sẽ khai mạc đúng 2 giờ).

  Sự hiện diện của Quý Vị thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, và cũng là niềm vinh dự cho Liên Hội chúng tôi được tiếp đón Quý Vị. Hãy đến với Ngày Quân Lực để đốt nén hương tưởng niệm, truy điệu Anh Linh Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa Quốc Gia Dân Tộc Tự Do.

  Trân trọng kính mời.
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Liên Hội Trưởng LH/CSVNCH/DFW
  Thursday, May 28, 2015 10:47 AM
  lienhoi.dfw@gmail.com

  Mọi chi tiết xin liên lạc:
  -Chiến Hữu Nguyễn Đình Ngọc (682) 557-6492
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở (972) 816-4339
  Chiến Hữu Võ Tấn Y (817) 992-6459
  Chiến Hữu Đặng Phước Reng (469) 231-7539
  Chiến Hữu Nguyễn Hữu Duyệt (469) 212-3761

 2. Tin buồn

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ,

  Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
  HQ Trung úy Augustino Nguyễn Văn Đệ K20SQHQ/NT,
  nguyên Hội phó Hội Hải Quân Sandiego, vừa mất tại Sandiego , California ngày 17 tháng 5 năm 2015. Hưởng thọ 68 tuổi.
  Lễ an táng sẽ được cử hành theo nghi thức Thiên chúa giáo tại Sandiego, California vào ngày thứ Bảy 23 tháng 5 năm 2015.
  Xin thông báo để tụy nghi.

  Trân trọng.
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  Tuesday, May 19, 2015 12:54 AM
  "Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH" tonghoihqhh.vnch@gmail.com


  Phân ưu

  Tổng Hội nhận được tin : HQ Trung úy Augustino Nguyễn Văn Đệ Khóa 20SQHQ/NT , nguyên Hội phó Hội Hải Quân Sandiego, vừa rời đàn ngày 17 tháng 5 năm 2015 tại Sandiego, California. Hưởng thọ 68 tuổi.

  Thay mặt Tổng Hội Hải Quân VNCH xin chia buồn cùng chị Mai ( Đệ ), các cháu và tang quyến cùng đai gia đình K20SQHQ/NT. Nguyện cầu linh hồn Augustino Nguyễn Văn Đệ sớm vào cỏi vĩnh hằng .

  Thành kính chia buồn.
  T.M. Tổng Hội Hải Quân VNCH
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  THT/TH/HQ/VNCH

 3. Thanh Kinh Phan Uu cung cung anh chi HQ Phạm Xuân Kha va Tang Quyen

  OB HQ Dai Ta Khuong Huu Ba
  OB G.S. Tien Si Khuong Huu Loc
  Saturday, May 16, 2015 1:58 PM
  khloc@yahoo.com


  Tin buồn

  Kính thưa qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân Trùng Dương

  Chúng tôi vừa nhận được điện thoại của N/T Phạm Xuân Kha cho biết về chương trình tang lễ cũa Thân Mẫu N/T Phạm Xuân Kha

  Bà qủa phụ Phạm Xuân Tôn
  Nhũ Danh Nguyễn Thị Toà
  Pháp danh DIỆU ĐỨC
  Tạ thế ngày 4 tháng Năm, năm 2015
  nhằm ngày 16 tháng Ba năm Ất Mùi
  Lúc 4:24 PM tại Dallas, Texas USA
  Hưởng thọ 93 Tuổi

  Chương trình tang lễ tại
  13005 Greenville Avenue
  Dallas, Texas 75243
  (972) 238-7111

  Thứ Sáu ngày 8 tháng 5,2015
  3:00 PM – 5:00 PM Tụng Kinh
  5:00PM - 9:00 PM Thăm Viếng

  Thứ Bẩy ngày 9 tháng Năm, 2015
  9:00AM – 11AM Tụng Kinh
  11:00AM-12:00 AM Động Quan

  Linh cửu cụ bà sẽ được an táng tại: Restland Funeral Home 13005 Greenville Avenue Dallas, Texas 75243 (972) 238-7111

  Xin thông báo đến tất cả qúy vị

  Trân trọng
  HQ Nguyễn Văn Nở
  On May 6, 2015, at 3:43 PM
  nguyenno24@gmail.com


  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc

  Được tin buồn thân mẫu của Chiến Hữu Phạm Xuân Kha

  Cụ Bà Quả Phụ Phạm Xuân Tôn
  Nhũ Danh Nguyễn thị Tòa
  Pháp danh DIỆU ĐỨC
  Đã tạ thế ngày 4 tháng 5 năm 2015 tại Texas, USA
  Nhằm ngày 16 tháng 3 năm Ất Mùi
  Hưởng thọ 93 Tuổi.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn Cùng Chiến Hữu Phạm Xuân Kha và tang quyến. Nguyện xin hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  Wednesday, May 6, 2015 6:08 PM
  nguyenno24@gmail.com


  Kính thưa qúy Niên Trưởng, Qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân Trùng Dương,

  Chúng tôi vửa nhận được email và diện thoại từ N/T Nguyễn Xuân Dục cho biết tin buồn Thân Mẫu cũa Niên Trưởng Phạm Xuân Kha vừa tạ thế. Xin thông báo đến tất cả qúy vị

  Chúng tôi sẽ thông báo đến qúy vị về chương trình thăm viếng và đưa tiễn cụ bà sau khi có thông tin từ gia đình tang gia

  Trân trọng
  HT Nguyễn Văn Nở
  Monday, May 4, 2015 5:10 PM
  nguyenno24@gmail.com


  Tin buồn

  Trân trọng khắp báo
  Thân mẫu chiến hữu Phạm xuân Kha đã ra đi vào lúc 4:24pm ngày 4 tháng 5 2015
  Tôi sẽ tiếp tục kính báo cùng quí vị khi có thêm tin tức

  Hq N V Lang
  Monday, May 4, 2015 5:00 PM
  nguyenlang939@yahoo.com

 4. Con đu`o`̀ng mang tên ...

  Kính go`̉i qúi Niên Tru`o`̉ng, Qúi Chiến hu`ũ Hải Quân VNCH,

  Chúng tôi đu`o`̣c tin Hội Hải Quân tại Houston cho biết 1 con đu`o`̀ng trong khu thu`o`ng mại Bellair, Houston Texas vu`̀a đu`o`̣c chọn để đặt tên là Ngụy Văn Thà Street. Xin qúi vị đọc email tu`̀ chiến hu`̃u Hội Tru`o`̃ng HQ Nguyễn Trần Đàm.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  Wednesday, May 6, 2015 10:55 AM
  "Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH" tonghoihqhh.vnch@gmail.com


  Xin thông báo cùng Quý Niên trưởng và Quý Chiến Hữu trong Hội Hải Quân Houston.

  Số phiếu bầu cho anh hùng Ngụy Văn Thà gửi qua email không nằm trong top 10 tên được chọn. Tuy nhiên với sự trình bày của đại diện Hội Hải Quân vể cao trào chống Trung Cộng hiện nay: Anh hùng Ngụy Văn Thà nên được đặt tên cho 1 con đường trong khu Bellaire như là một nhắc nhở đồng hương đến nạn xâm lược phương Bắc. Kết quả sau cùng, một con đường khu Bellaire sẽ được thêm vào tên Việt Nam là Ngụy Văn Thà.

  Kính thông báo.
  Hải Quân Nguyễn Trần Đàm
  Hội trưởng

 5. VĂN NGHỆ 40 NĂM VIỄN XỨ MẸ VIỆT NAM ƠI

  Còn it vé giảm.
  Lưu Y: vé nầy chỉ bán cho gia đình HQTZ, xin đừng phổ biến ra ngoài.. Vì bà xã nằm trong Ban Tổ chức, nên BTC giãm già đặc biệt cho Hội HQTZ.

  Cám ơn.
  Nở
  Sunday, May 3, 2015 3:24 PM
  nguyenno24@gmail.com


  VĂN NGHỆ 40 NĂM VIỄN XỨ MẸ VIỆT NAM ƠI

  BAN TỔ CHỨC "CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 40 NĂM VIỄN XỨ, MẸ VIỆT NAM ƠI" CÓ NHÃ Ý ĐẶC BIỆT GIÃM GIÁ VÉ ĐỒNG HẠNG $45.00 XUỐNG CÒN $25.00 CHO GIA ĐÌNH HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DFW.

  QÚY NT/CH MUỐN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH XIN GỌI 972-816-4339 HOẶC EMAIL NGUYENNO24@GMAIL.COM.

  THÂN,
  NGUYỄN NỞ
  Friday, April 24, 2015 1:33 PM
  nguyenno24@gmail.com

 6. CAM ON CUA BTC QUOCHAN2015/DALLAS VA XEM 661 PICTURES TRONG Photobucket

  CẢM TẠ
  của
  Ban Tổ Chức Quốc Hận 2015 tại Trụ Sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Các Vùng Phụ Cận

  Chân thành cảm tạ:

  Quý Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Các Hội Đoàn Đoàn Thể, Tổ Chức Người Việt Tỵ Nạn DFW, Mạnh Thường Quân, cùng Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Thân Hữu, Chiến Hữu, và Đồng Hương :

  Đã yểm trợ tinh thần lẫn vật chất cho Buổi Tổ Chức 40 Năm Quốc Hận 1975-2015, tại Trụ Sở Cộng Đồng NVQG tại Dallas và Các Vùng Phụ Cận vào Chủ Nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều (Chiếu Phim Last Days In Việt Nam, Biểu Tình, Treo Cờ Rũ, Lễ Giỗ và Văn Nghệ Đấu Tranh) diễn ra thật tốt đẹp, trang trọng, và thành công mỹ mãn với số người tham dự cả ba Chương Trình quá sức dự trù của Ban Tổ Chức tại Cộng Đồng từ trước tới nay, số Người tham dự mỗi phần lên tới có lúc trên 450, theo nhiều người bàng quang cho biết như vậy. Sự tham dự của Quý Vị, Người Việt Tỵ Nạn Quốc Gia, đã nói lên tấm lòng sẵn sàng tiếp tay yểm trợ cho cuộc đấu tranh trong Nước, sớm có ngày tự do, dân chủ, và nhân quyền.

  Với tư cách Trưởng Ban Tổ Chức Quốc Hận 2015 do sự ủy nhiệm của Cộng Đồng NVQG tại Dallas và Các Vùng Phụ Cận, tôi xin thành thực cám ơn Liên Hội, Hội Đoàn cũng như Cá Nhân đã sẵn lòng đứng trong Ban Tổ Chức trong những tuần lễ qua, hoàn thành công tác Tổ chức mà chỉ có 5 tuần lễ kể từ lúc phát động tổ chức Quốc Hận cho đến khi hoàn tất.

  Tôi xin chân thành cám ơn:
  - Chủ Tịch Phạm Quang Hậu và Ban Quản Trị, Ban Giám Sát, Cố Vấn Cộng Đồng đã cho chúng tôi cơ hội đứng ra tổ chức 40 Năm QH2015 (Không dính dáng gì ngoài vấn đề chỉ lo tổ chức).
  - Anh Nguyễn Ngọc Quý, Phụ Tá Trưởng Ban Tổ Chức (TB/TC)
  - Anh Phan Thuần, Phụ Tá TB/TC.
  - Anh Nguyễn Văn Thiện, Tổng Thư Ký.
  - Anh Trần Anh, Hội Văn Hóa Khoa Học.
  - Chị Nguyễn Bảo Vân, Chị Đặng Kim Dung, Anh Võ tấn Y (May/yểm trợ cờ VNCH, thực hiện cờ giấy v.v…)
  - Anh Phan Đình Minh (MC_Lễ Giỗ), Chị Hoàng Lan, Ngọc Ánh (MC_Văn Nghệ Đấu Tranh), Chị Lê Lam Ngọc và Anh Phan Thuần (Điều Khiển Biểu Tình).
  - Anh Võ tấn Y, Anh Trần Phi Hùng (Nghi Lễ Chào Cờ VNCH) do Toán Quốc Quân Kỳ Liên Hội CS/VNCH DFW thực hiện.
  - Chị Nguyễn Thái Thủy, Hội Bình Định (Bàn Thờ, Hoa Quả..)
  - Anh Nguyễn Ngọc Quý (Điều Hành An Ninh phối hợp với Liên Hội)
  - Chị Đào Thị Sen, Hội Trưng Vương (Ban Tiếp Tân)
  - Chị Liên Bích (Văn Tế)
  - Anh Ngô Trọng Các ( Trống/Phèng)
  - Các Anh Chị Nhóm Cờ Vàng do chị Hoàng Lan sắp xếp
  - Cháu Jason, Lý, Tô Quốc (Posters).
  - Chị Nguyễn bảo Vân, Tổng Thủ Quỹ cho Ban Tổ Chức.
  - Chị Trần Thủy Tiên (Ẩm Thực).
  - Chị Hoàng Lan (Ban Văn Nghệ)
  - Chủ Tịch Phạm Quang Hậu, Chị Ngọc Ánh, Nguyễn H. Duyệt (Phát Ngôn Viên)
  - Và còn rất nhiều cá Nhân đóng góp cho Ban Tổ Chức như Nghệ Sĩ Huỳnh Công Ánh, Bùi Tuyền, các Ca Sĩ địa phương, Anh Nguyễn Khoan (k24VB), chị Hồng Phúc v.v… và còn quá nhiều tôi không thể nhớ tên… Nếu sơ xót xin niệm tình thứ lỗi cho chúng tôi.

  Bất cứ tổ chức nào cũng không sao tránh khỏi những khuyết điểm đáng tiếc (như Hội Trường quá nóng vì máy lạnh không kham nổi số người quá đông, sự ra về của một số Quý Vị theo tôi được biết là thời gian chương trình quá dài, nóng quá chỉ tham dự phần chính hoặc phần nào muốn rồi về, lẽ đương nhiên người ra người vào, Ban Tổ Chức chúng tôi cũng không sao kiểm soát nổi nhất là một số Quan Khách chúng tôi không được biết trước). Kính mong Quý Vị bỏ qua cho.

  Những khuyết điểm đó, dành cho những Người tổ chức lấy kinh nghiệm cho những tổ chức sau này. Ban Tổ Chức Quốc Hận 2015 chúng tôi giải tán từ đây và mọi sự đóng góp xin Quý Vị liên lạc về Cộng Đồng NVQG/Dallas và CVPC.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  May 03, 2015
  lienhoi.dfw@gmail.com

  Ghi Chú: Để xem được 661 tấm hình, xin Quý Vị sau khi bấm vào LINK, click vào VIEW LIBRARY. Sẽ thấy có 2 files: Một file “DUYET2015’S BUCKET (249), click vào sẽ coi 249 tấm hình. File thứ hai là Nguyen1 (412), click vào sẽ thấy 412 tấm hình.. Đa tạ.

 7. THƯ MỜI THAM DỰ 30 NĂM THÀNH LẬP GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ

  KÍNH MỜI QÚY NT/CH VÀ GIA ĐÌNH HQ THAM DỰ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP GIA ĐÌNH MỦ ĐỎ..

  THỜI GIAN: 6PM THỨ BẢY 13 THÁNG 6 NĂM 2015
  ĐỊA ĐIỂM: THE PEARL RESTAURANT( GRAND BALL RƠOM, ASIA TIME SQUARE)
  2625 WEST PIONÊER PKWY.
  GRAND PRAIRIE TX 75051.
  GIÁ VÉ ỦNG HỘ $60.00 CHO 1 NGƯỜI
  .

  XIN EMAIL HOẠC PHONE & TEXT CHO TÔI ĐỂ LẤY VÉ 972-816-4339

  THÂN,
  NỞ
  Friday, May 1, 2015 12:00 PM
  nguyenno24@gmail.com

 8. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu, Thân Hữu tha^n kính,

  Chị Phạm ngợi vừa cho tôi biết, Linh Cửu của Anh Phạm Ngợi sẽ Hỏa Thiêu tại RESTLAND vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư Ngày mùng 6 tháng 5 năm 2015.

  Kính mong Quý Vị có thì giờ đến tiễn đưa anh Phạm Ngợi lần cuối.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Tuesday, May 5, 2015 11:42 AM
  lienhoi.dfw@gmail.com


  Cáo Phó

  lienhoi.dfw@gmail.com
  Thursday, April 30, 2015 8:54 AM


  Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu, Thân Hữu thân kính,

  Theo như Chương Trình Tang Lễ của Chiến Hữu PHẠM NGỢI. Lẽ đương nhiên tuỳ giờ thuận tiện của Quý Vị đến thăm viếng chia buồn cùng Gia Đình anh Ngợi, chỉ có ngày Thứ Sáu. Liên Hội mong quý Vị đến Nhà Quàn lúc 6 giờ chiều ngày mai (Thứ Sáu mùng 1 tháng 5 năm 2015), để cùng chia sẻ tiễn biệt của chúng ta đến một Người Chiến Hữu đã ra đi sau một thời gian khá dài nằm bệnh... ... Đối với Cựu Thiếu Sinh Quân chia sẻ với môt Người Đàn Anh, Đàn Em. Cũng sẽ có Nhóm CTSQ từ Houston lên nữa.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt, LHT
  015-05-01 0:41 GMT-05:00
  lienhoi.dfw@gmail.com:


  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc được tin buồn

  Chiến Hữu Giuse PHẠM NGỢI
  Thuộc Nha Kỷ Thuật/QLVNCH
  Đã qua đời ngày 29 tháng 04 năm 2015
  tại Garland, Texas USA
  Hưởng thọ 73 tuổi

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW/Texas xin chia buồn cùng chị Phạm Ngợi và tang quyến Hội Nha Kỹ Thuật, DFW Nguyện cầu linh hồn Chiến Hữu Phạm Ngợi sớm hưởng nhan Thánh Chúa

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Friday, May 1, 2015 8:21 AM
  nguyenno24@gmail.com


  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Trân trọng thông báo đến:
  - Quý Liên Hội, các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH
  - Quý Hội Nha Kỹ Thuật
  - Quý Hội CTSQ/VNCH DFW

  Chiến Hữu PHẠM NGỢI , tên Thánh là GIUSE
  Đã từ giã cõi đời ra đi vào lúc 5 giờ 07 phút sáng nay, Ngày 29 tháng 4 năm 2015, tại Garland Texas. Hưởng dương 72 tuổi.

  Chúng tôi sẽ thông báo Chương Trình tiễn đưa Anh khi có.
  Thành thực chia buồn cùng chị Phạm Ngợi, Cháu Trai Phạm Trung (US Marine) và Tang Quyến.
  Nguyện xin Linh Hồn GIUSE sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa và Mẹ Maria.

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  Nguyễn Hữu Duyệt
  lienhoi.dfw@gmail.com
  Date: 2015-04-29 8:58 GMT-05:00

back to top