Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-19| Tháng 02-19| Tháng 03-19| Tháng 04-19| Tháng 05-19| Tháng 06-19| Tháng 07-19| Tháng 08-19| Tháng 09-19| Tháng 10-19| Tháng 10-19| Tháng 11-19| Tháng 12-19|

Tin Biển Tháng 12 Năm 2019 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Hình ảnh Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas đón tiếp Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn & phu nhân từ Florida tại Chợ Bến Thành, Arlington, Texas trưa Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

  VIDEO #1 Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas đón tiếp Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn & phu nhân từ Florida tại Chợ Bến Thành, Arlington, Texas trưa Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

  VIDEO #2 Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas đón tiếp Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn & phu nhân từ Florida tại Chợ Bến Thành, Arlington, Texas trưa Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

  VIDEO #3 Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas đón tiếp Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn & phu nhân từ Florida tại Chợ Bến Thành, Arlington, Texas trưa Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

  VIDEO #4 Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas đón tiếp Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn & phu nhân từ Florida tại Chợ Bến Thành, Arlington, Texas trưa Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019


  Cám ơn Dr Lôc cho biết tin.

  Nhân cơ hôi thay măt cho Gia Đình (GĐ)/Hải Quân Trùng Dương (HQTD) nhờ Dr Lôc chuyền lời kính chúc sưc khỏe Niên Trưởng (NT) Cưu HQ Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn, và rât vui được biêt tin NT đã bình phuc sau khi chửa trị.

  Đáp ứng sư đề nghị găp gở NT Sơn ngày 29/12/ 2019 luc 1:00PM, chúng tôi vô cùng hoan hỉ và kêu gọi quí Ch/h ,Phu Nhân và thân hừu trong GĐ/HQTD mồi GĐ mang theo môt món "pot luck" và tam thời chọn địa điềm Nhà Xanh Food Court bên trong chợ Bến Thành (BT) (kế bên Hu tiếu Mỹ Tho) Địa Chì: 1800 E Pioneer Pwy Arlington, TX 76010.( sẻ confirm với Ông Đưc Đặng chù nhân chơ BT).

  Đề dề dàng cho sự tồ chưc xin trưc tiêp điên thoai cho Lac Nguyễn 469-346-9222 đề ghi danh tham dự.

  Trân trong kính báo
  HQ Nguyên văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 18 at 11:59 AM


  Kinh goi anh Hội Trưởng (HT) va quy chien huu Hoi Trung Duong

  Nhu quy anh chi cung biet, Dai Ta Nguyen Xuan Son la vi Nien Truong (NT) kha kinh cua Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (HQVNCH). Ong co tinh than quoc gia va tinh than Hai Quan rat kien truong, luon nghi den tinh Huynh De Chi Binh

  Sau con bao benh ung thu va chua tri lanh manh, DT Son se co mat trong mua Le Hoi tai Dallas-Fort Worth (DFW) tu ngay 12/24/2019 va ve lai Florida 01/01/2020. Dai Ta Son rat mong muon gap lai cac anh chi Em HQ tai DFW. Day cung la dip chung ta chuc mung Dai Ta Son binh phuc.

  Toi co goi anh Nhon (la cho than tinh) nho lien lac va phoi hop voi anh HT Lac va quy anh chi HQTD dieu dong to chuc mot buoi Com Trua "Pot Luck" moi nguoi dem 1 mon an vao ngay Sunday 12/29 luc 1 pm de cung nhau "tay bat, mat mung trong Mua Le Noel cuoi nam".

  Chung ta cung se can mot dia diem thuan tien nhu la tai Nha Xanh o cho Ben Thanh, Trung Tam Cong Dong Vietnam tai Tarrant County hay tai Dallas hoac la o Trung Tam Tuoi Vang cua Bs Duc? Neu co ca nhac lai cang vui.

  Rat mong duoc su huong ung cua quy anh chi va xin cho biet y kien. Toi xin than kinh nho Hoi HQTD dung ra to chuc buoi Hoi Ngo nay.

  Xin da ta
  Dr. Loc H. Khuong, Ph.D.
  Professor of Finance - MBA Graduate School
  Giáo sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc
  https://www.facebook.com/loc.khuong

  Talk Show Host - Economics & Finance
  Voice Of America (VOA), DirecTV SBTN
  1600 AM (Dallas), 900 AM (Houston)
  On Wed, Dec 18, 2019 at 10:34 AM
  khloc@yahoo.com

 2. Kính Gừi Chương Trình Tang Lễ và Phủ Cờ:

  Địa Điềm : Moore Funeral 1219 N. Davis Dr Arlington, TX 76012
  Tang Lễ như Cáo Phó đính kèm
  Lễ Phủ Cờ ngày Thứ Bảy 28/12/19 lúc 1:30-2:00PM

  Trân Trọng kính tin
  HQ Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  December 26, 2019 at 8:33 AM


  Nhân đuoc tin buồn Chiến hữu VŨ ĐÌNH DẦN đã từ trần. Xin thành kính chia buồn cũng tang quyến và Hội Hãi Quân Trùng Dương, nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng.

  Mũ Đỏ HOÀNG CÔN và Gia Đình.
  nhaydudallas@yahoo.com
  Dec 26 at 11:33 AM


  Chúng tôi toàn thể Khóa 24 Đệ Nhị Song Ngư xin được chia buồn cùng với chị Vũ Đình Dần, các cháu và Tang quyến.

  BT Khanh
  TB Website 24
  kbui81129@gmail.com
  khoa-24-tsqhqnt@googlegroups.com
  khanhBui@k24sqhq.com
  Date: Wed, Dec 25, 2019 at 10:11 AM
  Khóa 24 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang


  Kính chuyền lời chia buồn đến gia đình Ch/h quá cố.

  Chương trình tang lề đươc Gia Đình cho biêt như sau:

  Thứ Năm 26/12/19 từ 1 PM - 4 PM Cầu nguyên- Thăm viếng
  Thứ sáu 27/12/19 từ 9:00 AM - 9:00 PM Cầu nguyên -Thăm viếng
  Thứ Bày 28/12/19 Từ 9:00 Am - 2:00 PM Cầu Nguyên-Thăm Viêng
  2:00PM Final Resting
  Hôi HQTD sẻ đảm trách Lề Phù Cờ vào ngày Thứ Bày 28/12/19 dự trù trong thời gian 12:00 pm - 2:00 pm

  nhà quàn Moore Funeral
  1219 N. Davis Drive
  Arlington TX76012

  Trân Trọng HQ Nguyễn văn Lạc
  Dec 24 at 6:52 AM


  Thành kính chia buồn cùng Tang quyến và Hội HQTD/DFW đã mất đi người thân, một Đồng đội thân thiết ! Nguyện cầu linh hồn ông VŨ ĐÌNH DẦN sớm được về cõi Vĩnh Hằng

  TM Hội Lực Lượng Đặc Biệt/Dallas-Fort Worth
  Nguyễn Sỹ Đạt
  dsnguyen2003@gmail.com
  Sent: Tuesday, December 24, 2019, 3:27:15 PM CST


  Đại diện Gia Đình Mũ Đỏ thành kính phân ưu cùng tang quyến và hội HQTD. Cầu xin cho linh hồn anh được về cõi thiên đang

  Điền Nguyễn
  dienngyn@yahoo.com
  Date: December 24, 2019 at 2:16:14 PM CST


  Thanh that chia buon cung Hoi Hai Quan Trung Duong Dallas-Fort Worth va Tang Quyen. Nguyen cau Huong Linh nguoi qua co duoc Huong an lac noi Chon Vinh Hang.

  On Thạch Đinh
  ondinh1@yahoo.com
  Tue, Dec 24, 2019 at 13:17


  Xin chia xẻ với hội HQTD một mất mát lớn về sự ra đi của một thành viên trong BCH. Cầu cho hương hồn người quá cố an nghỉ cõi Vĩnh hằng

  Thay Mặt/ Nha Kỹ Thuật
  Nguyễn Quý
  On Tuesday, December 24, 2019, 9:46 AM
  72quynguyen@gmail.com


  Dai Dien Gia Dinh KY Binh tai DFW Thanh that chia buon Cung hoi HQTD DFW da mat di mot Thanh vien.

  Phạm Hiệp
  On Tue, Dec 24, 2019 at 9:25 AM
  hieppham0001@yahoo.com


  Thành thật chia buồn củng Hội HQ Trùng Dương Dallas-Fort Worth và Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Hồn Người Quá Cố sớm về cõi Vĩnh Hằng,

  Trần Đỗ Cẩm
  Austin, Texas
  Tuesday, Dec 24, 2019 at 8:56 AM
  camtran11@gmail.com


  Vì sức khoẻ không cho phép, Niên trưởng Dư Chí Hùng nhờ tôi chuyển lời đến gia đình CH Vũ Đình Dần và Chiến Hữu HT/Hội HQ Trùng Dương (HQTD) về sự ra đi bất ngờ của CH Hội phó Vũ Đình Dần lời chia buồn .

  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas
  nxduc20@gmail.com
  Dec 24 at 1:17 PM


  Kính thông báo lề phù cờ cho HQ Vủ đình Dần, Hôi Phó Hôi HQTD, dư trù sẻ cừ hành ngày Thứ Bày 28/12 trong khoàng từ 12:00-2:00PM.

  Trường toán: HQ Nguyển văn Lac
  Đoc Tiểu sử: HQ Nguyển Nở đồng khoá 24
  Toán Phù Cờ : Tâm, Hiếu, Sa, Hiêp, Trung, Nhơn
  Quí ch/h trách nhiêm có măt luc 10:00 AM

  Trân trọng
  Lac Nguyển
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 23 at 6:15 PM


  HQ Nguyển Văn Lac Trân trọng thông báo quí Niên Trưởng (NT), quý ch/h, Cáo Phó cùa gia đình Ch/h Hôi Phó Hải Quân Trùng Dương (HQTD) Vủ Đính Dần vừa tách bến ra khơi vình viễn.

  Trân trọng
  HQ Nguyển văn Lạc
  lvn48@hotmail.com
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 23 at 5:59 PM

 3. PHOTO Lễ Truy Điệu 81 Tử Sĩ Nhảy Dù

  VIDEO Lễ Truy Điệu 81 Tử Sĩ Nhảy Dù

 4. Kính quý Chiến hữu,

  Như thông báo từ email trước, Hải Quân Trùng Dương (HQTD) có nhận môt số vé Xuân Liên Hội (LH) sè tồ chưc ngày Chù Nhât 12/1/2020 tai nhà hàng Thanh Thanh, Arlington, Texas vào buồi trưa. Quý Ch/h HQ có nhu cầu tham dư, xin liên lac với Lac Nguyển (469-346-9222) đề đăt vé. (regular: $35 - Vip: $50). Hạn chót 31/12/2019.

  Trân trọng
  HQ Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 16, 2019 at 7:59 AM

 5. LỜI TỬ SĨ {dạng Adobe Acrobat PDF cập nhật ngày 11 tháng 12 năm 2019}
  nhà văn Điệp Mỹ Linh, Houston, Texas, USA
 6. To: Lang Pham
  Cc: luuday@googlegroups.com , banglinhlv@gmail.com

  Thư Mời Ngày Hoàng Sa (HS) 2020, Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ HS

  Kính Gửi Ông Hôi Trưởng Hôi HQ Cửu Long & đồng Kính gừi HQ Trương văn Song Trưởng Ban (TB) Xây Dựng Đài Tử Sĩ Hoàng Sa

  Kính thưa nhị vị:

  Hôi Hải Quân Trùng Dương Dallas Forth Worth và vùng phụ cân có nhân thư mời của quý vị. Xin đính kèm thư phúc đáp.

  Trân trọng
  HQ Nguyễn văn Lac
  lvn48@hotmail.com
  banglinhlv@gmail.com
  Date: Mon, Dec 16, 2019 at 5:56 AM


  Kính gởi NT Nguyễn Văn Lạc, Hội Trưởng Hội Trùng Dương/Dallas & Fort Worth, Texas

  Đính kèm là Thư Mời Lễ Tưởng Niệm 46 nâm Ngày Hoàng Sa, Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa và sau cùng là tiệc mừng ngày Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa. Trân trọng kính mời và xin phổ biến

  Phạm Lăng
  Hội Trưởng/H/HQ/Cửu Long
  langhq17@gmail.com
  Sent: Sunday, December 15, 2019 6:16 AM


  Kính chuyển tin tức đến quý NT quý ch/h trong GĐ HQTD /DFW xin góp ý. Hội HQTD đã gửi một ngân phiếu trên một ngàn dollar để góp phần yểm trợ xây dựng tượng đài Tử Sĩ HS từ lâu.

  1. Có cần tẩy chay và yêu cầu refund ?
  2. Coi như để vấn đề California và hội Cứu Long tự giải quyết và không cần refund.

  Trân trọng
  HQ Nguyễn v Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 11 at 6:09 PM


  Thưa quý Tập thể Cựu Chiến Sĩ Quân đội VNCH, Liên Hội Cựu Quân Nhân, thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Việt Nam Tị Nạn cộng sản hải ngoại.

  Theo dõi cuộc tranh cãi: Có hay Không có tên đảo Trường Sa trên Bản Đổ Việt Nam giữa nhóm Hải Quân Cửu Long (nhận trách nhiệm xây tượng đài tưởng niệm 74 Tử sĩ VNCH tại Hoàng Sa) và nhiều đoàn thể cộng đồng, chúng tôi nhận thấy việc BỎ TÊN ĐẢO TRƯỜNG SA RA KHỎI BẢN ĐỔ VIỆT NAM LÀ CHUYỆN VÔ LÝ, KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Nhiều dư luận cho rằng:

  Năm 1979, Trung Cộng đã dùng võ lực chiếm một phần của Trường Sa.

  Năm 2019, nhóm Hải Quân Cửu Long chính thức công nhận việc Trung Cộng chiếm toàn bộ quần đảo này, núp dưới chiêu bài là chỉ tưởng niệm 74 tử sĩ tại Hoàng Sa mà thôi. Có nghĩa là nhóm Hải quân Cửu Long muốn dâng luôn quần đảo Trường Sa cho Trung cộng, thách thức toàn thể cộng đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản, xóa bỏ lịch sử ngàn năm của dân Việt. Vì thế, chúng tôi trân trọng kêu gọi:

  TẨY CHAY VIỆC XÂY TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM TỬ SỈ HOÀNG SA tại thành phố Westminster, California.
  KHÔNG HỢP TÁC VỚI ỦY BAN HẢI QUÂN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, KHÔNG ĐÓNG GÓP TIỀN CHO ỦY BAN NÀY, KHÔNG THAM GIA NGÀY KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI.
  QUÝ VỊ ÂN NHÂN NÀO ĐÃ ĐÓNG GÓP TIỀN XÂY TƯỢNG ĐÀI CÓ THỂ ĐÒI LẠI SỐ TIỀN MÌNH ĐÃ GÓP VÌ KHÔNG THỂ GÓP TIỀN CHO MỘT CÔNG TRÌNH CÓ LỢI CHO TRUNG CỘNG, CHỐNG LẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM!

  Trân trọng kính thỉnh ý.
  Nguyễn Phương.
  nguyenthaothi195400@gmail.com
  Sent: Tuesday, December 10, 2019 2:57:02 PM

  P.S.:
  IM LẶNG TRƯỚC VIỆC XẤU LÀ ĐỒNG LÕA VỚI KẺ XẤU.
  IM LẶNG TRƯỚC VIỆC LÀM CÓ LỢI CHO KẺ THÙ LÀ ĐỒNG LÕA VỚI KẺ THÙ.
  IM LẶNG TRƯỚC VIỆC LÀM CÓ HẠI CHO LỊCH SỬ LÀ MANG TỘI PHẢN QUỐC.


  Chào quý đồng hương, quý chiến hữu, quý ban

  Tôi là môt cựu quân nhân, gốc TQLC. 7 năm tù cải tạo. Vượt biên qua Mỹ năm 1986. Cư ngụ tại Anaheim. Năm nay 78 tuổi. Tóc đã bạc trắng vì tưởng là mình biết hết mọi sự chung quanh, nhưng không ngờ, mấy tuần nay, đọc thư của quý vị Góp Ý mới biết rằng mình vẫn chưa biết hết cuộc đời. Vì sao mà bây giờ, các chiến hữu lại chia 5, xẻ 7 tấn công lẫn nhau, khi tuổi của người trẻ nhất cũng phải là 70? Vì sao mà tấm bản đồ Việt Nam lại không có tên Trường Sa? Vì áp lực của ai mà bên Xây Dựng (XD) lại cượng quyết không cho chữ Trường Sa vào tấm bản đồ từ ngàn xưa đã định? Cho hai chữ đó vào thì thiệt hại thế nào cho bên XD? Tốn thêm tiền? Tôi tưởng quý Hài Quân đã thư được số tiến khá dư dả cho việc XD? Theo thư góp ý thì cho vào thì rồi sẽ giúp cho thế hệ sau này đòi lại tất cả các phần đất nước? Mà không cho vào thì có hại cho Đất Nươc? Phải không, quý vi?

  Mong quý vị bên XD sớm trả lời...Đừng để dư luận đi quá xa thành ra quý vi XD nhận tiền Việt Cộng nên không chiu cho chữ Trường Sa vào..

  Nguyễn văn Thân,
  On Tue, Dec 10, 2019 at 7:46 AM
  phuong2017nguyen@yahoo.com


  Anh Trần Đại Trung phân tích rất chính xác. Trên Tựợng Đài có bản đồ lãnh thổ VN từ Bắc chí Nam nằm cạnh Biển Đông. Trên Biển Đông đã vẽ Hoàng Sa thì Trường Sa không thể thiếu. Vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải.

  Trần Đỗ Cẩm
  Austin, Texas, USA
  camtran11@gmail.com
  Dec 12 at 3:24 PM

 7. Hoàng Sa Dậy Sóng, lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 19 tháng 1 năm 2020
  tại Rio Bravo Event Center {Chợ Bến Thành}
  2226 New York Avenue
  Arlington, Texas 76010
  USA

  Anh Trung cho biêt phần nhac hơp ca và đấu tranh, Sân Khấu Nhỏ (SKN), v...v) đề nghi cùa anh cho vào chương trình phần đầu như thê nào? tôi sè chi tiêt trong bản chương trình chính thưc. Đúng 11:00 am khai mac không trề

  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Dec 14 at 6:55 AM

  MC TONG QUAT HA MANH CHI
  10:00-11:00 TIÊP TÂN (ban TH, HQ,
  GIỚI THIÊU Quan Khách (QK) MC HẰNG
  11:00-11:05 CHÀO MỪNG QK -CHÀO CỜ MĂCNIÊM LẠC
  11:10-11:20 PHAT BIEU CỦA HAI Chủ Tịch Cộng Đồng JASON LY DALLAS- HỒ ĐIỀN TARRANT COUNTY
  BÀI HAT TIÊNG SÓNG Vân Đồn
  11:30- 12:00 TƯƠNG NIÊM 74 TỬ SĨ Hoàng Sa HIẾU
  1. DÂNG 74 NGON ĐÈN ( Thu Hoàng và SKN)
  2. ĐĂT VÒNG HOA TƯỞNG NIÊM
  3. ĐAI DIÊN QK THĂP NHANG
  VĂN NGHÊ HƠP CA- SHOW SKN
  Phần 2 Xuân


  Kính quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và gia đình,

  Tôi xin được vắn tắt để khỏi mất thời giờ quý báu của quý vị.

  Tết Canh Tý năm 2020, anh Hội Trưởng giao cho tôi trọng trách làm MC văn nghệ cùng với cô Thu Hoàng, một thân hữu HQ. Chương trình Tết của hội HQTD năm nay {Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020} sẽ gồm có 2 phần riêng biệt:

  1. Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ HQ/VNCH của trận hải chiến Hoàng Sa.
  2. Đón mừng Xuân Canh Tý 2020.

  - Văn nghệ phần 1 sẽ có những hợp ca và đơn ca nhạc đấu tranh. (Chương trình giới hạn).

  - Phần 2 nhạc chủ đề:
  Xuân Chiến Sĩ
  Xuân Quê Hương
  Nhạc Hải Quân

  Kính mời quý ca sĩ Hải Quân ghi danh trước ngày Dec.31-2019 để ban nhạc kịp chuẩn bị.

  Chân thành,
  Trần Đại Trung
  Text: 214-725-6571
  Email: trdtran@gmail.com
  Dec 9 at 8:31 PM

 8. Kính qui chiến hừu

  Thương phế binh (TPB) Hoàng một Hạ Sĩ Quan (HSQ) trước ở Giang Đoàn (GĐ) 58 Tuần Thám (TT) thời Chỉ Huy Trưởng (CHT) là Hồ Văn kỳ Tường bị B40 bắn mù mắt và cụt chân đã nhận 100 nhân ngày lể Ta Ơn vừa qua. Cám ơn chị Xuân Cảnh trước khi ra đi về sống ở New Orleans, Louisiana đã trải tấm lòng với Hôi Hải Quân Trùng Dương (HQTD) , Do đó HS Hoàng đã nhận được số tiền của chị Xuân Cảnh.

  Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 Ban Chấp Hành (BCH) sẻ tiếp tục ủy lạo số TPB/ HQ tại quê nhà, và nếu quí vị có biết TPB HQ cần giúp đỡ, xin cho chúng tôi biết.

  Kính thông báo
  HQ Ng v Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  December 2, 2019 at 5:10 PM


  Da con chao chu Lac,

  Da con gui chu thu hoi Bao dinh kem ben duoi.

  Da con cam on.
  My Pham Insurance Agency
  Farmers Insurance
  3030 N. Josey Ln., Ste 112
  Carrollton, TX 75007
  Office: (214) 483 - 9494
  https://www.farmersagent.com/mpham2
  myphamagencyservices@gmail.com
  Date: December 2, 2019 at 4:14:07 PM CST

back to top