Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-19| Tháng 02-19| Tháng 03-19| Tháng 04-19| Tháng 05-19| Tháng 06-19| Tháng 07-19| Tháng 08-19| Tháng 09-19| Tháng 10-19| Tháng 11-19| Tháng 12-19|

Tin Biển Tháng 1 Năm 2019 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. NHẬN ĐƯƠC TIN

  Bà Đặng Văn Đệ
  Là chị dâu của Niên Trưởng (NT) Trung Tá Không Quân (KQ) Đặng Văn Đức
  ĐÃ MÃN PHẦN
  TẠI TIỂU BANG TEXAS, HOA KỲ

  GIA ĐÌNH HQTD/DALLAS-FORT WORTH, TEXAS THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TOÀN THỂ GIA QUYẾN.
  NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH Bà SỚM VẢNG SANH CỰC LẠC QUỐC

  HQ Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 29 at 9:10 AM

 2. Phõng vấn ca sĩ Vân Anh.

  Cám ơn Niên Trưỡng K20 đả giới thiệu Vân Anh cho HQ. HQTD-Dallas Fort Worth, Texas, USA đã tổ chức tiệc Xuân ngày chũ Nhật vừa qua 01/27/2019 tại nhà hàng Thanh Thanh, Arlington, Texas.

  Có vài Bác không tham dự và hỏi ca sĩ Vân Anh thế nào ?. Tại hạ xin gữi vài Youtube cho các Bác xem !

  Hiếu Đức Châu
  hieudchau@yahoo.com
  Jan 30 at 9:01 PM

  Ca si Van Anh - Part 1

  Ca si Van Anh - Part 2

  Ca si Van Anh - Part 3


  Kính Quí vị:

  Trong ngày Xuân Kỷ Hợi Không Quên Chiên Sĩ do Gia Đình/Hải Quân Trùng Dương tổ chức ngày Chủ Nhật, 27/1/2019, vừa qua, cám ơn quí vị đã gói ghém chú tình cho anh em Thương Phế Binh (TPB) tai quê nhà trong dìp Tết Kỷ Hợi trong đó có:

  Hôi HQTD/Dallas $500.00
  Niên Trương Dư Chí Hùng li xi $100
  HQ Nguyển Văn Lý $100
  NT Lê Tứ Hài $100
  Chi Hài, cựu hoc sinh Lê văn Duyêt, $50.00
  Chi Xuân Cảnh, thân hừu HQ, $100.00
  Ch/Hưu OCS Nguyển Hửu Tường $100
  MC Thanh Hằng HQ $100
  Thân Hừu Oanh Vù $100
  NT Đinh Thach On $50.00
  Tồng Công $1,300.

  Đưoc chia gừi như sau

  1. Thương Si Hai Quân Trần Duy Ký, Huế VN, ĐT 1657730009, li xi $100.00
  2. TPB tàu HQ 10 cụt mot chân Phan Văn Tùng hiên sống tai Sài Gòn, phone 01673508220, li xi $100.00
  3. TPB HQ Hạ Si Hoàn, đui mắt, số Điên thoai 0706291273 (chưa liên lac đươc) sè hold $100,00 cho đến khi nào liên lac đươc.

  Còn lại $1000.00 sè gừi về:

  Linh Muc Giuse Trương Hoàng Vủ
  DÒNG CHÚA CỨU THẾ (DCCT), Kỳ Đồng, Saigon, Vietnam

  Điên Thoai: 093-200-8601
  (Hiên tai Anh chi em TPB toàn quôc VN đươc DÒNG CHUA CƯU THÊ nay giúp đờ và quí vi vào Youtube search tên Giuse Vu và DCCT se rò chương trình nhân ái của ngài)

  Khi có hồi báo từ cơ quan gừi tiền báo nhận , tôi sè đưa lên công luân am tường. Khần Cấp Gừi trong dip Tết

  Kính Báo
  HQ Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 28, 2019 at 9:58 AM


  Cám ơn anh Vàng Nguyễn, môt thân hửu HQ và thân hừu trong Cộng Đồng Dallas chúng ta , vì đa đoan công viêc nên "quên " tham dư Xuân Và Tường Niêm Hoàng Sa ngày 27/1 do HQTD tồ chưc vưa qua. Tuy nhiên anh sè yem trợ$200.00 cho Hôi HQ.

  Số tiền này chúng tôi sè tiếp tuc gừi về cho TPB và sè thông báo người TPB nhân cây mùa Xuân TPB do anh Vàng tặng.

  Cám ơn anh Vàng Nguyễn
  HQ Lac Văn Nguyên
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 30 at 9:44 AM


  Qui anh trong GĐ/HQTD sẽ nhận rõ vị trí đề thông báo cho anh em, giup Ban Tổ Chức (BTC) de dàng hơn trong viêc tiêp tân quan khách.

  Đa Tạ
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 21 at 5:01 AM


  Cám ơn quí Ch/H và Phu Nhân giúp đỡ trong ngày tiệc mừng Xuân Kỷ Hợi 27/1/2019 săp đến.

  Ban Check In: Chị Nhơn Trưởng Ban (TB) - Phu ta Chi Hiếu Chi Lac Chi Trung
  Danh Sach Quan Khach VIP check in: Chi Thanh Hằng
  Ban Tiêp Tân : TB Chi Hoa cùng nhờ Thiên Nguyên Thu Hoàng + ch/h măc QP
  Ban Thanh Toán tài Chánh: Ha Manh Chi, Chi Nhơn, Chi Lac, Chi Trung

  MC Tông Quat: Ha Manh Chí
  Hương dân Chào Cò Măc Niêm: Ch/h Lạc
  Nghi lề Tương Niêm: Mc Hiếu Châu và Thanh Hằng
  Sĩ Quan Trưởng Toán Nghi Lề: Anh Trần đại Trung
  MC Văn Nghê: Hiếu Châu + Ly BăngBăng

  (anh Ha Manh Chi cần cash tiên măt trà thêm cho Ca Si Vân Anh $800.00 (đã trà check $200.00 như là contract)
  Anh Hà Mạnh Chi se trà thêm cho ban nhac $500.00 (đã ký $100.00 check như là contract)
  Cash cho Ca Si Ly Băng Băng $200.
  Vòng hoa Chiên Si $150.00 sè delivery 10:00 AM ngày 27/1/2019 đến nhà hàng Thanh Thanh và sè thanh toán tai chồ.

  Kính Báo
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 15 at 6:09 PM


  Cám ơn Niên Trường Lê Ngoc Cành và Phu Nhân yêm trợ Xuân và Môt Chút Tình Cho Thương Phế Binh (TPB)/Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

  Kính
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 14 at 12:01 PM


  Saturday, January 12, 2019 họp dời đến nhà ong ba Nhon, gio khong thay doi, họp khoang 1 tiếng dong ho nhung rất quan trong,

  Cam on
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 10 at 9:30 AM


  Kính mời quí quan và quí phu nhân trong BTC Xuân 2019 tham dư phiên họp quan trong như sau:

  -Phân Nhiêm
  - Tâp toán dàn chào và Tưởng Niêm
  Địa diềm : tư gia nhà tôi 1032 E Seminole trail Carrollton TX 75007
  Thời Gian 3:00 PM ngày Thứ Bày 12/1/19

  (tôi và Hiêu bân họp với cac hôi đoàn QĐ cho lề chào cờ đầu năm từ 12:00-2:00)

  Trân trong
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 9, 2019 at 6:33 AM


  Cám ơn quí Niên Trưởng (NT) và quí vi yểm trơ Xuân Trùng Dương (TD) năm Kỷ Hợi 2019

  Đa Tạ
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  January 10, 2019 at 1:25 PM


  Nhân check yềm trợ Xuân cuà Chiến Hữu Nguyên Văn Ly ($100.)

  Đa Tạ
  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 10 at 12:47 PM


  Cám ơn Niên Trưởng (NT) Nguyên Văn Nhưt và phu nhân gừi chi phiếu yềm trợ Xuân . Nhân tiện kính chúc NT và toàn thề gia quyến Sở Cầu Như Ý, Thân Tâm An Lạc và nhât là sức khỏe đề có thể tham dư với anh em HQTD.

  Kính
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com>
  January 8, 2019 at 7:31 AM


  Đã nhan thiệp chua Dục? Hom kia toi gũi lai thiệp roi, hy vong anh đa nhan được .

  Thân
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com>
  Jan 9 at 7:42 PM


  Anh Lạc

  Không nhận được thiệp gởi qua bưu điện như bạn cho biết qua email.

  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc20@gmail.com
  On Jan 9, 2019, at 6:26 PM


  Cám ơn anh Dục cho biêt không nhận đươc thiêp mời, có lè thư thất lac hay chăng, tuy nhiên thành thât xin lổi . Anh có nhớ tôi gọi anh và nói cố găng làm môt bàn Khóa 20 hay không và anh nói đang đi xa. Tôi mới đi xa về và người ho khan cà giọng..thời tiêt có lẻ không tôt cho năm nay.

  Ngày mai tôi gừi tiêp môt thư mời cho anh, hy vọng đến tay, sorry nhé bạn hiền.

  Nhờ Dục vận động Khóa 20 lấy một bàn giùm nhé, khóa 16 da co một, Khóa OCS Một bàn... các khóa kia khong đủ nhân lực nen phải ngoi hổn hợp. Khóa 20 khá đông.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com>
  On Jan 6, 2019, at 6:54 PM


  Bạn Lạc,

  Theo tinh thần email này thì riêng cá nhân tôi không nhận được một thiệp mời nào cả . Nếu vì lý do nào đó xin khỏi phải gởi cho tôi thiệp mời nha.

  Tình thân

  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc20@gmail.com
  On Sun, Jan 6, 2019 at 5:57 PM


  Kính thưa quí Niên Trưởng, quí thân hửu, quí phu nhân HQTD.

  Trước hết "Thủy Thủ Bí Thư" xin thay măt Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức XUÂN TRÙNG DƯƠNG 2019 xin chân thành cầu chúc quí vị năm mới đươc Vạn Sự Cát Tường, sức khỏe dồi dào, con cháu thành đạt và nhất là Thân Tâm Thường An Lạc.

  Sau đây tôi xin đươc trình bày môt vài tin tức cần biết trong dip Xuân Trùng Dương năm nay:

  Thư Mời:Tôi đã gửi thư mời và thiệp mời đến quí vị có địa chỉ đầy đủ trong hồ sơ hội, tuy nhiên có môt số BTC không có địa chỉ nhưng có Email, cho nên tôi đã gửi Email đến quí vị để kính mơi tham dự Tiêc Xuân , và chúng tôi cũng đã đươc phúc đáp. Tuy nhiên chắc chắn sẻ có nhiều thiếu sót, chúng tôi xin quí vị miển chấp và hảy liên lac trực tiêp bằng email, hoăc điện thoại, và chúng tôi sẻ săp xêp theo yêu cầu.

  Năm nay các Niên Trưởng Không Quân, Hải Quân, Thủ Đức, Bộ Binh đã nhân lời tham dư , các Hôi Đoàn Quân Dân Cán Chính , Cộng Đồng rất ưu ái đến GĐ HQTD sẻ cùng chúng ta tham dư Xuân Trùng Dương. Hiện tai quan khách ghi danh đã đạt đến 34 bàn, và như thông báo email từ trước, chúng tôi sẽ dành cho quí vị môt số bàn VIP theo yêu cầu, và chúng tôi cám ơn quí vị đã đề nghị có hậu ý để giúp thêm tài chánh cho BTC chi phí cho buồi lể dề dàng hơn.

  Chúng tôi có ban nhac và nử Ca Si Vân Anh và Lý Bang Bang giúp vui trong tiêc Xuân, và vì chúng ta có nhiều NT và quan khach cao niên tham dự, do đó chúng tôi dành môt tiếng đầu tiên trong phần nhac thính phòng nhạc chủ đề hoài niêm quê hương, Do đó chúng ta cần có môt không gian thật yên tỉnh để thưởng thức và không khiêu vủ trong giờ đầu. Xin quí vị thông cảm phần Văn Nghệ giúp vui.

  Kinh thưa quí NT và quí vị: Trong ngày Xuân dân tộc lại cận kề ngày Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974, do đó chương trình sẻ bao gồm:

  - Không quên Chiên Sỉ Hoàng Sa
  - Lì xì để con cháu hiểu tập tục cổ truyền ngày Tết
  - Sồ số lấy hên đầu năm (nhân tiện cám ơn anh chi Nguyễn Bình Đức K25 đề nghị Sồ Số, và tặng cho Hôi quà để chúng ta số số lấy hên đầu năm, BTC rât hoan nghênh quí vị quí vị "donation" phần quà đề cho việc sồ số thêm vui nhộn.)

  Trân Trọng
  Thủy Thủ Bí Thư
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  January 2, 2019 at 2:45 PM


  Cam ơn Hoàng Em , sè săp xêp chung khoá 24, Còn muốn có thằng em nào phục vụ sè săp thêm khoá 25 hơac 26.

  Thank You
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  January 2, 2019 at 1:30 PM


  Đã nhận check cùa anh Hùng Lê Khóa 22, 2 vé và tăng thêm cho Ban Tổ Chức (BTC), cám ơn anh chị Hùng, Hy vọng Đặng văn Sâm Khóa 22 từ Austin, Texas sẻ tham lên tham dư, cac quan Khóa 22 chuân bị dàn chào. Nhờ NT Trương Bá Côn chuyền lời mời cho anh em Hải Quân (HQ) Austin, Texas tham dư Xuân Trùng Dương Kỷ Hợi 2019.

  Thank You
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  January 2, 2019 at 8:55 AM

 3. Kính thông báo đến quí vị trong GĐ/HQTD xin hoan hỉ tham dự Xuân cùng voi anh em Cuu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Nhu cầu xin liền lạc voi Lạc Văn Nguyễn và Châu Đức Hiếu. Reg $30.00 VIP $60.00. Danh ca Paris by Night HỒ HOÀNG YẾN.

  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 20 at 4:45 PM

 4. Kinh chuyển đến GĐ/HQTD khuyến khích con cháu ghi tên học hỏi Guitar lesson do anh Lai văn Lý hướng dẫn, rất bổ ích cho tinh thần và nghệ thuật . Thank you Lai Van Lý

  HQ Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 21 at 4:16 PM


  FREE CLASSES AT TWO LOCATIONS SCHEDULE. Please view two Attached PDF files.

  Thank you.
  Ly Van Lai (LẠI VĂN LÝ)
  laivanly@yahoo.com
  Date: January 21, 2019 at 2:07:14 PM CST

 5. THƯ MỜI LỄ TRUY ĐIỆU CÁC CHIẾN SĨ ANH HÙNG HOÀNG SA

  Dallas-Fort Worth, Texas, USA ngày 10 tháng 01 năm 2019

  Kính gửi:

  - Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)
  - Quý Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Hạt Tarrant County
  - Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Người Việt Quốc Gia (NVQG)
  - Quý Thân Hữu và Các Bạn Trẻ
  - Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí.

  Để vinh danh và tưởng nhớ 75 Tử Sĩ cũng như các Chiến Sĩ Anh Hùng đã vị quốc vong thân trong trận hải chiến Hoàng Sa chống quân xâm lăng Trung Cộng tại quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974.

  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa với sự hỗ trợ của Cộng Đồng NVQG Hạt Tarrrant và Đài SaiGon Dallas Radio 1600 AM, trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự lễ Truy Điệu 45 năm Hoàng Sa được tổ chức tại:

  Địa Điểm: Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần (Khu Bến Thành Plaza)
  1818 East Pioneer Pkwy, Arlington, Texas 76010
  Thời Gian: Thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2019, đúng lúc 11:25 giờ trưa.
  (Giờ khai hỏa của Hải Quân (VNCH) là 10:25 AM, GiỜ VN, 11:25 AM, GIỜ HOA KỲ)

  Sự hiện diện của Quý Vị sẽ nói lên tinh thần đoàn kết với tấm lòng kính phục và biết ơn đối với những Chiến Sĩ VNCH đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Tổ Quốc, đồng thời để cho các Thế Hệ Trẻ biết gương bất khuất chống ngoại xâm của Cha Anh. Đặc biệt hơn hết là nhắc cho Thế Hệ Con Cháu chúng ta trong cũng như ngoài Nước VN luôn ghi nhớ: “HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM” và bổn phận của Người Việt phải nuôi ý chí đấu tranh giành lại từng tấc đất của Cha Ông để lại.

  Trân trọng kính mời.
  Liên Hội Trưởng (LHT) Nguyễn Hữu Duyệt
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Date: January 11, 2019 at 7:33:15 PM CST

  Ghi Chú: Sau Lễ Truy Điệu sẽ có bữa ăn nhẹ trong Phòng Xanh của Bến Thành Plaza.

  Web LIEN HOI: www.lienhoidfw.wordpress.com

 6. KÍNH CHUYỂN ĐẾN Gia Đình (GĐ) Hải Quân Trùng Dương (HQTD) -YỂM TRỢ Cộng Đồng (CĐ) TARRANT COUNTY, Texas, USA TỔ CHỨC HỘI CHỢ XUÂN KỶ HỢI 2019.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  January 17, 2019 at 3:47 PM

 7. Forward đến qúi Niên trưởng, qúi Chiến hữu phúc trình về Hoàng Sa từ Bộ Tư Lệnh Hạm Đội, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc20@gmail.com
  Jan 10 at 7:53 PM


  Cám ơn Chiến Hữu (CH) Lạc đã chuyển bài và cám ơn CH Đông đã tường thuật lại trận đánh trên sông Cửu Long của HQ Th.Tá Nguỵ Văn Thà và Thuỷ Thủ Đoàn Giang Pháo Hạm Tầm Sét HQ 331.

  Tôi cũng đã phục vụ trên HQ 331 sau khi tốt nghiệp trường SQHQ Nha Trang và cũng đã từng chiến đấu trên sông Cửu Long khi hộ tống đoàn công voa lên Nam Vang. Tôi đã rời HQ 331 trước khi Th/Tá Thà được bổ nhiệm đến.

  Sau đó được phục vụ cùng với NT Nguyễn Thành Trí (lúc đó còn mang lon Tr/Uý) ở Hải Đội (HĐ) 3 Duyên Phòng (ZP). Gặp HQ 331 công tác ở Vũng Tàu, tôi lên thăm và gặp Hạm Trưởng Thà. Không ngờ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp người sau này là “Anh Hùng Hoàng Sa.”

  Trần Đại Trung
  trdtran@gmail.com
  On Thursday, January 10, 2019 at 1:22 PM

  Tái Bút (TB): Nhờ CH Lạc chuyển cho Hội Cựu SQ/HQ Lưu Đày. Cám ơn nhiều.


  ANH LAC THAN.

  TOI HOAN TOAN DONG Y VOI ANH TREN EMAIL XUAN KHONG QUEN CHIEN SI Hoàng Sa. ANH DA GOI DI CHO CAC VI TON GIAO NUA,TOI SO ANH QUEN NHUNG ANH DA GOI DI RAT DAY DU ,TOI CAM ON ANH LAC NHIEU.

  THAN .
  Nguyễn Lý, HQ.2
  navymanhq2@sbcglobal.net
  Date: Wed, Jan 9, 2019 at 12:15 PM


  Đính kèm là danh sach Tử Sỉ VNCH trận Hoàng Sa năm 1974, trong danh sách này, chắc môt số quí vị sẻ tìm thấy chiến hửu thân quen của mình đã anh dũng đền nợ nước ngày 19/1/1974.

  Xuân Kỷ Hợi 2019
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Jan 3, 2019 at 6:55 AM


  Tưởng Nhớ Các Anh Hùng Hoàng Sa hy sinh ngày 19 tháng 1 năm 1974

  Hi Lạc,

  Chương trình Tết Kỷ Hợi 2019 năm nay có mục nào để tưởng niệm các Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa hy sinh ngày 19 tháng 1 năm 1974 hay không ?

  Trần Đại Trung
  trdtran@gmail.com
  December 31, 2018 at 5:03 PM


  Tưởng Nhớ Các Anh

  Sóng biển bùi ngùi nhớ các anh
  Hoàng Sa dũng mãnh khúc quân hành
  Màu son tận hiến tô Nam sử
  Dấu ấn kiêu hùng điểm Việt tranh
  Máu đổ nào phai vầng tóc bạc
  Thân chìm chẳng lạc mái đầu xanh
  Thăng trầm dẫu nhịp cùng năm tháng
  Hậu duệ Tiên Rồng quyết giữ danh

  Bửu Tùng
  10 tháng 12/2018


  CHỚ HỔ DANH

  Hoa biển rì rào an ủi anh
  Gió Hoàng Sa tấu khúc kiêu hành
  Nước xanh trong vắt phô mầu lục
  Bọt trắng lung linh chấm phá tranh
  Hải chiến năm xưa đầu chửa bạc
  Thanh bình nay tóc vẫn còn xanh
  Thân vùi an phận cùng non nước
  Gương sáng đời sau chớ hổ danh

  Doãn Thường
  11 thang 12-2018


  NHỚ NGƯỜI TỬ SĨ HOÀNG SA
  (Họa vận thơ thi hữu Lê Bửu Tùng)

  Đời sau tiếp nối nhắc tên Anh,
  Khúc nhạc hùng ca mãi tấu hành.
  Quả phụ không cô đơn bến vắng,*
  Mẹ già chẳng lặng lẽ lều tranh.
  Hồn thiêng thấp thoáng xen mây trắng,
  Máu thắm hòa tan lẫn sóng xanh.
  Hứng đạn quân thù , ôi dũng liệt,
  Xác thân đổ xuống , sử lưu danh...

  Nông gia hai lúa
  New Jersey, USA
  December 12, 2018

  * Hai lua da cung canh sat thanh pho Philadelphia tinh co gap duoc nguoi qua phu ten Lan, vo cua mot tu si Hoang Sa, tai tram xe Subway cua thanh pho vao mua dong nam 1993


  THEO BƯỚC CHÂN ANH
  (Họa vận thơ thi hữu Lê Bửu Hùng)

  Tuổi trẻ lên đường nối gót Anh,
  Mặc cho gian, tặc cứ đồng hành.
  Nông thôn đứng dậy, cùng đòi đất,
  Phố thị vùng lên, quyết đấu tranh.
  Đuổi cổ quân Tàu ra biển rộng,
  Xua tan giặc cộng tận rừng xanh.
  Tương lai nước Việt rồi tươi sáng,
  Rạng rỡ Tiên Rồng không hổ danh...

  Nông gia hai lúa
  New Jersey, USA
  December 12, 2018


  TUỔI TRẺ LƯU DANH

  Rôi đây tuổi trẻ sẽ theo Anh
  Tiếp nối cuộc cờ thúc trống hành
  Chẳng kể mạng vong gìn Giá Việt
  Đâu nề đổ máu giữ Gương tranh
  Nguyện đem tài sức thâu rừng thắm
  Thề lấy trí mưu tóm biển xanh
  Quyết trải thân trai cùng xã tắc
  Hùng Vưong hậu duệ mãi lưu danh

  Cam thành
  Dec 13, 2018
  Tha Nhân vui họa với Bủu Tùng


  VỖ GIẤC THIÊN THU

  Hoàng sa biển động khóc hồn anh
  Kỷ niệm năm xưa chuyến hải hành
  Bất khuất, nêu gương người hậu thế
  Kiên cường, đuổi giặc bọn giành tranh
  Làm trai lỡ thát vì sông núi
  Để tiếng còn thơm với sử xanh
  Vỗ giấc thiên thu vào miên viễn
  Muôn đời tổ quốc mãi vang danh

  M.Đ.
  Dec 13, 2018

back to top