Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-14| Tháng 02-14| Tháng 03-14| Tháng 04-14| Tháng 05-14| Tháng 06-14| Tháng 07-14| Tháng 08-14| Tháng 09-14| Tháng 10-14| Tháng 11-14| Tháng 12-14|

Tin Biển Tháng 12 Năm 2014 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Gởi kèm danh sách tham dự tiệc Tân Niên HQ tính đến ngày 28/12/2014

  Phạm Quang Vinh
  Sunday, December 28, 2014 12:52 PM
  vqpham@yahoo.com


  Hi Quý Niên Trưởng và chiến hửu

  Theo yêu cầu, ngày ghi tên tham dự tiệc Xuân được gia hạn: 31 tháng 1 năm 2015

  Để cho tiệc mừng xuân thêm phần sống động và hòan mỹ, ban tổ chức sẽ có thêm Nhạc Sống!Nhạc Sống!Nhạc Sống!

  Phạm Quang Vinh
  Tuesday, December 23, 2014
  vqpham@yahoo.com


  To: "vinh q. pham" vqpham@yahoo.com
  Tiệc Mừng Xuân

  Xin anh Vinh ghi ten cho Gia dinh anh Tran Q. Khanh 2 nguoi. Anh Khanh da email cho toi va se goi check toi nha. Khi ve nha Chung toi se deposit vao account cua hoi. Vi dang travel nen khong dung dau tieng Viet. Sorry

  Nguyễn V. Nở
  Sunday, December 21, 2014 8:44 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "Cuong Pham" phhcuong@yahoo.com "chuchuynh@hotmail.com" chuchuynh@hotmail.com "Tri Pham" tcpham25@yahoo.com "Hung Bui" hbui26@yahoo.com "xuen banh" patrickbanh@gmail.com "Lang Nguyen" nguyenlang939@yahoo.com "No Nguyen" nguyenno24@gmail.com "khloc@yahoo.com" khloc@yahoo.com "bachdanggiang65@yahoo.com" bachdanggiang65@yahoo.com "anh dat lldb" lldb.dfw0911@gmail.com "Tom Ngu" sqhq19@yahoo.com "kknguyen74@gmail.com" kknguyen74@gmail.com "00 Minh Hà" minhvdha@yahoo.com "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com "0C VINH TRẦN" tamkinh83@yahoo.com "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com "12 LỄ ĐỔ" ltd1940@hotmail.com "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com "16 HY PHAM" phamhy@sbcglobal.net "16 LÂM N. ĐẢNH" danhnlam@att.net "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com "18 HUỲNH N CẨN" linhnguyenvn90@yahoo.com "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com "19 TỪ NGUYỄN" anhtony1975@yahoo.com "19 Hồ N Hoa" hoaho1300@yahoo.com "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com "20 CHI DAO" chi@civilassociates.com "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com "23 KHANH Q TRẦN" khanhtinh01@yahoo.com "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net "24 QUI NGUYEN" quivnguyen@yahoo.com "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com "25 Trần Gia Bảo" tran_cheri@yahoo.com "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com "26 LAI.V.LY" vietnam@herbalworldcenter.com "30 Hoan Vu" hoan@vuits.com "30 HOANG SANG Ánh" annielehoang@yahoo.com "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com "30 SƠN PHẠM" phamson2701@yahoo.com "30 TUYẾT DIỄN" tuyet.tran1022@gmail.com "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com "33 Kỳ Trần" kytran333@gmail.com "33 Hào Hồ" haohoangho@gmail.com "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com "0C CÁT T NGÔ" cachq17@yahoo.com "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com "hhai54@yahoo.com" hhai54@yahoo.com
  Tiệc Mừng Xuân

  Hi Quý Niên Trưởng và chiến sĩ

  Theo yêu cầu của nhiều thân hửu, thời gian ghi danh được gia hạng đến :
  ngày 31 tháng 1 năm 2015

  Phạm Quang Vinh
  Monday, December 22, 2014 4:52 PM
  vqpham@yahoo.com

 2. To: "Cuong Pham" phhcuong@yahoo.com "Tri Pham" tcpham25@yahoo.com "Hung Bui" hbui26@yahoo.com "xuen banh" patrickbanh@gmail.com "Lang Nguyen" nguyenlang939@yahoo.com "No Nguyen" nguyenno24@gmail.com "khloc@yahoo.com" khloc@yahoo.com "bachdanggiang65@yahoo.com" bachdanggiang65@yahoo.com "anh dat lldb" lldb.dfw0911@gmail.com "Tom Ngu" sqhq19@yahoo.com "kknguyen74@gmail.com" kknguyen74@gmail.com "00 Minh Hà" minhvdha@yahoo.com "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com "0C VINH TRẦN" tamkinh83@yahoo.com "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com "12 LỄ ĐỔ" ltd1940@hotmail.com "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com "16 HY PHAM" phamhy@sbcglobal.net "16 LÂM N. ĐẢNH" danhnlam@att.net "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com "18 HUỲNH N CẨN" linhnguyenvn90@yahoo.com "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com "19 TỪ NGUYỄN" anhtony1975@yahoo.com "19 Hồ N Hoa" hoaho1300@yahoo.com "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com "20 CHI DAO" chi@civilassociates.com "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com "23 KHANH Q TRẦN" khanhtinh01@yahoo.com "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net "24 QUI NGUYEN" quivnguyen@yahoo.com "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com "25 Trần Gia Bảo" tran_cheri@yahoo.com "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com "26 LAI.V.LY" vietnam@herbalworldcenter.com "30 Hoan Vu" hoan@vuits.com "30 HOANG SANG Ánh" annielehoang@yahoo.com "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com "30 SƠN PHẠM" phamson2701@yahoo.com "30 TUYẾT DIỄN" tuyet.tran1022@gmail.com "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com "33 Kỳ Trần" kytran333@gmail.com "33 Hào Hồ" haohoangho@gmail.com "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com "0C CÁT T NGÔ" cachq17@yahoo.com "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com "hhai54@yahoo.com" hhai54@yahoo.com "Hung(24) Dinh Uong" hunguong@gmail.com "19 PHƯỚC NGUYỄN" ptcd@aol.com
  cc: dofamily@aol.com; duongphuc@radiosaigonhouston.com; sg1600am@yahoo.com; quynhlan.nguyen@yahoo.com; khloc khloc@yahoo.com
  Fwd: Phan Uu
  (Chung toi xin nho anh Duong Phuc va Chi Thu Nga dang tren -dai AM 900 va 1600 AM)

  Chung toi vô cùng đau đớn khi nhận được tin cựu Hải Quân Trung Tá Hồ-Quang-Minh vừa tạ thế ngày 23-12-2014 tại Bệnh viện Memorial Hermann thành phố Sugar Land, Houston, Texas, Hoa Kỳ Hưởng Thọ 77 tuổi,

  Chúng tôi thành kính gởi lời chia buồn đến gia đình nhà văn Điệp-mỹ-Linh cùng toan the^? thân bằng quyến thuộc va xin cau nguyen cho linh ho^n của cố Hải Quân Trung Tá Hồ-Quang-Minh so+m’ ve no+i coi Pha^.t.

  Thanh Kinh Phan U+u
  Cựu Hai Quan Dai Ta va Ba Khuong Huu Ba
  Gs. Tien Si va Ba Khuong Huu Loc
  Tuesday, December 30, 2014 7:59 PM
  "Dr. Loc H. Khuong" lockhuong@gmail.com


  To: "tonghoihqhh.vnch@gmail.com" tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Re: Tin buồn trong mùa Giáng Sinh 2014

  Thân gởi Anh Nguyễn Xuân Dục,

  Tôi rất cảm kích khi nhận được lời chia buồn của Anh, đại diện cho Tổng Hội HQ/VNCH. Tôi đang ở trong một trạng thái tinh thần không mấy bình thường, đồng thời cũng rất bề bộn trong tang lể nên chỉ còn có thể dùng hai tiếng "cám ơn" để thân aí nhờ Anh chuyễn đạt đến các chiến hửu trong đại gia đình HQVN.

  Nguyễn Văn Ánh
  yukonian2002@yahoo.com
  Date: 2014-12-25 19:00 GMT-06:00


  To: "Tổng Hội Hải Quân VNCH" Tonghoihqhh.vnch@gmail.com "Dai Ta Anh" yukonian2002@yahoo.com "Diepmylinh Book" diepmylinh42@yahoo.com
  Bcc: haiquantrungduong@yahoo.com

  Tin buồn trong mu`a Giáng Sinh 2014

  Tổng Hội Hải Quân vừa nhận tin buồn trong mùa Giáng Sinh 2014:

  1/ Phu Nhân của Niên Trưởng NGUYỄN VĂN ÁNH ( K4SQHQNT)vừa qua đời tại California ngày 18 tháng 12 năm 2014. Thay măt Tổng Hội Hải Quân VNCH xin thành kính phân ưu cùng Niên Trưởng Nguyễn Văn Ánh và gia đình. Nguyện cầu hương linh bà sớm vào cỏi vĩnh hằng

  2/ HQ Trung tá Hồ Quang Minh ( K8SQHQNT) vừa rời đàn ngày 23 tháng 12 năm 2014 tại Houston Texas. Tang lễ sẽ cử hành theo chương trình đính kèm. Thay mặt Tổng Hội Hải Quân VNCH xin thành kính chia buồn cùng Qúi Niên Trưởng khóa Đệ Nhất Hổ Cáp và tang quyến Niên Trưởng Hồ Quang Minh. Nguyện cầu hương linh Niên Trưởng Hồ Quang Minh sớm vãng sinh an lạc nơi cõi vĩnh hằng.

  Tổng Hội Hải Quân xin thông báo cùng Qúi Niên Trưởng Chiến hưũ để tùy nghi.

  Tm. Tổng Hội Hải Quân VNCH
  HQNguyễn Xuân Dục
  Thursday, December 25, 2014 4:35 PM
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com

  P.S.: Xin đính kèm chương trình tang lễ Niên Trưởng Hồ Quang Minh.

  Chương Trình Tang Lễ
  Nhà Quàn Vĩnh Phước
  8514 Tybor Drive
  Houston, Texas 77074
  713-771-9999

  Thứ 2 ngày 29 tháng 12
  · Lễ nhập liệm và phát tang (10 – 11:30 giờ sáng)
  · Lễ cầu siêu (4:30 – 5:30 giờ chiều)

  Thứ 3 ngày 30 tháng 12
  · Lễ cầu siêu (11:30 – 12:30 giờ trưa)
  · Lễ cầu siêu (4:30 – 5:30 giờ chiều)
  · Thăm viếng (5:30 – 8:30 giờ tối)

  Thứ 4 ngày 31 tháng 12
  · Lễ di quan và hoả táng (10 – 11:30 giờ sáng)

 3. Hi Vinh,

  Tôi sẽ dự tiệc Tân Niên Liên Hội Chiến Sĩ VNCH. Số người : 02

  T. Đ. Trung
  On Saturday, December 27, 2014 3:37 PM
  trdtran@gmail.com


  To: "hhai54@yahoo.com" hhai54@yahoo.com "Cuong Pham" phhcuong@yahoo.com "chuchuynh@hotmail.com" chuchuynh@hotmail.com "Tri Pham" tcpham25@yahoo.com "Hung Bui" hbui26@yahoo.com "xuen banh" patrickbanh@gmail.com "Lang Nguyen" nguyenlang939@yahoo.com "No Nguyen" nguyenno24@gmail.com "khloc@yahoo.com" khloc@yahoo.com "bachdanggiang65@yahoo.com" bachdanggiang65@yahoo.com "anh dat lldb" lldb.dfw0911@gmail.com "Tom Ngu" sqhq19@yahoo.com "kknguyen74@gmail.com" kknguyen74@gmail.com "00 Hà" minhvdha@yahoo.com "07 THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net "08 DIỄM" diemng75@yahoo.com "0C LƯU" quangluu68@hotmail.com "0C TRẦN" VTRAN49@yahoo.com "0C TRẦN" tamkinh83@yahoo.com "0c Nguyen" thuoct@yahoo.com "02Br DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com "0C HQ17" tuonghq17@yahoo.com "0C3 Nguyen" viet6783@sbcglobal.net "0C6 TRINH" ptt616@yahoo.com "12 ĐỔ" LTD1940@hotmail.com "15 X PHẠM" khapham44@yahoo.com "16 T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com "16 PHAM" PHAMHY@sbcglobal.net "16 N. ĐẢNH" DANHNLAM@att.net "16 N Thanh" alithanhtran@yahoo.com "17 T LÊ" hieple17@hotmail.com "18 N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com "18 M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net "18 TRẦN" trdtran@gmail.com "19 NGUYỄN" ANHTONY1975@yahoo.com "19 NGUYỄN" PTCD@aol.com "19 NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com "19 N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com "19 Vân Côn" mcvancon@gmail.com "19 HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com "20 DAO" CHI@civilassociates.com "20 X. Nguyen" nxduc20@gmail.com "20 H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com "22 LÊ" hunglek22@yahoo.com "23 Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com "23 Q TRẦN" KHANHTINH01@yahoo.com "24 LÝ" chauly@verizon.net "24 HOÀNG" emhoang@att.net "24 NGUYEN" QUIVNGUYEN@yahoo.com "25 LÊ" cuonglehq2@gmail.com "25 Cường" mcthanhhang@yahoo.com "25 NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com "25 Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com "25 B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com "26 LAI.V.LY" VietNam@herbalworldcenter.com "30 Vu" Hoan@vuits.com "30 SANG Ánh" ANNIELEHOANG@yahoo.com "30 NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com "30 NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net "30 PHẠM" PHAMSON2701@yahoo.com "30 DIỄN" TUYET.TRAN1022@gmail.com "31 Do" chucdo_tx@yahoo.com "32 N.N" tanhtnt@yahoo.com "33 Đam" tamdam52@yahoo.com "33 Kỳ Trần" kytran333@gmail.com "33 Hào Hồ" haohoangho@gmail.com "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com
  Tiệc Xuân Của Hội Liên Hiệp CHiến Sĩ VNCH

  Xin liên lạc với HQ Nguyễn Văn Lang 972-533-7111 hoặc HQ Pham Quang Vinh 682-554-0736 để nhận vé. Xin Chân Thành Cảm Ơn Quý Niên Trưởng Và Chiến Hữu

  Phạm Quang Vinh
  Monday, December 22, 2014 4:11 PM
  vqpham@yahoo.com

 4. To: "No Nguyen" nguyenno24@gmail.com"00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com"00 Minh Hà" minhvdha@yahoo.com"00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com"00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com"02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com"07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net"08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com"0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM"0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com"0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com"0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com"0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com"0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM"0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net"0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com"12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM"15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com"16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com"16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET"16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com"16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET"16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com"17 HIỆPANH T LÊ" hieple17@hotmail.com"18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com"18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net"18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com"19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM"19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com"19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com"19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com"19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com"19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com"20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM"20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com"20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com"22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com"23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com"23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM"24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net"24 EM HOÀNG" emhoang@att.net"24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM"25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com"25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com"25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com"25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com"25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com"26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com"26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com"30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com"30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com"30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM"30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net"30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com"30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM"30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM"31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com"32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com"33 Hào Hồ" haohoangho@gmail.com"33 Kỳ Trần" kytran333@gmail.com"33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Thông Báo & Thư Mời của Hội Cựu Không Quân Dallas–Fort Worth, Texas

  Xin Chào qúy Niên Trưởng và Chiến Hửu

  Tôi nhận được thư mời của Hội KQ

  Phạm Quang Vinh
  Wednesday, December 10, 2014 4:29 PM
  vqpham@yahoo.com

 5. To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com "00 Minh Hà" minhvdha@yahoo.com "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com "17 HIỆPANH T LÊ" hieple17@hotmail.com "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com "33 Hào Hồ" haohoangho@gmail.com "33 Kỳ Trần" kytran333@gmail.com "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Fwd: Thông Báo & Thư Mời của Cộng Đồng Dallas, Texas, USA

  KÍNH CHUYỄN
  Nguyễn Nở
  Tuesday, December 9, 2014 9:24 PM
  "No Nguyen" nguyenno24@gmail.com

 6. To: "Hue An Luu" lahue007@yahoo.ca "Ngo QuocThanh" ngo_quocthanh@yahoo.com "Anh Ly" ngocphuongnam@gmail.com "Chung hưũ Thế" chunghuuthe@hotmail.com "Am Dang" ammdang@gmail.com "An Tran" antran4256@yahoo.com "Anh Công K10" charles_t_nguyen@yahoo.com "Anh Tuan lu" anhtuanlu@optusnet.com.au "anhphambb1" anhphambb1@msn.com "anhvungo" anhvungo@netzero.net "anthonytranbas" anthonytranbas@sbcglobal.net "Bai Xuan Hoang" hxbk13@msn.com "bauhoang81" bauhoang81@hotmail.com "bichhong4154" bichhong4154@gmail.com "Binh Ho" hobinh727@yahoo.com "Binh Manh Nguyen" binh_k13@yahoo.com "binhnam" binhnam@sbcglobal.net "Bui thien Chi" lbui_mail@yahoo.com.au "Bùi Hưũ Thư" thumaibui@yahoo.com "Bùi Văn Khôi" khoitbui9@yahoo.com "C. Nguyen" nvcca.2010@gmail.com "Cam Huynh" doanket@yahoo.com "camlo49" camlo49@msn.com "Cao Khắc Tiếp" caokhactiep@yahoo.com "cau_huynh" cau_huynh@yahoo.com "Chac Nguyen" chacnga@aol.com "charliedelta2008@yahoo.com" charliedelta2008@yahoo.com "Chi HA" haiquantrungduong@yahoo.com "chimiller" chimiller@hotmail.com "Chu bá Yến" yenchu36@aol.com "chuvantien14" chuvantien14@hotmail.com "con truong" mcvancon@yahoo.com "cong_tran46" cong_tran46@yahoo.com "congv36" congv36@yahoo.com "Cu Nguyen" anhtony1975@yahoo.com "cuong" cpham131@cox.net "Cuong Nguyen ( Hội Bạch Đằng )" bdluotsong@yahoo.com "cuong ton" cuongton@yahoo.com "D_T_Dan" D_T_Dan@yahoo.com "Dam Hoa" hvdam24@yahoo.com "Dang van My" pcf3929@hotmail.com "dangdu" dangdu@hotmail.com "danhk10" danhk10@yahoo.com "Dao Dan" dankhoa@yahoo.com "Dao Thuy Nguyen" daonguyen41@sbcglobal.net "Dao Tran" daohaiquank9@gmail.com "daodtrong" daodtrong@yahoo.com "David Ha" dha1106@gmail.com "davidnguyen37" davidnguyen37@verizon.net "DD Thoai" spanishbeach@gmail.com "DDH" hiepdang511@gmail.com "Dennis Nguyen" nguyenhacali@yahoo.com "Dien Tran" dientran2010@yahoo.com "Dieu Nguyen" davidnuyen@comcast.net "Dinh Pham" megavnn1@gmail.com "Do kim Tieng" rfrepair@yahoo.com "Do Quang" doquang1@gmail.com "Do van Canh" dc0966@yahoo.com "docamnhung12" docamnhung12@gmail.com "Doi Vo" doi_vo@hotmail.com "Don Ton" donhiepphamton@yahoo.com "Duc Nguyen" nxduc@aim.com "Duong minh Nhut" nhutminhd@sbcglobal.net "Duong Quan" dnhome98@hotmail.com "Duong Quang Tri" dquangtri@yahoo.com "Duyet Nguyen Huu" dhwin@yahoo.com "dvh503" dvh503@yahoo.com "dvh800" dvh800@yahoo.com "Frederick.Ha" Frederick.Ha@gmail.com "Hai quan Hang Hai (Washington DC)" hqhhvn@yahoo.com "hainguyenk10" hainguyenk10@yahoo.com "haiquan" haiquan@gmx.net "hdinh48@yahoo.com" hdinh48@yahoo.com "henluu35" henluu35@yahoo.com "Henry Đặng Đ Hiền NN" henryddang@yahoo.com "hiepdang" hiepdang@swbell.net "Ho Dau" dee_maiho1940@yahoo.com.au "Hoa Ho Ngoc" hoaho1300@yahoo.com "hoa le" hoale@sfr.fr "Hoai Nguyen Mong" Nmh186@aol.com "hoetrinh23" hoetrinh23@yahoo.com "Holland aNguyen" nguyen.holland@yahoo.com "hq08hqcx@yahoo.com" hq08hqcx@yahoo.com "hqvn" hqvn@yahoo.com "huahongminh98" huahongminh98@yahoo.com "Huan Le" huan_475@hotmail.com "Hung Bui" hbui26@yahoo.com "hung cai" cth208591@yahoo.com "Hung Du Tri" voongaiv@yahoo.com "hung nguyen" hungnguyenhq@yahoo.ca "Hung Pham" HungDakao@yahoo.com "Hung Phan" hungphan2@att.net "hungnamtran" hungnamtran@yahoo.com "huuloc doan" huuloc@sympatico.ca "huynhngocthanh60" huynhngocthanh60@hotmail.com "hyvan1940" hyvan1940@yahoo.com "Hồng Tô" hongpto@yahoo.com "Irvine Quinn" idquinn@hotmail.com "kham1212" kham1212@gmail.com "Khanh Nguyen Huu" Khuunguyen@yahoo.com "khanh9tran2003" khanh9tran2003@yahoo.com "khuepham" khuepham@cox.net "Kim Bui" kimbui9@yahoo.com "kimkhanh99" kimkhanh99@hotmail.com "kmai731558" kmai731558@aol.com "knguyen" knguyen@utah.gov "lequanglap1942" lequanglap1942@yahoo.com "lethuanphong" lethuanphong@yahoo.ca "Loc Nguyen" nguyenvanloc@yahoo.com "Loc Tran van" LocKhanh@yahoo.com "Loi dangvu" dvloi3@yahoo.fr "Long NGO van" xanh_do_trang_vang@yahoo.com "ltnam41" ltnam41@yahoo.com "luankimnguyen" luankimnguyen@yahoo.com "Luong Doan" ldoan20@gmail.com "Luong Nguyen" luongvannguyen2003@yahoo.com "Ly Nguyen" nguyenthienlys@gmail.com "Ly Pham" lien_lypham1@yahoo.com "Ly Vu" lyhuuvu@yahoo.com "Lâm Ngươn Tánh" tanhlam213@yahoo.com "Lê Bá Thông" bathongle41@yahoo.com "Lê Kim Lợi" lkloi@hotmail.com "Lê Tuấn" tuale40@hotmail.com "Lê Tấn Đạt" datle01@yahoo.com "Lê V. Dũng K20" dungz1@hotmail.com "Lê Văn Lai Na uy" levan.lai@halliburton.com "Man Phan" manphan@hotmail.com "minh Tan Cao" caotan@sbcglobal.net "minhpham39" minhpham39@yahoo.com "MinhTHo26" hotheminh@hotmail.com "My Quang Luong" myle4602@yahoo.com "Nam Pham Oregon" hq611@juno.com "nang luong" luongnang@hotmail.com "nghia Thanh Truong" thanhtruong@go2vni.com "Ngo Minh Hieu" hieungo555@yahoo.com "ngoc.n2" ngoc.n2@gmail.com "nguyen lac lac nguyen" lacdathanh@yahoo.com "Nguyen Ngoc Kiem" knguyen53@hotmail.com "NguyenTan" dr_tannguyen@yahoo.com.au "NguyenVanNhut" nguyen.nhut@sbcglobal.net "nguyenvantan" nguyenvantan2000@yahoo.ca "Nguyễn Trí K10" prototri@yahoo.com "Nguyễn v. Các -" cachq17@yahoo.com "Nguyễn Văn Lich ̣ HQCX" nhle2000@hotmail.com "Nguyễn Xuân So`n" leonnguyen@aol.com "Nguyễn Hữu Bích" nguyen_h_bich@yahoo.com "Nguyễn V Huấn ( TTK )" huantuyet@yahoo.com "Nguyễn Văn Lạc" Lvn48@hotmail.com "Nguyễn Văn Nở Dallas" nguyenno24@gmail.com "Nguyễn Văn Phảy Germany" vgpgermany@gmx.net "Nguyễn văn QuangUc" qvnguyen@tpg.com.au "Nguyễn Văn Xuân K8" xuandavid@sbcglobal.net "Nguyễn Đạt" datnguyen1946@yahoo.com "Nhu Nguyen" ngvnhu@yahoo.com "nhung dang" deedang@yahoo.com "Niem Phan" niem87@yahoo.com "NKL" dongdo33@yahoo.com "NN Tin Xuan Tran" trantin678@yahoo.com "Nnquynh" Nnquynh@aol.com "NTS" sinh900@yahoo.com "phamhv2" phamhv2@hotmail.com "phamphung" phamphung@verizon.net "phamtnhon" phamtnhon@yahoo.com "Phaṃ Đình San" santiger11@yahoo.com "Phan Hop" phanvhop@gmail.com "Phan Van Pham" phanvanpham39@yahoo.com "phantuhai729" phantuhai729@yahoo.com "Phuc Tich Lai" phuctichlai@yahoo.com "q_nguyen" q_nguyen@hotmail.com "qhtruong" qhtruong@usa.net "Que Le" quelien1992@yahoo.com "qui phan" quiphan@att.net "quynhvoi" quynhvoi@yahoo.com "thanh" dodgevan86@aol.com "thanh pham" thanhpham2000@verizon.net "thi le" le3500@hotmail.com "Thien Nguyen" thienvannguyen@hotmail.com "thiendinhtrinh" thiendinhtrinh@yahoo.com "thieut" thieut@vinasoft.com "Thong Ly" thongly2000@gmail.com "Thu Le" thuxle@gmail.com "Tinh Nguyen" ntnguyen49@gmail.com "toannguyen41" toannguyen41@yahoo.com "tranban11" tranban11@gmail.com "tranhuong5" tranhuong5@yahoo.com "tranlieuai" tranlieuai@yahoo.com "TranMaiAnh" anhmaitran52@aol.com "trantuanduc" trantuanduc@sbcglobal.net "Trieu Le" trieu05@cox.net "triquoc" triquoc@comcast.net "truongdangvan16" truongdangvan16@hotmail.com "Trần trọng Ngà K12" trantrnga@yahoo.com "Trần Ken" kentran46au@yahoo.com.au "Vang Mai" maivang@cox.net "vcbui" vcbui@yahoo.com "Vo Duong" vohduong@yahoo.com "vohuudanh" vohuudanh@hotmail.com "Võ Kỷ" abckyvo@gmail.com "vubatrach" vubatrach@verizon.net "vuthat" vuthat@yahoo.com "Vũ xuân An" avuxuan@yahoo.com "ziemdang1163" ziemdang1163@gmail.com "Đinh Hoàng Cảnh ( K23 )" canhhdinh@yahoo.com "Đoàn Hữu Trí Paris" d.htri@yahoo.fr "Đòan Mãn OK City" dieuthien_48@yahoo.com "Đỗ Kiễm" Kedo33@bellsouth.net
  Tin Buồn

  Tổng Hội Hải Quân VNCH vu`̀a nhận đu`o`̣c tin buồn :HQ. LÊ QUANG VINH (Tự Vinh Râu) K.23/​SQHQ​/NT vừa qua đời vì bạo bênh tại Beaverton, Oregon khuya ngày 6 tháng 12 năm 2014.
  Hưởng dương 65 tuổi.
  Tôn giáo: Đạo Phật
  Hỏa Táng lúc 5 giờ chiều Thứ Ba, ngày 9 tháng 12 năm 2014
  Tại Nhà Quàn Omega & Cremation Service - Portland, Oregon​.

  Tổng Hội trân trọng thông báo và xin go`̉i lo`̀i chia buồn cùng tang quyến và đại gia đình Đệ nhị Bảo Bình. Nguyện cầu hu`o`ng linh HQ Lê Quang Vinh so`́m an vui no`i cỏi vĩnh hằng.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH​.
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Tuesday, December 9, 2014 10:20 AM
  "Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH" tonghoihqhh.vnch@gmail.com

 7. To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com "00 Minh Hà" minhvdha@yahoo.com "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com "17 HIỆPANH T LÊ" hieple17@hotmail.com "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com "33 Hào Hồ" haohoangho@gmail.com "33 Kỳ Trần" kytran333@gmail.com "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  TÔI SẼ ĐI VACATION TỪ NGÀY 12 tha'ng 10, 1974 - 17 tha'ng 1, 2015

  Kính thưa qúy NT/CH .

  Tôi sẻ đi du lịch từ ngày 10 tháng 12,2014 đến ngày 17/1/2015. Qúy vị nào cần việc lien lạc hội Hãi Quân trùng Dương dfw. Xin lien lạc với Hội Phó Phạm Q Vinh. điện thoại : 682-554-0736. Email vqpham@yahoo.com.

  Trân trọng.
  Nguyễn Nở
  Friday, December 5, 2014 10:28 PM
  nguyenno24@gmail.com

 8. To: "Hue An Luu" lahue007@yahoo.ca "Ngo QuocThanh" ngo_quocthanh@yahoo.com "Anh Ly" ngocphuongnam@gmail.com "Chung hưũ Thế" chunghuuthe@hotmail.com "Am Dang" ammdang@gmail.com "An Tran" antran4256@yahoo.com "Anh Công K10" charles_t_nguyen@yahoo.com "Anh Tuan lu" anhtuanlu@optusnet.com.au "anhphambb1" anhphambb1@msn.com "anhvungo" anhvungo@netzero.net "anthonytranbas" anthonytranbas@sbcglobal.net "Bai Xuan Hoang" hxbk13@msn.com "bauhoang81" bauhoang81@hotmail.com "bichhong4154" bichhong4154@gmail.com "Binh Ho" hobinh727@yahoo.com "Binh Manh Nguyen" binh_k13@yahoo.com "binhnam" binhnam@sbcglobal.net "Bui thien Chi" lbui_mail@yahoo.com.au "Bùi Hưũ Thư" thumaibui@yahoo.com "Bùi Văn Khôi" khoitbui9@yahoo.com "C. Nguyen" nvcca.2010@gmail.com "Cam Huynh" doanket@yahoo.com "camlo49" camlo49@msn.com "Cao Khắc Tiếp" caokhactiep@yahoo.com "cau_huynh" cau_huynh@yahoo.com "Chac Nguyen" chacnga@aol.com "charliedelta2008@yahoo.com" charliedelta2008@yahoo.com "Chi HA" haiquantrungduong@yahoo.com "chimiller" chimiller@hotmail.com "Chu bá Yến" yenchu36@aol.com "chuvantien14" chuvantien14@hotmail.com "con truong" mcvancon@yahoo.com "cong_tran46" cong_tran46@yahoo.com "congv36" congv36@yahoo.com "Cu Nguyen" anhtony1975@yahoo.com "cuong" cpham131@cox.net "Cuong Nguyen ( Hội Bạch Đằng )" bdluotsong@yahoo.com "cuong ton" cuongton@yahoo.com "D_T_Dan" D_T_Dan@yahoo.com "Dam Hoa" hvdam24@yahoo.com "Dang van My" pcf3929@hotmail.com "dangdu" dangdu@hotmail.com "danhk10" danhk10@yahoo.com "Dao Dan" dankhoa@yahoo.com "Dao Thuy Nguyen" daonguyen41@sbcglobal.net "Dao Tran" daohaiquank9@gmail.com "daodtrong" daodtrong@yahoo.com "David Ha" dha1106@gmail.com "davidnguyen37" davidnguyen37@verizon.net "DD Thoai" spanishbeach@gmail.com "DDH" hiepdang511@gmail.com "Dennis Nguyen" nguyenhacali@yahoo.com "Dien Tran" dientran2010@yahoo.com "Dieu Nguyen" davidnuyen@comcast.net "Dinh Pham" megavnn1@gmail.com "Do kim Tieng" rfrepair@yahoo.com "Do Quang" doquang1@gmail.com "Do van Canh" dc0966@yahoo.com "docamnhung12" docamnhung12@gmail.com "Doi Vo" doi_vo@hotmail.com "Don Ton" donhiepphamton@yahoo.com "Duc Nguyen" nxduc@aim.com "Duong minh Nhut" nhutminhd@sbcglobal.net "Duong Quan" dnhome98@hotmail.com "Duong Quang Tri" dquangtri@yahoo.com "Duyet Nguyen Huu" dhwin@yahoo.com "dvh503" dvh503@yahoo.com "dvh800" dvh800@yahoo.com "Frederick.Ha" Frederick.Ha@gmail.com "Hai quan Hang Hai (Washington DC)" hqhhvn@yahoo.com "hainguyenk10" hainguyenk10@yahoo.com "haiquan" haiquan@gmx.net "hdinh48@yahoo.com" hdinh48@yahoo.com "henluu35" henluu35@yahoo.com "Henry Đặng Đ Hiền NN" henryddang@yahoo.com "hiepdang" hiepdang@swbell.net "Ho Dau" dee_maiho1940@yahoo.com.au "Hoa Ho Ngoc" hoaho1300@yahoo.com "hoa le" hoale@sfr.fr "Hoai Nguyen Mong" Nmh186@aol.com "hoetrinh23" hoetrinh23@yahoo.com "Holland aNguyen" nguyen.holland@yahoo.com "hq08hqcx@yahoo.com" hq08hqcx@yahoo.com "hqvn" hqvn@yahoo.com "huahongminh98" huahongminh98@yahoo.com "Huan Le" huan_475@hotmail.com "Hung Bui" hbui26@yahoo.com "hung cai" cth208591@yahoo.com "Hung Du Tri" voongaiv@yahoo.com "hung nguyen" hungnguyenhq@yahoo.ca "Hung Pham" HungDakao@yahoo.com "Hung Phan" hungphan2@att.net "hungnamtran" hungnamtran@yahoo.com "huuloc doan" huuloc@sympatico.ca "huynhngocthanh60" huynhngocthanh60@hotmail.com "hyvan1940" hyvan1940@yahoo.com "Hồng Tô" hongpto@yahoo.com "Irvine Quinn" idquinn@hotmail.com "kham1212" kham1212@gmail.com "Khanh Nguyen Huu" Khuunguyen@yahoo.com "khanh9tran2003" khanh9tran2003@yahoo.com "khuepham" khuepham@cox.net "Kim Bui" kimbui9@yahoo.com "kimkhanh99" kimkhanh99@hotmail.com "kmai731558" kmai731558@aol.com "knguyen" knguyen@utah.gov "lequanglap1942" lequanglap1942@yahoo.com "lethuanphong" lethuanphong@yahoo.ca "Loc Nguyen" nguyenvanloc@yahoo.com "Loc Tran van" LocKhanh@yahoo.com "Loi dangvu" dvloi3@yahoo.fr "Long NGO van" xanh_do_trang_vang@yahoo.com "ltnam41" ltnam41@yahoo.com "luankimnguyen" luankimnguyen@yahoo.com "Luong Doan" ldoan20@gmail.com "Luong Nguyen" luongvannguyen2003@yahoo.com "Ly Nguyen" nguyenthienlys@gmail.com "Ly Pham" lien_lypham1@yahoo.com "Ly Vu" lyhuuvu@yahoo.com "Lâm Ngươn Tánh" tanhlam213@yahoo.com "Lê Bá Thông" bathongle41@yahoo.com "Lê Kim Lợi" lkloi@hotmail.com "Lê Tuấn" tuale40@hotmail.com "Lê Tấn Đạt" datle01@yahoo.com "Lê V. Dũng K20" dungz1@hotmail.com "Lê Văn Lai Na uy" levan.lai@halliburton.com "Man Phan" manphan@hotmail.com "minh Tan Cao" caotan@sbcglobal.net "minhpham39" minhpham39@yahoo.com "MinhTHo26" hotheminh@hotmail.com "My Quang Luong" myle4602@yahoo.com "Nam Pham Oregon" hq611@juno.com "nang luong" luongnang@hotmail.com "nghia Thanh Truong" thanhtruong@go2vni.com "Ngo Minh Hieu" hieungo555@yahoo.com "ngoc.n2" ngoc.n2@gmail.com "nguyen lac lac nguyen" lacdathanh@yahoo.com "Nguyen Ngoc Kiem" knguyen53@hotmail.com "NguyenTan" dr_tannguyen@yahoo.com.au "NguyenVanNhut" nguyen.nhut@sbcglobal.net "nguyenvantan" nguyenvantan2000@yahoo.ca "Nguyễn Trí K10" prototri@yahoo.com "Nguyễn v. Các -" cachq17@yahoo.com "Nguyễn Văn Lich ̣ HQCX" nhle2000@hotmail.com "Nguyễn Xuân So`n" leonnguyen@aol.com "Nguyễn Hữu Bích" nguyen_h_bich@yahoo.com "Nguyễn V Huấn ( TTK )" huantuyet@yahoo.com "Nguyễn Văn Lạc" Lvn48@hotmail.com "Nguyễn Văn Nở Dallas" nguyenno24@gmail.com "Nguyễn Văn Phảy Germany" vgpgermany@gmx.net "Nguyễn văn QuangUc" qvnguyen@tpg.com.au "Nguyễn Văn Xuân K8" xuandavid@sbcglobal.net "Nguyễn Đạt" datnguyen1946@yahoo.com "Nhu Nguyen" ngvnhu@yahoo.com "nhung dang" deedang@yahoo.com "Niem Phan" niem87@yahoo.com "NKL" dongdo33@yahoo.com "NN Tin Xuan Tran" trantin678@yahoo.com "Nnquynh" Nnquynh@aol.com "NTS" sinh900@yahoo.com "phamhv2" phamhv2@hotmail.com "phamphung" phamphung@verizon.net "phamtnhon" phamtnhon@yahoo.com "Phaṃ Đình San" santiger11@yahoo.com "Phan Hop" phanvhop@gmail.com "Phan Van Pham" phanvanpham39@yahoo.com "phantuhai729" phantuhai729@yahoo.com "Phuc Tich Lai" phuctichlai@yahoo.com "q_nguyen" q_nguyen@hotmail.com "qhtruong" qhtruong@usa.net "Que Le" quelien1992@yahoo.com "qui phan" quiphan@att.net "quynhvoi" quynhvoi@yahoo.com "thanh" dodgevan86@aol.com "thanh pham" thanhpham2000@verizon.net "thi le" le3500@hotmail.com "Thien Nguyen" thienvannguyen@hotmail.com "thiendinhtrinh" thiendinhtrinh@yahoo.com "thieut" thieut@vinasoft.com "Thong Ly" thongly2000@gmail.com "Thu Le" thuxle@gmail.com "Tinh Nguyen" ntnguyen49@gmail.com "toannguyen41" toannguyen41@yahoo.com "tranban11" tranban11@gmail.com "tranhuong5" tranhuong5@yahoo.com "tranlieuai" tranlieuai@yahoo.com "TranMaiAnh" anhmaitran52@aol.com "trantuanduc" trantuanduc@sbcglobal.net "Trieu Le" trieu05@cox.net "triquoc" triquoc@comcast.net "truongdangvan16" truongdangvan16@hotmail.com "Trần trọng Ngà K12" trantrnga@yahoo.com "Trần Ken" kentran46au@yahoo.com.au "Vang Mai" maivang@cox.net "vcbui" vcbui@yahoo.com "Vo Duong" vohduong@yahoo.com "vohuudanh" vohuudanh@hotmail.com "Võ Kỷ" abckyvo@gmail.com "vubatrach" vubatrach@verizon.net "vuthat" vuthat@yahoo.com "Vũ xuân An" avuxuan@yahoo.com "ziemdang1163" ziemdang1163@gmail.com "Đinh Hoàng Cảnh ( K23 )" canhhdinh@yahoo.com "Đoàn Hữu Trí Paris" d.htri@yahoo.fr "Đòan Mãn OK City" dieuthien_48@yahoo.com "Đỗ Kiễm" Kedo33@bellsouth.net
  Tin buồn

  Tổng Hội vừa nhận được tin buồn trong dịp gần cuối năm 2014:

  HQ Nguyễn Minh Quan ( K20SQHQNT) rời dàn ngày 5 tháng 11 năm 2014 tại Nam California
  HQ Trần Kim Hoàng (K20SQHQNT) rời đàn ngày 30 tháng 11 năm 2014 tại Thủ Đức, Việt Nam
  HQ Trần Thanh Tòng ( K19SQHQ/NT) vừa rời đàn ngày 30 tháng 11 năm 2014 tại Nam California.

  Tổng Hội trân trọng thông báo và chia buồn cùng Đại gia đình Đệ Nhị Thiên Xứng, Đệ Nhị Hổ Cáp và tang gia qúi Chiến hưũ Nguyễn Minh Quan, Trần Kim Hoàng và Trần Thanh Tòng. Nguyện cầu Qúi chiến hưũ sớm yên nghỉ nơi cỏi vĩnh hằng.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  Wednesday, December 3, 2014 5:43 PM
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com

back to top