Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-14| Tháng 02-14| Tháng 03-14| Tháng 04-14| Tháng 05-14| Tháng 06-14| Tháng 07-14| Tháng 08-14| Tháng 09-14| Tháng 10-14| Tháng 11-14| Tháng 12-14|

Tin Biển Tháng 6 Năm 2014 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Thể theo lời yêu cầu của C/h TTBình, chúng ta sẻ đổi lại Trưa ngày 20 tháng 7 năm 2014.

  Trân trọng
  Nguyễn Nở


  Đề ngị anh Nở chọn ngày khác để họp. Trưa ngày 13 tháng 7 chung kết World Cup.

  T.T. Bình
  2014-06-23 14:27 GMT-05:00
  binhtrinh@hotmail.com


  To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C KHA NGUYEN" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com, "H TĐ LỘ HOÀNG" LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Thư mời họp Giỗ Tổ Thánh trần 2014

  Kính thưa qúy Niên Trrưởng, qúy chiến hữu và qúy phu nhân

  Năm nay ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Quân Lực VNCH vào ngày 13 tháng 9 , 2014.

  Ngày June 17, 2014 chúng tôi đã đến gặp Niên trưởng Nhựt và phu nhân để mượn tư gia để làm nơi họp cho lần này, và đã được sự chấp thuận của Niên Trưởng Nhựt. Ngày họp được dự định như sau:

  Ngày 13 tháng July 2014 vào lúc 2:00 PM
  Điạ chỉ:
  2001 W. Grove Drive
  Grand Prairie, TX 75052
  Điện thoại của Niên Trưởng Nhựt @ (972) 352-2693

  Chúng tôi thiết tha kêu gọi qúy Niên Trrưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân tham gia đông đủ, cùng nhau bàn bạc và chia sẻ công tác cho việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Thánh Trần năm nay, trong dịp này chúng ta sẽ bầu chọn tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2014-2016.

  Kính thưa qúy Niên Trưởng qúy Chiến Hữu trong buổi họp ngày April 13, 2014, đã không đủ số người tham dự nên chúng tôi đã không thể thành lập Ủy Ban Bầu Cử cho lần bầu cử này, xin qúy Niên Trưởng qúy Chiến Hữu xem bản báo cáo buổi họp của Thư Ký Hà Đức Minh ghi chép.

  “Biên Bản buổi họp ngày chủ nhật 4/13/2014 tại ABC bên hông Hiệp Thái
  Khởi đầu vào lúc 1530g và chấm dứt vào lúc 1815g trong không khí rất vui vẻ
  Mục đích: Thành lập ban bầu cử cho nhiệm kỳ 2014-2016 và tu chỉnh lại nội qui
  Số người tham dự gồm có: C/C Bình, C/C Hoan, A. Nhựt, A/C Nở, C/C Lang, B. Liêm, C. Thân, A. Đông và T/K Minh.

  1) H/T Nở ngõ lời cám ơn hội đã giúp đở trong suốt thời gian thi hành nhiệm vụ
  2) C. Bình đọc lên những điều trong nội qui và mọi người góp ý kiến sửa đổi
  (xin xem file HQTZ_NoiQui_markup.pdf đính kèm) đã gởi ngày June 17,2014.
  3) T/K Minh, dựa theo HQTZ_NoiQui_markup, sẽ đánh lại nội qui song ngữ Việt-Anh, và trình lên trong buổi họp kỳ tới để đúc kết
  4) T/K Minh sẽ đều động thành lập ban bầu cử”

  Trong ngày họp July 13, 2014, kính mời qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu muốn đóng góp công sức cho hội Hải Quân xin ứng cử chức Hội Trưởng, nếu không có người ứng cử, chúng ta sẽ đề cử cho ứng cử viên Hội Trưởng.

  Sau đó chúng ta cùng bầu chọn một Tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2014-2016.

  Nếu không có người ứng cử hoặc đề cử chúng ta sẽ yêu cầu Hội Trưởng lưu nhiệm, nếu Hội Trưởng không lưu nhiệm, hội Hải Quân sẽ tạm thời ngưng hoạt động theo như Nội Quy.

  Kính mong qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu tham gia thật đông đủ để công việc bầu chọn vị Tân Hội Trưởng được chu toàn.

  Thân chào đoàn kết,
  Nguyễn V. Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Date: Sunday, June 22, 2014, 10:33 AM

 2. To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C KHA NGUYEN" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com, "H TĐ LỘ HOÀNG" LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Fwd: hqtd noi qui

  Bản Nội qui sưả lại trong kỳ hợp lần trước (dạng Adobe Acrobat PDF).

  Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Tuesday, June 17, 2014, 9:14 PM

back to top