Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-20| Tháng 02-20| Tháng 03-20| Tháng 04-20| Tháng 05-20| Tháng 06-20| Tháng 07-20| Tháng 08-20| Tháng 09-20| Tháng 10-20| Tháng 11-20| Tháng 12-20|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2020 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Nhận Được Tin

  HQ Trần Minh Lộc
  Pháp Danh Minh Phong
  Đã vỉnh viễn ra khơi
  Ngày 25 Tháng 8 năm 2020
  tại ARLINGTON HEIGHTS, tiểu bang ILLINOIS, HOA KỲ
  HƯỞNG THỌ 73 TUỔI

  HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth (DFW)
  Thành kính phân ưu cùng tang quyến
  Nguyện cầu Hương Linh Minh Phong Trần Minh Lộc sớm cập bến Cực Lạc Quốc

  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Thursday, August 27, 2020 at 3:20 PM


  Kính Gởi Chị Lộc và toàn thể Tang Quyến,

  Gia Đinh chúng tôi đã gởi vòng hoa đến để tiễn đưa anh HQ Trần Minh Lộc (TML) chuyến ra khơi cuối cùng để cho Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) TML gặp lai Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Khương Hữu Bá nơi Chín Suối.

  PHÂN ƯU

  Ngàn Năm Thương Nhớ
  Nhận được tin buồn
  Ông Trần Minh Lộc
  Pháp Danh Minh Phong
  Nguyên Hải Quân Đại Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)
  Đã tạ thế ngày 25 tháng 8 năm 2020
  Tại Arlington Heights, Illinois
  Hưởng thọ 73 tuổi

  Xin Vô Cùng Thương Tiếc Phân Ưu cùng Chị Lộc và Tang Quyến
  Nguyện cầu Hương Linh Ông Trần Minh Lộc
  Pháp danh Minh Phong
  Sớm được siêu thoát đến cõi Niết Bàn

  Ngàn Năm Thương Nhớ:
  Bà Quả Phụ Cố HQ Đại Tá Khương Hữu Bá
  Bà Nguyễn Khương Ngọc Phượng Liên
  O.B. Gs. Ts. Khương Hữu Lộc

  Kính
  Đai diện cho GD Khuong-Huu
  Dr. Loc H.Khuong, Ph.D.
  Professor of Finance - MBA Graduate School
  Giáo sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc
  Talk Show Host - Economics & Finance
  Voice Of America (VOA), DirecTV SBTN
  1600 AM (Dallas), 900 AM (Houston)


  Chiến Hữu HQ Trần Minh Lộc K.19 đã nhiều lần đến họp mặt tại tư gia Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc lúc HQ Đại Tá Khương Hữu Bá còn sinh thời. Trông anh rất mạnh khỏe, nào ngờ lại trở về với mẹ biển cả một cách đột ngột như vậy! Thôi thì sinh ký tử quy, chân thành chia buồn cùng tang quyến và K.19. Nguyện cầu anh linh C/H T.M.Lộc sớm được siêu thăng về cõi Niết Bàn.

  Trần Đại Trung 18 & gia đình.
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  trdtran@gmail.com
  Wed, Aug 26 at 3:46 PM


  Kính chuyền Cáo Phó đến quý ch/h HQ ,bạn bè, đồng môn, đồng khóa.

  HQ Lạc Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Wed, Aug 26 at 3:18 PM

 2. Khi đất nước thay đổi màu cờ, nhiều gia đình chịu nhiều thăm cảnh khác nhau. Người bị hành quyết, người tự vận, người chết trên đường vượt biển vượt biên, người chết trong trại cải tạo hoặc biền biệt cách xa tạo ra biết bao nổi thương tâm không thể nào quên dù bao năm tháng đã qua đi. “Con ra đi” là 1 trong muôn ngàn nổi buồn đó ddo'.

  Kính mời
  Lang Nguyen
  Fri, Aug 7 at 7:46 PM

 3. Kính gửi anh Đức Đặng, BếnThành Plaza CEO:

  Hội Hải Quân Trùng Dương (HQTD) Dallas/Fort Worth dư trù tổ chức Lể Húy Nhât Hưng Đạo Vương vào ngày 20 Thang 8 âm lich, nhằm ngày Thứ Ba ngày 6 thang 10, 2020.

  Hội HQTD trân trọng kính tin với anh buồi lề dự trù tồ chưc đơn giản ngay tai Tương Đài Trần Hưng Đạo trong khuôn viên Bên Thành trong khuôn khồ luât định cùa tiểu bang Texas. Hy vọng anh sẻ dành mọi sư dề dàng cho ngày lể quan trọng trong giai đoạn khó khăn của đât nươc Hoa Kỳ. Khi có chương trình chi tiết, Hội sẻ thông báo đến anh am tường.

  Trân Trọng
  HQ Nguyễn văn Lac
  Hội Trưởng (HT)/HQTD
  banglinhlv@gmail.com
  Fri, Jul 31 at 7:21 PM

 4. Thay mặt nhà họ Đặng Lê, chúng tôi thành thực cảm ơn quý Niên Trưởng, Niên Huynh, Niên Đệ quý Anh Chi. Em (ACE) thuộc Hội HQ Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, & Gia đi`nh HQ Austin, Texas, Nhóm Thân hữu HQ Dallas-Fort Worth, Cùng các Bạn & gđ đã chia buồn qua Groupme, Email, Msg & gởi vòng hoa đến phân ưu gia đình chúng tôi.

  Trưa hôm thứ Ba, August 4, tang lễ tiễn đưa thân mẫu chúng tôi đã hoàn mãn trong tình thương của tất cả con cháu cùng bà con thân thương & bạn bè thân mến khắp nơi hiện diện cũng như online như các NT’s đã thấy trên Live Stream trong giờ phút ấy,

  Thưa quý vị , quý vị có thể xem lại live stream đó nếu muốn hay chưa có dịp online live stream hôm kia. (chỉ khác là không chat được thôi). tôi xin nhắc lại https như sau, kính mời:

  Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý vị & các bạn trong lúc tang gia bối rối có gì sơ sót xin quý vị & các bạn niệm tình tha thứ cho.

  Thân tình
  Hương & Côn.
  mcvancon@gmail.com
  Thu, Aug 6 at 2:16 PM


  Kính chuyền đến Gia đình Hải Quân Trùng Dương cáo phó thân mẩu cùa phu nhân HQ Trương Bá Côn K19 HQNT vừa mản phần tại Plano, Texas, USA.

  Trân trọng kính báo
  HQ Nguyễn văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Sat, Aug 1 at 12:35 PM


  

  Chương Trình Tang Lễ đơn giản
  (Thứ Hai ngày 3 tháng 8 & Thứ Ba ngày 4 tháng 8, 2020) tổ chức trong phạm vi gia đình như trong cáo phó.

  Kính Báo.
  Trương Bá Côn
  Austin, Texas, USA
  mcvancon@gmail.com
  Date: August 1, 2020 at 11:25:52 AM CDT 


  Nhận được tin:

  Nhạc mẫu của HQ Trương Bá Côn Khóa 19 Sĩ Quan Hải Quân (HQ) Nha Trang là:
  Bà Quả Phụ Đặng Đức Kiên, nhũ danh Lê Thị Mai
  sanh ngày 02 tháng 11 năm 1926 tại Hà Nội, Việt Nam
  Pháp danh Diệu Hương
  tạ thế ngày 30 tháng 7, 2020 lúc 11:43 am tại Plano, Texas, USA
  hưởng thượng thọ 95 tuổi

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth (DFW), Texas, USA
  thành kính phân ưu cùng ông bà
  HQ Trương Bá Côn
  và toàn thể tang quyến
  Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm vãng sanh cực lạc quốc

back to top