Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-19| Tháng 02-19| Tháng 03-19| Tháng 04-19| Tháng 05-19| Tháng 06-19| Tháng 07-19| Tháng 08-19| Tháng 09-19| Tháng 10-19| Tháng 11-19| Tháng 12-19|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2019 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Cám ơn ch/h Trịnh triệu Phú OCS
  Cam ơn anh Nguyễn văn Hiêp 43 yểm trợ Đâi Lể

  TM/BTC
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 28 at 6:22 AM


  Cám ơn NT Dư Chí Hùng và những lời chúc lành của NT.

  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 24 at 6:32 PM


  Cám ơn Ch/h Nguyễn Xuân Duc K20 yểm trợ Đại Lể Đức Thánh Tồ HQVNCH.

  TM/BTC
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 24 at 11:51 AM


  Quý quan trách nhiêm thưc phẩm, nước uông và chi phí sè đươc update sau lể.
  Sè Ký check trà building số còn lai (deposit 300) còn lai 500.
  Anh Hà Manh Chí chuân bị cash $500.00 cho Ánh Oaneman band.

  Thank you
  TM/BTC
  Lạc Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 18 at 7:26 AM


  Cám ơn Hoàng Em và Phu nhân yểm trợ Đại Lề Trần Hưng Đạo. Có thề Hoàng Em phài đi công tac out of town trong dip lể.

  TM/BTC
  Lạc Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 17 at 11:45 AM


  Cám ơn đại ca Lê Tam Hiêp yểm trợ Đại Lề Đưc Thánh Tổ HQ/VNCH. Chúc may mắn sức khỏe khi tái khám.

  TM/BTC
  HQ Nguyễn văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 16 at 6:09 PM


  Cám ơn anh Nguyễn v Lang và Phu Nhân yểm trợ lề Thánh Tồ HQ.

  Thay Mặt/Ban Tổ Chức (TM/BTC)
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 16 at 1:11 PM


  Cám ơn Dr Khương Hửu Lộc và Phu nhân yểm trợ Lề Thánh Tồ HQVNCH .

  TM/BTC
  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 15 at 1:52 PM


  Chung toi xin ung ho $200. Toi se goi ngan phieu den HT Nguyen Van Lac

  Sincerely yours,
  Dr. Loc H.Khuong, Ph.D.
  Professor of Finance - MBA Graduate School
  Giáo sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc
  https://www.facebook.com/loc.khuong
  Talk Show Host - Economics & Finance
  Voice Of America (VOA), DirecTV SBTN
  1600 AM (Dallas), 900 AM (Houston)
  Aug 15 at 1:44 PM


  Cám ơn NT Nguyễn Văn Nhưt yểm trợ Lề Thánh Tổ 2019
  Cám ơn ông bà Trần văn Nhơn

  Đa Tạ
  TM/BTC
  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 15 at 12:52 PM


  Đã nhân sự yểm trợ ngày Thánh Tổ HQVNCH cũa các đại quan sau đây

  NT Trần Trọng Bình k16
  Ông Bà Hoán Vủ
  Ch/h Trần Đai Trung
  Ch/h Đàm Thanh Tâm k20
  Ch/H Ng Vẻ K17
  Ch/h Nguyễn Thành Thân

  Thành thât đa tạ sư yểm trợ của quý ch/h.

  Lạc Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 11 at 8:01 PM


  Kính quý Ch/h:

  Đề việc tồ chức ngày Thánh Tồ HQVNCH sắp tới đươc hoàn hảo, trân trọng kính mời quý Ch/h tham dự phiên họp sẻ đươc tồ chức như sau:

  Địa Điềm: Tư gia chị Xuân Cảnh
  3129 Pheasant Run Cr, Grand Prairie, 75052
  Thời Gian: 3:00PM ngày Chủ Nhât 11/8/2019

  Trân Trọng
  HQ Nguyển v Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 8 at 6:45 PM

  Note: Chúng ta sè dùng cơm chiều sau phiên họp


  Cám ơn Ch/h Nguyễn Hừu Tường yểm trợ con heo quay.

  Thank You
  Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 8 at 6:49 AM


  Cám ơn NT Trần Ngoc Thanh k16 và Phu nhân yểm trơ Đại Lề Đưc Thánh Tồ HQVNCH.

  Đa Tạ
  Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 7 at 7:34 PM


  CHƯƠNG TRÌNH LỀ Trần Hưng Đạo, trưa Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019:

  11-11:30 am QUAN KHACH TỀ TỰU MC Tồng quát Hiếu Châu
  11:30-12;00 pm CHÀO CỜ /MĂC NIÊM/Chào mừng quan khách HT Lac Nguyên Hieu Châu
  GIỚI THIÊU QUAN KHÁCH MC Thanh Hằng Hiếu
  TRÂN BACH ĐẰNG GIANG (BĐG) Niên Trưởng HQ Trần Đồ Cẩm Hiếu
  Slide shows và thuyết trình

  Sau khi chấm dứt thuyêt trình, MC Hiếu mời quan khach tham dư lề Cung Thỉnh Thánh Tương (Hiếu soạn lời)

  NGHI LỀ CỒ TRUYỀN (12:00 pm) MC HQ Châu đính Hiếu
  1. LỀ THỈNH TƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN TỪ TƯƠNG ĐÀI (15 MINUTES) VÀO HÔI TRƯỜNG
  2. KHI BAN NGHI LỀ ĐẾN CỮA HÔI TRƯƠNG- XIN QUÍ QUAN KHÁCH ĐỨNG LÊN CUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG.
  3. Vào Lề
  4. Châm dưt Lề/ Hop Ca BĐG va Tiếng Sóng Vân Đồn
  5. Âm Thưc và Văn Nghệ (VN)

  Trân trọng
  Thay Mặt Ban Tổ Chức (TM/BTC)
  Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 5 at 3:59 PM


  Thưa Anh Lạc,

  Cảm ơn Anh và Quý Hội Đoàn có nhã ý mời Sân Khấu Nhỏ (SKN) tham gia trong ngày Tổ chức của quý vị, nhưng khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10, 2019 ... SKN không đi diễn được cho tới đầu tháng 11 ! vì đa số thành viên SKN đi LONG VACATION anh ạ! Sorry Anh, Xin hẹn với Quý Hội Đoàn vào dịp khác Anh Lạc nhé! Một lần nữa cảm ơn Quý vị nhiều.

  Trân trọng kính chào,
  Sân Khấu Nhỏ (SKN) Huy Hạnh
  dancesofun@yahoo.com
  Date: August 5, 2019 at 11:37:27 AM CDT


  Huy & hạnh Dung

  Kính quý vị:

  Chương trình chi tiết cho ngày Đại Lề Đưc Thánh Trần vào tháng 9, 2019 như sau:

  11:30-12:00 Tiếp Tân- Hàn huyên

  12:00 Khai mac đúng giờ
  Chào Cờ Măc Niêm
  Nghi Lề Cồ Truyền
  Thọ Lôc và văn Nghê

  Ghi Chú: Xin măc quân phuc nếu có

  Trân trọng
  Thay Mặt Ban Tổ Chức (TM/BTC)
  Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  On Monday, July 22, 2019, 1:30:30 PM CST


  Đúng rồi, sè Pick up NT và Phu Nhân Saturday, September 7, 2019. Ngay Saturday se test hình ành và Trân Bạch Đằng Giang (BĐG) tai nhà. Có thề Saturday chiều cùng đến Event center găp anh em HQ Trang hoàng và test ánh sáng tai hội trường, nếu Sartuday hội trường không có đám cưới. Nếu có đám cưói Saturday nite, Ban Tổ Chức (BTC) sè phài đi rât sớm 7:00 am Sunday, September 8, 2019 dề trang hoàng( no choice), và phài ready trươc 10:30 am Sunday 8/9/2019.

  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Date: Tue, Aug 6, 2019 at 7:49 AM


  OK. Greyhound Downtown Dallas Bus Station, 205 S Lamar St, Dallas, TX 75202 @ (214) 849-6831. Đúng không?

  Trần Đỗ Cẩm
  Austin, Texas, USA
  On Tue, Aug 6, 2019 at 6:49 AM
  camtran11@gmail.com


  Bus station tai Downtown Dallas là tien nhat.

  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  On Mon, Aug 5, 2019 at 9:04 PM


  OK anh Lạc. Anh yên tâm, đã hứa với anh em, nhất định tôi sẽ tới bằng cách này hay cách khác, ngoại trừ vì lý do sức khỏe vào giờ chót. Take Geyhound bus is NOT a bad choice. Anh cho biết bus station nào trên Dallas thuận tiện nhất. Tôi có thể lấy Uber tới điểm hẹn gặp quí anh vào ngày Thứ Bảy, Sept. 7, 2019, để chuẩn bị như anh nói.

  Phiền anh và anh em coi kỹ lại nội dung Powerpoint tôi đã gửi xem có cần thay đổi hay thêm bớt gì không? Tôi sẽ cố gắng làm quí anh vừa ý. Điều tôi quan tâm là phần Powerpoint, còn phương tiện di chuyển là chuyển nhỏ qúi anh không cần bận tâm, để thì giờ lo chuyện khác cần hơn. Gặp anh Hà Mạnh Chí cho tôi gửi lời hỏi thăm.

  Cám ơn nhiều,
  Trần Đỗ Cẩm
  Austin, Texas, USA
  On Aug 5, 2019, at 11:39 AM
  camtran11@gmail.com


  Em đề nghị nếu anh em HQ Austin, Texas lười không lên Dallas-Fort Worth tham dư Đai Lể, Niên Trưởng (NT) Cẩm chịu khó đi Greyhound bus đến ngày thứ Bảy, September 7, 2019 tai Dallas, em se pick up NT và về nhà em, (nhà chỉ co hai vơ chồng, rât yên tỉnh). Nhân cơ hôi này ta chiếu slides và dơt sơ, và chiều thư bày có thề găp anh em trong Ban Tổ Chức (BTC) tai Hội Trường trang hoàng và tiêp tuc thử slides và ánh sáng..và sau đó ăn chiều với anh em.. Thứ hai đưa NT ra bus về lai Austin, Texas.

  Lạc
  On Mon, Aug 5, 2019 at 7:29 AM
  banglinhlv@gmail.com


  Cám ơn NT Lê Tứ Hài K16 yêm trợ.
  Năm 1970 làm viêc ờ Căn Cứ Yểm Trợ (CCYT)/Tiếp Vận tại An Thới, Phú Quốc, dưới quyền Trưởng Ty Kỹ Thuât Tòng K16, và Nguyển Thanh Hứa Khóa 16.
  Tháng Tư đen năm 1975 găp Nguyễn Thanh Hưa tai CCYT Cat Lơ, dưới quyền NT HQ Tr/t Nguyển Minh Thơ, Chỉ Huy Trưởng, và là Chù Tich Hôi săn bắn dười đáy biển..(Phú Quôc). HQ Tr/t Trần Hương tăng căp lon Th/t cho NT Hứa...và "lon lớn ờ lại lâu.."

  Đa tạ
  Thay Mặt Ban Tổ Chức (TM/BTC)
  Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  August 3, 2019 at 1:07 PM


  Cám ơn NT Phạm Xuân Kha k15 & Cám ơn ch/h Châu Đình Hiếu yêm trơ Đại Lể

  Đa tạ
  Thay Mặt Ban Tổ Chức (TM/BTC)
  Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  August 2, 2019 at 7:29 AM


  Kính quý vị: Chương trình chi tiết cho ngày Đại Lề Đưc Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân (HQ)/Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), vào tháng 9, 2019 tại Arlington, Texas, USA, như sau:

  11:30-12:00 Tiếp Tân- Hàn huyên
  12:00 Khai mac đúng giờ
  Chào Cờ Măc Niêm
  Nghi Lề Cồ Truyền
  Thọ Lôc và văn Nghê
  Ghi Chú: Xin măc quân phuc nếu có

  Trân trọng
  Hội Trưởng (HT) Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Jul 22 at 2:30 PM

back to top