Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-17| Tháng 02-17| Tháng 03-17| Tháng 04-17| Tháng 05-17| Tháng 06-17| Tháng 07-17| Tháng 08-17| Tháng 09-17| Tháng 10-17| Tháng 11-17| Tháng 12-17|

Tin Biển Tháng 7 Năm 2017 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Kính gởi Qúi Đô Đốc, Qúi Niên Trưởng và Qúi Chiêến hưũ Hải Quân VNCH,

  Tổng Hội nhận được tin buồn từ Gia Đình Người Nhái (NN) Cộng Hòa :

  HQ NN Vũ Thượng Hiền
  Pháp danh Quãng Trí Hòa
  K5 Hải Kích/Cam Ranh
  mất ngày 12 tháng 7 năm 2017
  tại Westminter, California.

  Trân trọng thông báo để Qúi vị tùy nghi

  Kính,
  Nguyễn Xuân Dục
  Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Jul 25, 2017 at 9:11 PM

 2. Kính gởi Qúi Đô Đốc, Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ Hải Quân VNCH ,

  Tổng Hội vừa nhận tin từ Hội Ái Hưũ Hải Quân Cưủ Long:

  HQ/Đại Tá Trịnh Quan Xuân Khóa 3 Brest , vừa từ trần ngày 17 tháng 7 năm 2017,Hưởng thọ 84 tuổi.

  Trân trọng thông báo Qúi vị để tùy nghi.

  NXDuc
  Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Jul 25, 2017 at 5:01 PM

 3. Hôi HQTD kính chào NT Cưu HQ/Trung Tá Hoàng Thế Thái K8, từ tiểu bang Indiana đang có măt tại Fort Worth TX , NT thăm viếng linh cửu bà Nguyễn Năng Thông tai nhà quàng Ft Worth.

  Anh Châu đình Hiếu đai diên HQTD và Lại Văn Lý đến chia buồn cùng tang quyến tai nhà quàng.

  Anh em trong HQTD sẻ tham dự lề tang tai nhà thờ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN tai Arlington lúc 10AM Sat 7/29. Nhân tiện quí anh em ngày xưa làm viêc với Tr/T Thái sẻ có dip găp gở với NT.

  Kính Báo
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 29, 2017 at 6:15 AM


  Hôi HQTD chia buồn - xin mở file đính kèm. Xin mở mail có CÁO PHÓ của GĐ , tùy nghi tham dự.

  Đa tạ
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 24, 2017 at 7:03 AM


  Vừa đươc tin bà Nguyễn Năng Thông, Phu Nhân của Cố HQ Trung Tá Nguyễn Năng Thông vừa qua đời tối qua. Chúng tôi sẻ thông báo đến quí vị khi nhân tin Cáo Phó chính thức.

  Thông Báo
  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 23, 2017 at 4:08 PM

 4. Kính thưa quí vị:

  Đươc biêt một "BỮA CƠM TÌNH THƯƠNG: do nhóm Gia Đình Đa Minh tai Garland tồ chưc đề giúp cho các Masoer Đa Minh có thêm phương tiện đề thưc thi chương trình giúp đở như hình ảnh trong flyer đính kèm

  Ngày và giờ : Chuá Nhât 27/8/2017 từ 6:00PM -10:00PM
  Đia Điểm: Nhà Hàng Tasty China
  3515 W. Wanut St, Garland, Texas 75042

  Nhân thấy viêc làm cao cả của các Sơ (hiên có măt tai Garland) là điều rât cao quí , tôi mạo mụôi kính chuyền và mong các giới chưc rộng rải thông báo cùng bạn bè thân hửu hoan hĩ ghi danh tham dư bửa cơm tình thương.

  Xin Email thẳng đến anh Sinh Đặng sinhdangh@yahoo.com và hienltran@yahoo.com đề nhân thiêp mời.

  Trân Trọng
  Lac Nguyen (HQTD)
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 23, 2017 at 8:29 AM


  Kính gửi anh Lạc và anh Quý.

  Đây là flyer gây quỹ xin anh phổ biến trong bạn hữu giúp

  Cám ơn nhiều
  Đạng Hiếu Sinh
  sinhdangh@yahoo.com
  Date: 2017-07-19 21:00 GMT-05:00

 5. Cám Ơn

  Cám ơn NT Trương Bá Côn. Chúc Gia đình sưc khỏe.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 21, 2017 at 3:37 PM


  Cám ơn bạn hiền Hồ Hoàng Hảo, Đào Cơ Chí, Phươc Huỳnh (HQ Lưu Đày).

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 20, 2017 at 10:57 AM


  Cám ơn anh Bùi Q Hung K26 giúp Hạ Sỉ Nhưt Hoàng & yêm trơ xây dưng Tương Đài.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 19, 2017 at 11:43 AM


  Cám ơn hai bạn Trần Đ Trung /Trịnh Triệu Phú yểm trợ quĩ xây dưng Tương Đài Đức Thánh Trần

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 17, 2017 at 6:11 AM


  Cám ơn Hoàng Sang, Trương v Vủ (HQlĐ),Trần Quốc Khanh,Trần Văn Nhơn.Phạm Quang Vinh,Trần Ngoc Thanh K16,Lê Tam Hiêp K17, Phạm Xuân Kha,

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 18, 2017 at 1:43 PM


  Cám ơn anh Hoan Vũ đóng gop giúp HS Hoàng.

  Tôi gặp NT Lang Nguyen (K16) nhân họp về Tương Đài ngày hom nay 7/16; NT Lang và Hiếu Châu đề nghi gừi cho HS Hoàng chứ đừng nên đề lâu. NT Lang còn "ưu tư"...nếu mình gừi chậm..thì e rằng....HS Hoàng không kịp nhận đươc tấm chân tình cùa anh em HQ may mắn ờ bên này đại dương....

  Ngày hôm qua tôi gọi thằng về VN và tiêp xúc với HS Hoàng, tât cà tin tưc đều đúng như sự thât.

  Toi đồng ý với Hiếu Châu và NT Lang, tôi ứng trươc $250.00 và sè gứi cho HS Hoàng ngày mai Mond 7/17. Số còn lai theo chương trình đã dự trù, fund sè đóng lại và chúng tôi sè không nhân sau ngày 23/7, và kêt toán đầy đủ, tôi sè gừi đơt hai.

  Tran Trọng Thông Báo
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 16, 2017 at 7:44 PM


  Cám ơn NT Thanh n Trần K 16 đóng góp$200.00 cho quỹ xây dựng tượng đài Đức Thánh Trần.

  Lạc Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 9:14 AM


  Đã nhân check $100.00 của Ch/h Trần Quôc Khanh (Khanh Râu) đóng góp cho quĩ xây dựng tương đài Đưc Thánh Trần. Cám ơn Khanh

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 14, 2017 at 11:41 AM


  Cám ơn NT Nguyên Văn Lang yểm trợ $100.00 cho quỉ yêm Trơ xây dựng tương đài Đức Thánh Trần. Đa Tạ Công Đức Vô Lương của toàn Ch/H HQTD

  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 13, 2017 at 9:42 AM

  Check ghi: HQTD DFW
  Địa Chì: 1032 East Seminole trail, Carrollton, TX 75007


  Cám ơn Ch/H Trần Q Khanh (Khanh Râu) yêm trợ $100.00 quĩ xây dựng tương đài Đưc Thánh Trần.

  Đa tạ
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 12, 2017 at 5:22 PM


  Hôị HQTD trân trọng cám ơn quí chiên hửu yểm trơ cho quĩ xây dưng Tương Đài Đưc Thánh Trần.

  NT Nguyễn Văn Nhựt $200.00
  Ch/h Vũ Hoan $100.00
  Ch/h Châu đình Hiếu $100.00
  Ch/H Ng Th Thân $100.00

  Đa tạ cho sự yểm trợ quí báu cùa quí vị

  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 9, 2017 at 6:41 PM

  P.S.: Mọi sự yểm trợ xin ghi HQTD DFW
  1032 E Seminole trail, Carrollton, TX 75007

 6. Cám ơn anh và quý vị.

  Để tiếp đón được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với cô Leslie Recine tại số 972-271-7788 hay Amanda Âu tại số 682-551-3242 để đặt chỗ ngồi. Thành thật cám ơn.

  Kính,
  Nguyễn Xuân Hùng
  anguyen@andynguyennow.com
  Jul 14, 2017 at 6:08 PM


  Anh Andy Hung thân kính,

  Cám ơn anh đã có nhã ý mời tôi và anh em trong Liên Hội đến tham dự Chương Trình Celebrating the American Dream. Tôi sẽ tham dự ngày đó. Nhân tiện đăy kín mời quý Anh Em trong LH kêu gọi các Hội Viên cùng tham dự cho đông đủ như lời mời của anh Andy Hùng như đính kèm.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jul 14, 2017 at 12:50 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com


  Thư Mời

  Kính Anh Duyệt:

  Em xin mời Anh và các thành viên của LHCCSVNCH tham dự chương trình Celebrating the American Dream mà em vẫn tổ chức hằng năm. Xin Anh vui lòng xem thư và thiệp mời đính kèm.

  Kính,
  Nguyễn Xuân Hùng
  Andy Nguyen
  P.O. Box 151272
  Arlington, TX 76015
  Fax: 817-652-4404
  Cell: 817-614-8733
  Email: Andy@AndyNguyenNow.com
  www.AndyNguyenCampaign.com
  Date: Thu, Jul 13, 2017 at 8:46 PM

 7. Quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh Hạ Sĩ Hoàng sẽ đóng ngày Sunday, 23/7/2017.)

  Cám ơn quí vị yễm trơ. HQTD cám ơn quí HQ xa gần đã giúp HS Hoàng, HS Hoàng và gia đình chuyển lời "vô cùng cám ơn tấm lòng của quí vi". (Hoàng 84-070-629-1273). Chúng tôi đóng sồ giúp đở HS Hoàng.(nhần 2 đơt tổng công $500.00, sè gừi đơt hót vào tuần tới)

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 28, 2017 at 10:45 AM


  Hy vọng sẽ được gặp anh .

  Phạm công Nhạc
  nhaccpham@gmail.com
  Houston, Texas
  Jul 21, 2017 at 11:33 AM


  Phạm Công Nhac (HQ Lưu Đày) viêt cho tôi:

  " Nhờ anh giúp tôi chuyển chút tình về người bạn tôi không quen biêt, nhưng là người bạn cùng màu áo với anh em mình"

  Tôi đi Houston sè găp bạn uống ly cafe...

  Lac Dallas
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 21, 2017 at 10:37 AM


  Lạc thân, Cho tôi đóng góp $50. Sẽ gởi tiền đến địa chỉ trên.

  Đào Cơ Chí
  chi@civilassociates.com
  Jul 14, 2017 at 9:50 PM


  Cam ơn ban hiền Trần Văn Nhơn

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 7:33 AM


  Kính anh hội trưởng, Cho tôi đóng góp $20 .Tôi sẻ gởi check cho anh sau

  Thân
  Nhơn Trần
  tamkinh83@yahoo.com
  Jul 15, 2017 at 7:19 AM


  Cám ơn Ch/H Trương Văn Vù K. HQLĐ tham gia đóng góp cho TPB Hoàng

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 7:12 AM


  Cám ơn Hoàng Sang giúp đở Hạ sì Hoàng.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 4:56 PM


  cám ơn Ch/h Nguyên Hửu Tương giúp đờ Ha sỉ Hoàng

  Lac
  1032 East Seminole trail, Carrollton, TX 75007
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 2:39 PM


  Cám ơn NT Trinh Binh đóng góp quĩ xây dưng Tương Đài Đưc Thánh Trần và giúp đờ TPB Hạ Sì Hoàng. Cám ơn NT Trần Ngoc thanh check $200.00 YTTĐ đã nhận.

  Thành Thât Đa Tạ
  Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 11:15 AM


  Cám ơn NT Hiêp góp bàn tay giúp Ha Si HQ Hoàng

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 8:47 AM


  Anh Lac cho toi dong gop 30 dollars cho Ha si Hoang se goi check cho anh som thankyou.

  Taylor LE
  hieple17@hotmail.com:
  2017-07-15 8:36 GMT-05:00


  Sent the check of $100.00

  VINH K26
  nessapham97@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 10:59 AM


  Cám ơn Vinh K26 giup TPB Hasi Hoàng.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 7:42 AM


  Vậy thì Hội Trưởng cho em mượn $100.00 Sẽ trả sau.

  Vinh k26
  nessapham97@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 7:38 AM


  Chừng nào đóng sổ vậy HT. Em đang để dành tiền.

  Vinh
  nessapham97@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 5:11 AM


  Anh Lạc

  Cho tôi góp $20. Sẽ đua tất cả cho anh vào chủ nhật nầy

  Cám ơn
  Lang Nguyen
  nguyenlang939@yahoo.com
  Jul 14, 2017 at 7:51 PM


  Giang Đoàn Tuần Thám 58 (GĐTT 58)

  GĐTT 58 đóng tại Hôi An Quảng Nam, Giang Đoàn có vào Kinh Đồng Tiến Phước Xuyên, CHT là Hồ Văn Kỳ Tường, vài tuần sau cà GĐ đi ra Huế. Quí quan nào ờ GĐ 58TT trong thời gian này nên đoc tin này:

  Hạ Sì Nhât HQ Nguyển Minh Hoàng sinh năm 1947, ngày 27/6/1972 Đơn vị anh phối hợp vơi lưc lượng bạn tại Tiểu khu Quảng Nam mở cuôc hành quân tại khu vưc sông Kỳ Lam, chi khu Điện Bàn, tàu anh bị trúng đạn B40 và anh bị mù hai măt, phỏng mặt, thủng màn nhỉ tai bên phải, mủi bên trái bị rach phài may bit kín, chì thờ mủi bên trái, giài ngù tàn phế ngày 27/10/1973.

  Hạ Sỉ Hoàng năm nay 70, sống tai VN trong điều kiên khó khăn, bịnh tât tuồi già, mù loà..

  Địa chì của Ha Si Hoàng Số 41 tồ 4 âp Mỹ Trung A Xà Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, tình Vinh Long, Điên thoại bàn: 840706291274

  Thưa quí quan, trươc đây Ch/h Đông có đưa ra vấn đề cứu trơ TPB/HQVNCH và số anh em cũng đồng quan điểm này, và nhân hôm nay nhân đươc tin TPB Hạ Sì Nhât Hoàng tàn phế rât thê thàm, tuồi già cuối đời, lại mù lòa, thiêt nghì HS Hoàng sè không cầm đươc nước măt khi biêt các chiên hừu ngày xưa vần không quyên mình..

  Chì cần mồi người trong chúng ta 10/15 đô HS Hoàng cùng sẻ bớt đi phần cơ cưc .

  Tôi xin đứng ra đàm trách phần quyên góp , sau đó nhờ dich vụ chuyên tiền, biên lai post lên diển đàn thông báo.

  Ngân phiêu xin đề Lac Nguyen
  Đia Chi: 1032 East Seminole trail, Carrollton, TX 75007

  Đa Tạ.
  Lac Nguyen góp $20.00
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 14, 2017 at 6:53 PM

 8. Niên Trường Nhựt đã OK địa điểm họp nội bộ HQTD tai tư gia NT cuối tuần này Sunday, July 9 lúc 3:00PM. Chúng ta mồi người mang theo món nhò đề cùng nhau dùng vui khi găp măt. Anh Hiếu Liên La,c chị Xuân Cành và Ông Bà Liêm.

  Happy 4th of July, 2017
  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  July 4, 2017 at 6:27 PM


  Thư Mơi Họp

  Môt buồi hội như thường le về viêc sinh hoạt cùa TD HQ se đươc tồ chưc như sau

  Thời Gian 14:45 Ngày Sunday 9 July, 2017

  Tôi luôn welcome tồ chưc tai tư gia tai số 1032 E. Seminole trail, Carrollton, Texas. Tuy nhiên chù lưc nhân sự trong ban tồ chức phần lớn tai Arlington /Ft Worth, và phương tiên di chuyên cùa cac vị cao niên rât hạn chế lái xa, do đó xin thỉnh ý quí vị địa điêm họp cho thuận tiên. Giờ họp đã quyêt đinh, đìa điêm chính xác sẻ đươc thông báo trong tuần tới.

  Trân Trọng
  Lạc Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 2, 2017 at 12:12 PM

 9. Se co mat.

  Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo (DUTUTB)

  Hanh
  bachdanggiang65@yahoo.com
  Jul 15, 2017 at 6:39 PM

  P.S.: Hoa-hop hoa-giai voi Việt Cộng la tu sat.


  Nhan ro

  Thủy Quân Lục Chiến & Võ Bị

  Tien
  tienvanpham44@yahoo.com
  Jul 15, 2017 at 4:15 PM


  THƯ MỜI HỌP LIÊN HỘI TẠI TOP SUPER BUFFET

  NHẮC QUÝ VỊ ĐẾN THAM DỰ BUỔI HỌP LIÊN HỘI CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2017, LÚC 1:30PM.

  ĐA TẠ,
  Nguyễn Hữu Duyệt, Võ Tấn Y
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jul 14, 2017 at 11:04 PM


  THƯ MỜI HỌP LIÊN HỘI TẠI TOP SUPER BUFFET

  Kính quý Hội Trưởng và Ban Chấp Hành thuộc Liên Hội,

  Để cho công việc điều hành Liên Hội được chu toàn và liên tục trong tinh thần đoàn kết, sau tiết mục rút Ưu Khuyết Điểm cho Ngày Quân Lực 19/6 vừa qua, chúng tôi yêu cầu tất cả các Hội Trưởng thuộc Liên Hội có mặt đầy đủ Chủ Nhật ngày mai tức 16 tháng 7 năm 2017, lúc 1:30pm, để bầu một Vị Liên Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/DFW vì hai năm (2015-2017) đã chấm dứt .

  Đa tạ,
  LHT Nguyễn Hữu Duyệt
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jul 15, 2017 at 3:13 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com


  THƯ MỜI
  DFW ngày 6 tháng 7 năm 2017

  Kính gửi:
  – Quý Hội và Ban Chấp Hành Liên Hội,

  Trân trọng kính mời Quý Vị bớt chút thì giờ đến tham dự tại:
  Địa Điểm: TOP SUPER BUFFET Khu Thương Mại BẾN-THÀNH PLAZA
  1818 East Pioneer Pkwy, Arlington, Texas 76010
  Thời Gian: Chủ Nhật ngày 16 tháng 7 năm 2017, lúc 1:30 giờ trưa. (Sẽ khai mạc đúng giờ).

  Mục đích:
  - Rút ưu khuyết điểm trong Ngày Tổ Chức Quân Lực vừa qua.
  - Coi lại Văn bản Nội Quy Liên Hội.
  - Linh Tinh

  Sự hiện diện của Quý Vị thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, trong tinh thần Huynh Đệ Chi Binh bất diệt

  Trân trọng kính mời.
  TUN. Nguyễn Hữu Duyệt
  Liên Hội Trưởng
  Võ Tấn Y
  Tổng Thư Ký LH/CCSVNCH/DFW
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jul 6, 2017 at 11:52 AM
  www.lienhoidfw.wordpress.com

 10. KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO tại NAM CALIFORNIA, USA năm 2016

  DẠ TIỆC GÂY QUỸ TƯỢNG KỲ ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN tại Arlington, Texas, USA


  Vé tham dư tiêc GÂY QUĨ THAM DƯ TƯƠNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN ngày 9/9 Cám ơn quí quan, tôi sẻ gừi thiêp nhưng xin thanh toán trong ngày găp nhau 9/9.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 27, 2017 at 9:16 AM


  Kính thưa quí Ch/h

  Hiên tai Hôi HQTD có giừ hai bàn cho Dạ Tiêc ngày 9/9 do UBXD Tương Đài tồ chưc. Xin quí vị tham gia đêm dạ tiêc và văn nghệ, tôi sè gừi vé đến quí ch/h khi nhận email thông báo.

  Tình Thân
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 21, 2017 at 9:33 AM


  Toi co ba`n voi Chi Thu Nga, Truong Ban van nghe ve chuong trinh Ca Nhac gay quy nay va da gioi thieu va tien cu Ca Si Dang Khoa. Xin hua hen quy vi se nghe duoc giong ca vang tu Nam Ca Si Dang Khoa voi phong do trinh dien va tieng hat bac nhat nhi cua tieu bang Texas cua chung ta. Xin giu 2 ve VIP cho Vo chong chung toi

  Than kinh
  Sincerely yours,
  Dr. Loc H. Khuong, Ph.D.
  Giáo sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc
  https://www.facebook.com/loc.khuong
  khloc@yahoo.com
  Jul 19, 2017 at 3:02 PM


  Kính thưa quí Niên Trưởng, quí Ch/hửu Thân Hửu và Phu Nhân

  Hôi HQTD có giử số thiệp mời tham dự buổi dạ tiêc, văn nghệ gây quỹ để xây dưng Tương Đài Đức Trần Hưng Đạo, chương trình đươc tồ chức như sau:

  Địa Điểm: Hội Trường cạnh Top Buffet (A1 củ Arlington)
  Địa Chỉ: : 2208 New York Ave Arlington, TX 76010
  Ngày: 9/9/2017 từ 5:00PM-12:00 PM
  Vé ùng hộ $40.00/vé -

  Chương trình văn nghê có Ca si Diễm Liên, Anh Tuấn, Đăng Khoa và ban nhac The Friend's Band.

  Đây cũng là cơ hội cho anh em HQTD có dịp găp nhau hàn huyên tâm sự, chúng tôi hy vọng sẻ găp quí chiên hửu và quí thân hửu và quí phu nhân trong ngày 9/9 này.

  Xin email đăt vé cho tôi : banglinhlv@gmail.com

  Đa Tạ
  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 19, 2017 at 1:01 PM


  Dạ. Cám ơn ý kiến của anh Bé. Chị Oanh sẽ làm như ý anh giúp.

  Đa tạ
  Nhd
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jul 18, 2017 at 10:08 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com


  Tôi xin đề nghị v/v nhửng manh thưởng quân đạ hứa mà họ cung không có sinh hoạt mà không xử dụng Mail thi sao đây Theo tôi có hai cách giải quyết

  1. Nêu có số DT của vị đó thì minh gọi xin nhắc Lân không được minh lai nhà go cửa

  2 con nếu có ai quen vi MTQ nhu anh Hồ có hứa tăng 500 ma bay lâu nay không di hop thì cô Oanh viêt giày biên trước di giao tôi tôi dưa cho anh Dung đến nhà anh Hồ Dúa biên nhân lấy tiền nếu nếu anh Hồ đổi thì sẻ trả lại nhân cho cô Họ đôi y thi đem biên nhan vè tra cho cho cô Oanh

  Việc nầy gọi là gởi cửa xin họ thực hiện lỏi hứa việc nay tôi làm được nếu qui vi dong y. Tôi thích tiền trao cháo múc đua tiên cho tôi là tôi đua biên nhận. Cô oanh giao tôi bao nhiêu biên xin duoc bao nhieu con tra cho cô oanh. Khế hoạch cua tôi nhu vây quy vị. Thẻ nào minh thúc hiên được không? Nếu đong y tôi gặp Oanh.

  THB
  tranhuube36@yahoo.com
  Jul 18, 2017 at 10:04 PM


  Kính Quý Vị,

  Xin được thông báo đến Quý Vị Hội Trưởng và Thân Hữu. Trong buổi họp của Uỷ Ban xây Dựng Tượng Đài VNCH & Tượng Đức Thánh Trần, chúng tôi đã thành lập xong Nhân Sự và Chương Trình Chi Tiết cho đêm gây quỹ vào Thứ Bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017.

  Chúng tôi đã in 400 Thiệp Mời với giá vé là $40.00, và 100 Thiệp Mời $70.00 cho VIP và bắt đầu phân phối. Kính mong Toàn Thể quý Hội Trưởng và Thân Hữu hãy cổ động lấy vé, và xin cố gắng lấy 10 vé cho một bàn để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi cho dễ dàng.

  Ngoài ra chúng tôi cũng kêu gọi mỗi người trong chúng ta mời gọi các bạn bè yểm trợ tài chánh cho Uỷ Ban để sớm đạt con số còn thiếu khoảng $31,000.00. Tổng số dự trù chi tiêu cho Kỳ Đài và Tượng ĐTT là $50,000.00.

  Muốn nhận Thiệp Mời xin gọi cho chị Lê Kim Oanh số điện thoại (972)310-4230.
  Anh Nguyễn Hữu Duyệt số điện thoại (469)212-3761.

  Ngoài ta, chúng tôi cũng yêu cầu các Mạnh Thường Quân đã hứa yểm trợ tài chánh cho Ủy Ban trước đây mà chưa có dịp gửi, hoặc Quý Vị muốn yểm trợ tài chánh, xin gửi về:

  CỘNG ĐỒNG NVQG HẠT TARRANT hay VNC of Greater Fort Worth
  P.O. BOX 183821
  ARLINGTON, TEXAS 76096
  Check đề trên Meno: Yểm Trợ Kỳ Đài & Tượng ĐTT

  Số tiền yểm trợ chúng tôi sẽ gửi Biên Nhận về địa chỉ của Quý Vị dù $1, $5, $10 v.v…Đó là món quà quý giá tinh thần cũng như vật chất, đóng góp cho công cuộc xây dựng Kỳ Đài & Tượng ĐTT.sớm đạt con số đã dự trù…

  Xin chân thành cám ơn Quý Vị.
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Trưởng Uỷ Ban Xây Dựng Kỳ Đài & Tượng ĐTT
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jul 18, 2017 at 12:00 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com


  Kính chuyển đến quý Anh Chị link hình ảnh Lễ Khánh Thành Tượng Đức Tháh Trần tại Nam California vào tháng 6 năm ngoái 2016, do một Cựu SVSQ/HQ khóa 24 gửi link cho tôi, trong số Quan Khách tôi thấy có Niên Trưởng Trần Văn Chơn dù không đi lại được nhưng có cố gắng hiện diện... Đây cũng là niềm hy vọng của Ủy Ban chúng ta trong tương lai với sự đóng góp kêu gọi sự yểm trợ của Đồng Hương địa phương ngay lúc này..

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Date: 2017-07-08 8:39 GMT-05:00


  Kinh quý Anh Chị,

  Đính kèm là Thiệp Mời cho Buổi Gây Quỹ của Uỷ Ban vừa mới được anh Đinh Tiến Đạo hoàn tất rất đẹp với đầy đủ chi tiết, khổ nửa trang. Tôi sẽ in 600 Thiệp Mời, dù biết con số dự liệu là 500 quan khách. Mọi Thiệp Mời đều được đánh số từ 001 đến 600. Sẽ mang đến buổi họp Chủ Nhật ngày 16 tháng 7 này, kính mong quý Anh Chị hưởng ứng nhận vé theo bàn, mỗi bàn nhận là 10 Thiệp (10 người)… Poster cũng sẽ được hoàn tất sau buổi họp tới.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  2017-07-08 2:20 GMT-05:00
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com:


  Kính Quý Anh Chị,

  Sau khi tham khảo với chị Thái Thủy (Trưởng Ban Vận Động), Hạnh Dung và vài anh chị nữa. Đây là những quyết định như sau:

  1. Chỉ thành lập một Ban Vận Động Gây Quỹ/MTQ duy nhất mà thôi, gồm có chị Thái Thủy, chị Hạnh Dung, anh Hiếu (CĐ), chị Oanh (TQ), Duyệt. Nên có thêm vài người nữa ở Arlington, xin Anh Chị ở Arlington tình nguyện vào Ban đông cho vui lên tinh thần, gọi cho tôi biết sớm .. Chủ trương đánh mạnh vùng Arlington gồm các Cơ Quan Thương Mại quanh chợ Bến Thành Plaza... Nên gọi trước lobby, nhờ anh Đức Đặng lobby gọi điện thoại trước, và đi cùng thì tốt nhất. Anh Hiếu có thể giúp liên lạc các Cơ Sở Thương Mại trong Asia Time Square, nếu có thể !..

  2. Riêng các Cơ Quan Thương Mại, Dịch Vụ, Văn Phòng Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, Luật Sư, Địa Ốc, Nhà Hàng v.v... ngoài VÙNG Bến Thành và Asia Time Square. Ban Vận Động sẽ điện thoại trước, đi “gõ cửa” nếu có thể. Thêm vào đó yêu cầu các Anh Chị quen biết Cơ Sở Thương Mại nên tiếp xúc với họ để xin yểm trợ là biện pháp hay nhất.

  3. Riêng các Vùng xa như Garland, Haltom etc.. thì biện pháp hay nhất là cá nhân quen biết Cơ Sở yêu cầu yểm trợ. Hay Ban Vận Động cùng đi “Gõ Cửa” một ngày nào đó …

  Xin quý Anh Chị đóng góp thêm nếu có thể….

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  2017-07-06 10:52 GMT-05:00
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com:


  Kính Quý Anh Chị,

  Qua hai ngày làm việc với Ban Văn Nghệ và những công việc liên quan. Sau đây là những kết quả như sau: (báo cáo tổng quát).

  1. Tổ chức tại Nhà Hàng Top Super Buffet vào Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017, từ 5:30pm đến 1am, theo hình thức Dạ Tiệc Dạ Vũ như Uỷ Ban đã mong muốn. Sẽ đặt phần ăn là trong vòng $20.00. Dự trù bán ra $40.00 vé đồng hạng, $70.00 vé VIP.

  2. Văn Nghệ: Có các Ca Sĩ Diễn Liên, Anh Tuấn, Đăng Khoa (Tình Nguyện không lấy thù lao), và địa phương chọn lọc…

  3. Âm thanh, ánh sáng, ban nhạc, trang trí mới, in vé, posters, linh tinh v.v…

  Chúng tôi đã dự tính con số người tham dự ít nhất là 300 (Worse), 400 (Trung Bình), và nhiều nhất là 500 (Mong Muốn). Chúng ta sẽ không mời quá đông mà chỉ Max 50 bàn +3 bàn thêm.

  - Với 300 người, 10 bàn VIP, 20 bàn đồng hạng, lời sẽ là $2000.00
  - Với 400 người, 10 bàn VIP, 30 bàn đồng hạng, lời sẽ là $4000.00
  - Với 500 người, 10 bàn VIP, 40 bàn đồng hạng, lời sẽ là $6000.00

  Hy vọng con số tham dự là 500, đó là mong muốn của chúng ta.

  Xin gửi đến quý Anh chị, nếu thấy cần bổ túc hay đóng góp gì xin liên lạc với tôi hoặc anh Đạo để được biết rõ hơn. Project kế tiếp chúng tôi sẽ làm việc với Ban Vận Động Gây Quỹ/MTQ là chị Thái Thủy, chị Hạnh Dung, xin các Chị sẵn sàng cho biết qua kế koạch để cùng góp ý….

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  2017-07-05 7:40 GMT-05:00
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com:


  Xin cam on Duyệt va UBXDTD&KD dả cho gia dinh TRÀN HUU chung toi được hoàn thành Tâm nguyện

  Đa tạ
  Trần Hữu Bé
  2017-07-05 2:04 GMT-05:00
  tranhuube36@yahoo.com:


  Kính NT Trần Hữu Bé,

  Quý Anh Chị,

  Chiều nay tôi đã tiếp xúc điện thoại với NT Trần Hữu Bé, được Ông cho biết qua cuộc nói chuyện với Gia Đình các con của Ông đã đều đồng ý dâng hiến số tiền chi phí shipping còn lại cũng như sắm đồ như chiêng trống, cờ lư hương chuyển qua từ VN v.v.. và v.v..… cho Cộng Đồng Hạt Tarrant để tuỳ nghi xử dụng trong tương lai. Một nghĩa cử của NT Bé và Gia Đình làm tôi quá cảm kích xúc động không biết nói lời cám ơn nào đến Ông và Gia Đình. Nay thông báo cùng Quý Vị tin vui này đến Cộng Đồng và Uỷ Ban rõ.

  Tôi xin đại diện cho Cộng Đồng Hạt Tarrant và Uỷ Ban xin chân thành cám ơn NT Trần Hữu Bé và Toàn Gia rất nhiều đã dâng hiến những món quà quý gía trên cho Cộng Đồng.. Chắc chắn có dịp Bác Sĩ Cựu CT Phạm Văn Chất sẽ có những lời cám ơn đến Gia Đình NT Bé sau..

  Một lần nữa xin cám ơn NT Bé và Gia Đình rất nhiều. Xin ơn Đức Thánh Trần luôn luôn phù hộ, và giữ gìn sức khoẻ cho NT Bé và Gia Đình.

  Cảm kính,
  TM. Uỷ Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH & Tượng ĐTT
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Ngày 5 thg 7, 2017, vào lúc 00:11
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  www.lienhoidfw.wordpress.com


  BIÊN BẢN
  Địa Điểm: Nhà hàng Thanh Thanh
  Ngày Giờ: 2/7/2017, từ 2:30PM - 4:15PM

  Thành Phần Tham Dự: Xin xem danh sách đính kèm

  Sau Phút Mặc Niệm do Ô Võ Tấn Y hướng dẫn, Ông Nguyễn Hữu Duyệt lượt qua chương trình nghị sự. Kế đến anh Nguyễn Kinh Luân đọc Biên Bản buổi họp thành lập Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH và Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Tường trình công tác đã thực hiện trong thời gian qua:

  1. Ông Nguyễn H. Duyệt nói sơ về Lễ Động Thổ ngày 18/6/2017
  2. Ông Trần H Bé trình bày diễn tiến tạc tượng Đức Thánh Trần, vận chuyển từ VN sang CA và từ CA đến TX.
  3. Ông Đặng V Đức nhắc lại việc ông Bé tạc tượng và chi phí vận chuyển. Ông cho biết chi phí vận chuyển từ CA đến TX do CĐNVQG Hạt Tarrant hổ trợ. Trong tương lai gần, ông sẽ làm hợp đồng với CĐNVQG Hạt Tarrant về việc cho thuê địa điểm dựng Kỳ và Tượng Đài và xác nhận chừng nào ông còn làm chủ Bến Thành Plaza thì Kỳ và Tượng Đài vẫn ở đó. Ngoài ra ông cho biết có một tổ hợp Kiến Trúc Sư đồng ý vẻ kiểu miễn phí sau khi nghe ông trình bày về mục đích xây dựng Kỳ và Tượng Đài. Hôm nay bản vẻ đã xong và chờ Công Đồng chấp thuận. Trong dịp này mọi người cũng có dịp xem qua bản vẻ.
  4. Ông Nguyễn H Duyệt trình bày sơ về Kỳ Đài và phí tổn xây một trụ cờ 30ft từ $1500.00 - $2000.00. Tuy nhiên ông cho biết City of Arlington chỉ cho phép xây trụ cờ cao tối đa là 25ft.
  5. Chị Lê Kim Oanh trình bày về những khó khăn trong thủ tục mở trương mục cho Ủy Ban nhưng sau nhiều lần bổ túc giấy tờ, Ủy Ban cũng mở được trương mục. Chị cho biết trương mục này sẽ đóng lại sau khi Ủy Ban hoàn tất công tác xây dựng Kỳ và Tượng Đài. Hiện tại trong trương mục có được $3000.00. Chị cũng đọc qua danh sách các nhà hảo tâm đã đóng góp cho Ủy Ban. Một điều quan trọng khác được nhắc đến là mỗi tháng bên nhà băng chỉ cho phép deposit số tiền mặt tối đa $7500.00. Nhân dịp này, ông Võ Tấn Y đọc danh sách các nhà hảo tâm đóng góp mà ông đang giữ và sau đó chuyển giáo lại cho chị Kim Oanh. Anh Hồ Văn Điền, tân Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Tarrant tuyên bố CĐ Tarrant đóng góp $2000.00. Ước tính cho đến lúc này Ủy Ban có khoảng $20,000.00 (đã nhận và chưa nhận được) từ các nhà hảo tâm.

  Tổ Chức Gây Quỹ:

  Sau khi thảo luận các phương cách gây quỹ, phiên họp quyết định tổ chức gây quỹ qua các phương thức sau:
  1. Tổ chức dạ tiệc & dạ vũ gây quỹ.
  2. Xin bảo trợ và đóng góp từ các nhà hảo tâm

  Phiên họp cũng đề cử ông Duyệt làm Trưởng Ban Tổ Chức buổi dạ tiệc & dạ vũ. Ông Đinh Tiến Đạo được đề cử làm Trưởng Ban Văn Nghệ. Các vị khác sẽ được mời vào BTC sau. Một số ý kiến được ghi nhận về việc gây quỹ:
  1. Cần có giấy giới thiệu từ Ủy Ban cho các vị chịu trách nhiệm gây quỹ.
  2. Trong thời gian tổ chức gây quỹ, các công tác khác vẫn được tiến hành song song.
  3. Vì bị giới hạn trong việc gởi tiền mặt vào nhà băng ($7500.00/tháng), ông Đặng Văn Đức hứa sẽ giúp trong việc gởi tiền.
  4. Ngoài những vị được ủy nhiệm xin tiền, bảo trợ, các vị khác có thể tiếp tay bằng cách vận động gia đình, thân hữu v.v. đóng góp
  5. Dự trù địa điểm tổ chức gây quỹ: Top Buffet, Bến Thành Plaza. BTC sẽ định ngày giờ tổ chức sau.
  6. Liên lạc các hội đoàn và cơ quan truyền thông báo chí để nhờ yểm trợ.

  Phiên họp chấm dứt lúc 4:15PM cùng ngày.

  Thư Ký
  Nguyễn Kinh Luân
  2017-07-04 11:01 GMT-05:00
  lkn7843@yahoo.com:

  Lưu ý: Có một số vị chúng tôi không biết email addresses, ông Nhất Đào và ông Đỗ Ngọc Anh, nên xin nhờ vị nào quen biết với họ chuyển dùm.

  Danh Sách Tham Dự Viên Buổi Họp Ngày 2 Tháng 7 Năm 2017
  1. Võ Tấn Y – 817-992-6459
  2. Đặng Phước Reng – 469-231-7539
  3. Đỗ Ngọc Anh – 817-714-9460
  4. Nhật Đào – 817-723-7970
  5. Trần V Chính – 214-960-6999
  6. Đinh Tiến Đạo – 214-649-7557
  7. Thu Nga – 214-293-6584
  8. Nguyễn Kim – 214-960-6991
  9. Nguyễn Thái Thủy – 972-412-9440
  10. Hạnh Dung – 817-228-0238
  11. Lucy Đinh -
  12. Hiếu Châu – 817-966-9021
  13. Lạc Nguyễn – 469-346-9221
  14. David Dặng – 817-800-3463
  15. Chất Phạm – 817-861-5121
  16. Châu Phan – 682-560-6631
  17. Quý Nguyễn – 714-468-4924
  18. Trần V Bé – 682-582-7614
  19. Lê Kim Oanh – 972-310-4230
  20. Ngô V Tuận – 469-226-2875
  21. Nguyễn H Duyệt – 469-212-3761
  22. Nguyễn Kinh Luân – 469-233-9097
  23. Hồ V Điền – 817-313-9122
  24. Nguyễn Phương Hùng – 682-472-8902
  25. Nguyễn Tromg. Hiếu – 972-310-4232


  THƯ MỜI Tham Gia Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài & Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo

  Cám ơn quí vị trong UBXD Tượng Đài Đức Thánh Trần đã gừi thư mời Hôi HQTD tham gia trong UBXD. Trong phiên họp ngày Chù Nhật ngày 2 July vừa qua, chúng tôi hoan nghênh chiều hướng rât tích cưc của UBXD. Đề tài "tham gia UB " sè đươc nêu lên trong phiên họp nội bộ của anh em HQTD cuối tuần này và tôi hy vọng sè thông báo đế quí vị tin tưc tôt đẹp sau phiên họp.

  Thân chào Đoàn Kết
  Lac Nguyễn
  HT/HQTD
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 6, 2017 at 10:29 AM

 11. Nội Quy của Liên Hội đã được tu chính

  Kính Quý Hội Trưởng và BCH Liên Hội,

  Tôi xin gửi đến Quý Vị Văn Bản Nội Quy của Liên Hội đã được tu chính cho đến bây giờ, kính mong Quý Vị coi lại để thấu hiểu và có thể đóng góp cho trong sáng hơn trong tương lai.

  Tôi cũng xin mạo muội gửi đến các Hội Trưởng có cảm tình với Liên Hội trong thời gian qua, biết đâu Quý Hội có nhã ý cùng chung tay đóng góp cho Tập Thể Cựu Quân Nhân tại địa phương chúng ta lớn mạnh và đoàn kết hơn lúc nào hết.

  Tôi cũng xin lỗi là chưa dự trù được buổi họp để rút ưu khuyết điểm trong Ngày Quân Lực vừa qua vì quá bận cho buổi họp của Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài và Tượng Đức Thánh Trần, cũng như bàn về việc cuối tháng 7/2017 chúng ta sẽ bầu lại một Vị LHT mới cho nhiệm kỳ tới.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jun 30, 2017 at 3:22 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com

  P.S.: Ghi Chú: Nếu tôi còn thiếu Hội nào xin cho biết để gửi ngay đến Hội đó. Đa tạ.

 12. Tượng Đài Đức Thánh Trần tại Trường SQHQ/Nha Trang

  Gửi đến Quý Vị hình Tượng Đài Đức Thánh Trần trước cửa Trường Sĩ Quan hải Quân Nha Trang. trông ra biển... Theo tôi được biết công lao do Các SVSQ/HQ Khóa 25, 26. Vị Sĩ Quan đóng góp không nhỏ là HQ Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt hiện ở Grand Prairie Texas......

  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Jun 30, 2017 at 8:57 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com

back to top