Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 12 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: andinhle@charter.net, chi@civilassociates.com, haiquantrungduong@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, voongaiv@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, anthony1975@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, dhwin@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, hbui26@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khuunguyen@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ldoan20@gmail.com, LTD1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, mynguyen08@gmail.com, nthuynh11@msn.com, vouu01@verizon.net, nguyennhut@sbcglobal.net, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, ptt616@yahoo.com, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, tamlebui@hotmail.com, trdtran@gmail.com, trungt18@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, vtran49@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com
  Thông Báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưỡng, Qúi Chiến Hưũ Hải Quân Dallas Fortworth,

  Tham chiếu Nội Qui , Chúng tôi trân trọng thông báo đến qúi vị

  C/H Nguyễn Bỉnh Đức , Tổng thư ký kiêm nhiệm trách vụ Hội Phó thay thế C/H Lê Phúc Cường và
  C/H Vũ Văn Hoan trách nhiệm Trưởng ủy ban xã hội kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2008.

  Trân trọng thông báo.
  Nguyễn Xuân Dục
  Hội Trưởng.
  Monday, December 22, 2008 11:06 AM
  nxduc@aim.com

 2. To: nxduc@aim.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nhuynh48@gmail.com, Lnguyen804@aol.com, cuonglehq2@gmail.com, anhtony1975@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, hung.bui@honeywell.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenvno@netcape.net, chanh_dang@sbcglobal.net, thuocnguyen@hotmail.com, ltd1940@hotmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, haiquantrungduong@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, vouu@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, trudinhtran@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, chauly@netzero.net, nguyenlang1@yahoo.com, PTCD@aol.com, Phamson2701@yahoo.com, ptt616@yahoo.com, dnguyen1117@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hbu?6@yahoo.comhbu?6
  Re: Khẩn thông báo

  Một lần nửa xin lổi Qúi Niên Trưởng và Qúi Chiến Hưũ về ngày giờ họp vào Chủ Nhật này Ngày 21 tháng 12 năm 2008 lúc 2giờ chiều vẫn tại nhà anh Lang. Không có gì thay đổi.

  Chương trình họp :

  - Sinh hoạt Hội phân công tác.
  - Tập dợt văn nghệ để chuẩn bị cho ngà họp mặt Tất và Tân Niên .Kính mong gặp tất cã Qúi vị tại nhà anh Lang vào Chủ Nhật này tại địa chỉ sau đây.

  2934 Pegasus Court
  Grand Prairie, Texas 75052
  USA

  Thân kính,
  NXDuc
  Thursday, December 18, 2008 3:06 PM
  nxduc@aim.com

 3. To: mongeo1996@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nhuynh48@gmail.com, Lnguyen804@aol.com, cuonglehq2@gmail.com, anhtony1975@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, hung.bui@honeywell.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenvno@netcape.net, chanh_dang@sbcglobal.net, thuocnguyen@hotmail.com, ltd1940@hotmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, haiquantrungduong@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, vouu@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, trudinhtran@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, chauly@netzero.net, nguyenlang1@yahoo.com, PTCD@aol.com
  Merry Christmas and Happy New Year

  Kính gởi Qúi Niên Trưỡng, Qúi Chiến Hưũ:

  Để chuẩn bị ngày Tất và Tân niên năm nay vào ngày 11 tháng 1 năm 2009 . Chung ta sẽ có một buổi họp vào ngày Chủ Nhật 21 tháng 12 năm 2008 tại nhà anh Lang vào lúc 2:00Pm.

  Ngày Xuân Chiến sỉ đã có vé tham dự, xin qúi vi liên lạc chúng tôi để nhận ve tham dự. Mổi khẩu phần tham dự là $35.00. Chúng tôi sẽ hoàn vé thặng dư cho Ban Tổ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 2009.

  Nhân mùa Giáng Sinh và năm mới kính chúc Qúi vị và toàn gia được an khang và vui mạnh.

  Thân kính,
  NXDuc
  Tuesday, December 16, 2008 9:58 PM
  nxduc@aim.com

 4. To: nhutminhd@sbcglobal.net, cuonglehq2@gmail.com, hbui26@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, chanh_dang@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, trungt18@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, nxduc@aim.com, tamlebui@hotmail.com, voongaiv@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, anhtony1975@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, vouu@yahoo.com, ptt616@yahoo.com, nhuynh48@gmail.com, quangluu68@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, PTCD@aol.com
  Thông báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ và gia đình,

  Tham chiếu buổi họp vừa qua Chúng tôi trân trọng thông báo đến qúi vị::

  1/ Ngày họp mặt Tất Niên năm nay được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 11 tháng 1 năm 2009 , lúc 1:30 PM tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt QG/ Dallas 3321 Beltline, Garland như mọi khi.

  2/ Xuân Chiến sĩ chung với các Hội trong Liên Hội sẽ được tổ chức ngày 17 tháng 1 năm 2009 lúc 6:00PM tại nhà hàng Thanh Thanh. Mổi khẩu phần tham dự $35.00. Qúi vị có thể nhận vé từ chúng tôi hay Chiến Hưũ Vi Thanh Liêm và Nguyễn Bỉnh Đức.

  Trân trọng thông báo.
  Nguyễn Xuân Dục
  Thursday, December 11, 2008 8:22 PM
  nxduc@aim.com

 5. To: haiquantrungduong@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, cuonglehq2@gmail.com, hbui26@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, chanh_dang@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, trungt18@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, vtran@gfstexas.com, nguyenlang1@yahoo.com, ductx@attglobal.net, Trungtran18@yahoo.com, nxduc@aim.com, tamlebui@hotmail.com, voongaiv@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, voongaiv@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, vtran@gfstexas.com, dhwin@yahoo.com, nxduc@aim.com, trungt18@yahoo.com, d-nguyen7@ti.com, ptcd@aol.com, hieple17@hotmail.com, dnguyen1117@yahoo.com, pcf3856@yahoo.com, Lvn48@hotmail.com, cachq17@yahoo.com, vouu01@verizon.net, nguyend1117@gmail.com, hqtzdfwtx@yahoogroups.com

  Kinh thong bao den qui Nien Truong, Qui Chien Huu

  .1/ Hoi Phu Nu Dau Tranh tai DFW vua goi thiep moi tham du dem giao thua 31 thang 12 nam 2008 tai nha hang Maxim . Moi khau phan 40.00$.Qui vi nao muon tham du xin lien lac voi ba Nguyen Thi Doan Trang 469-438-9693 de nhan ve tham du.

  2/ Hoi Thu Duc cung da goi 10 thiep moi tham du tiec Tat Nien tai nha Hang Thanh Thanh vao ngay 3 thang 1 nam 2009. Moi Khau phan tham du la 25.00$. Qui vi tham du xin lien lac voi chung toi.

  Tran trong thong bao
  NXDuc
  Friday, December 5, 2008 6:12 PM
  nxduc@aim.com

back to top