Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-17| Tháng 02-17| Tháng 03-17| Tháng 04-17| Tháng 05-17| Tháng 06-17| Tháng 07-17| Tháng 08-17| Tháng 09-17| Tháng 10-17| Tháng 11-17| Tháng 12-17|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2017 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Tài liệu QUÂN NHÂN HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA
  LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG
  Trong Cuộc Chiến Giữa Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa
  và Cộng Sản Việt Nam 1954-1975
  của nhà văn Điệp Mỹ Linh, Houston, Texas, USA (dạng Adobe Acrobat PDF)
 2. Cứu trợ bảo lụt

  Anh Lạc

  Có thể 1 số bạn bận việc nên chưa đọc email của Anh hoặc đã gởi cứu trợ qua 1 tổ chức nào đó. Tôi đề nghị chúng ta chờ đến tuần tới. Được bao nhiêu gởi bấy nhiêu vì cứu trợ không nên để lâu Cám ơn sự quan tâm của các bạn và sự sốt sắng của HT LẠC Tôi sẽ gởi check đến anh hôm nay

  Lang
  nguyenlang939@yahoo.com
  Aug 31, 2017 at 9:18 AM


  Quý vị có thể vào thẳng website:
  www.redcross.org/donate/hurricane-harvey.

  Thank you
  Vinh Q. Pham
  nessapham97@gmail.com
  Aug 30, 2017 at 10:17 AM


  Kinh gởi chiến hữu Hội trửơng, quí niên trưởng, Quí chiến hiữu và gia đình,

  Sự giúp đở bảo lụt Harvey này chúng ta nếu có góp tay thì nên gởi về chung cho Cộng Đồng người Việt Quốc gia trong vùng thay vì riêng rẻ cho Red Cross.

  Kính
  Duke Nguyen
  nxduc20@gmail.com
  Aug 30, 2017 at 10:07 AM


  Anh Lạc thân

  Tôi đề nghị anh gởi email cho các bạn Hải quân của chúng ta tuỳ nghi đóng góp để yếm trợ nạn nhân bảo lụt Harvey Số tiền có được chúng ta sẽ gởi cho American Red Cross hay kết hợp với các tổ chức địa phương tuỳ anh em quyết định

  Lang Nguyen
  nguyenlang939@yahoo.com
  Aug 30, 2017 at 9:04 AM


  Kinh Thưa Quí Niên Trường, Quí Chiến Hửu, Thân Hửu và quí Phu Nhân

  Trận bảo lụt Harvey đã tàn phá nặng nề tại tiều bang Texas, nặng nhât là Houston và vùng phu cận, nhiều gia đình đang kẹt tại các vùng lut chưa đươc ứng cứu, có nhiều gia đình phài tạm nương thân trên tầng lầu, đìên và nươc hoàn toàn tê liệt. Tham khào ý kiến của vài Niên Trường và quí chiến hửu HQ, Hôi Trùng Dương Dallas /Ft Worth và phu cận đang xúc tiến quyên góp hiên kim trong gia đình HQTD để chúng ta thề hiện tình tương thân tương trợ đối với đồng bào đang bị thiên tai tai tieu bang Texas. Sau khi quyên góp , tồng số tiền sẻ gừi cho American Red Cross và sè thông báo rông rải đến quí vị.

  Chi phiếu xin gừi về:

  HQTD DFW
  1032 E. Seminole trail
  Carrollton, TX 75007

  Trân Trọng
  HT Nguyển V Lac
  Aug 30, 2017 at 9:40 AM

 3. Thống Nhứt Tổ Chức HQVNCH Hãi Ngoại

  Kính thưa quí vị,

  Ý kiến của anh phạm Đình San tương tự như đề nghị của Người Thủy Thủ Già vào thang 6 năm 2015. Ý kiến này cũng được sự ủng hộ của anh Hoàng Đình Báu và Trương Văn Song (Hội Trưởng Hội Cửu Long).

  H.
  huongtran5@yahoo.com
  Sent: Monday, August 28, 2017, 10:47:56 AM CDT


  Thống Nhứt Tổ Chức HQVNCH Hãi Ngoại

  Kính anh Báu,

  Đề nghị cũng cần có những người "có lòng" với Hải Quân tham gia ý kiến để hoàn chỉnh. Hy vọng anh Báu là một trong số người mà tôi vừa đề cặp.

  Hương
  huongtran5@yahoo.com
  Wednesday, June 24, 2015 6:31 PM


  Thống Nhứt Tổ Chức HQVNCH Hãi Ngoại

  Kính anh Hương

  Tôi thấy đề nghị của anh hợp lý.

  Báu
  bauhoang81@hotmail.com
  Sent: Wednesday, June 24, 2015 3:13 PM


  Thống Nhứt Tổ Chức HQVNCH Hãi Ngoại

  Kinh chuyen anh Bau de nghi cua toi da gui cho cac hoi HQ.

  Huong
  huongtran5@yahoo.com
  Date: Wed, 24 Jun 2015 20:38:54 +0000


  Thống Nhứt Tổ Chức HQVNCH Hãi Ngoại

  Kính gửi đến Các Bạn

  Thới gian qua chúng ta cũng đã nhận thức rằng sự phối hợp và hành động giửa Tổng Hội Hãi Quân VNCH và các Hội Hải Quân địa phương không được chặt chẻ cho lắm, không phải vì thiếu sự đoàn kết mà trở ngại về phương tiện, nhân sự và vị trí địa dư và đặt biệt là thiếu sự minh định rõ ràng nhiệm vụ đặc biệt của Tổng Hội.

  Bây giờ chúng ta có thay đổi "nhân sự điều hành" thì tôi e rằng chúng ta chỉ đổ "rượu mới vào bình củ" mà chẳng cải tiến được sự thống nhứt tư tưởng, lời nói, và hoạt động của các Hội Hãi Quân VNCH hãi ngoại.

  Chúng ta thành lập một Tổng Hội để "nằm trên" các hội Hãi Quân khác cho có một sự "thống nhứt chĩ huy" nhưng chỉ là hình thức bên ngoài mà không có uy quyền thực sự đối với hội Hãi Quân địa phương.

  Vì vậy, chúng ta, những người còn tha thiết với sự trường tồn của HQ/VNCH, còn muốn có một "tiếng nói chung" cho HQVNCH thì chúng ta nên tìm một "công thức" mới khi lập hội.

  Chúng tôi xin mạn phép đề nghị một tổ chức mới nầy rất nhẹ nhàng, lưu động, không phức tạp vì tổ chức nầy không có phần hành mà chỉ có phần chỉ đạo.

  Tôi xin tạm thời đặt tên cho tổ chức mới nầy (tên mới sẻ được chọn khi tổ chức thành hình).

  Hội Đồng Chĩ Đạo HQVNCH Hãi Ngoại
  Nhiệm vụ:
  1/ Thông nhứt đường lối, phối hợp hàng động, phát ngôn chính thức của HQVNCH.
  2/ Thu thập, đúc kết, phân tách các đề nghị, ý kiến của các hội HQ địa phương để tìm một giải pháp chung cho các hội HQ địa phương.
  3/ Hội Đồng Chỉ Đạo (HDCD) không có vai trò "chỉ huy" mà có nhiệm vụ phối hợp.

  Nhân Sự:
  Cố Vấn: Các vị Đô Đốc và các Cựu Hãi Quân có nhiệt tình được HĐCĐ gửi thư mời.
  Chủ Tịch: Một trong các vị Hội Trưởng hội HQVNCH hãi ngoại
  Uỷ Viên : Tất cả các Hội Trưởng hội HQVNCH hãi ngoại
  Địa điểm: Lưu dộng (nơi đương kim Chủ Tịch HDLD và BCH/Hội HQ địa phương )
  Hội họp: Định kỳ 2 năm/lần để chọn CT
  Phương tiện liên lạc: email

  Trên đây chỉ là một sự "khơi mào" có tánh cách tổng quát để chúng ta cùng suy nghỉ.
  Mọi ý kiến xây dựng, đề nghị xin gửi về Tổng Hội Hãi Quân (xin lổi đã làm phiền Ông Tổng Hội Trưởng).

  Trân trọng,
  Người Thũy Thũ Già


  Thông báo.

  Kính gởi Qúi Đô Đốc, Qúi Niên Trưởng, Qúi Đại diện các Hội, Khóa Hải Quân VNCH, Qúi Chiến Hưũ Hải Quân VNCH.

  Xin trân trọng thông báo cùng tất cã qúi vị :

  Tổng Hội do chúng tôi chiụ trách nhiệm trong 3 nhiệm kỳ , mổi nhiệm kỳ 4 năm, sẽ chấm dứt vào dịp lễ Thanks Giving Hoa Kỳ năm nay 2017.
  Mọi sinh hoạt tập thể của Hải Quân VNCH sẽ do các Hội, Khóa Hải Quân địa phương quyết định như qúi tổ chức này đã thực hành từ trước đến nay.
  Bản thông báo này được gởi đến qúi vị nhằm giải nhiệm trách vụ của Ban Chấp Hành chúng tôi .

  Trân trọng thông báo.
  Kính
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Aug 24, 2017 at 1:53 PM

 4. Ngày Lễ Thánh Tổ

  HQ k22 Châu văn Hai $100.00 tui đang giữ. Xin vui lòng bổ túc.

  Vinh Quang Phạm
  nessapham97@gmail.com
  Aug 27, 2017 at 11:16 AM


  Lời Tâm Tình

  Cám ơn quí NT , Quí Quan ,Quí Chị đã nhanh chóng đóng góp đề chuần bị Đại Lề THĐ. Nhât là các phu nhân trong hôi đã mau mắn hình thành ban ẩm thưc do phu nhân HQ Hiếu làm Trường Ban với sư cọng tac của Phu Nhân Khanh là phó, ngoài ra cac chi khác sẻ là phụ tá toàn diện.

  Thật tình mà nói,BTC chúng tôi rât áy náy khi bắt đầu dự định đề tồ chức môt buồi lể, nhất là trong tháng vừa qua, quí quan đã mờ hầu bao cho nhiều hoạt đông từ tâm linh đến nhân đạo, tuy nhiên chúng tôi rât càm kích tấm lòng của quí vị đã yểm trợ hội trong các công tác công ich thiết thưc chung.

  Hiện tại sau buồi họp sơ bộ ,chúng tôi đã hình thành ban tồ chức và chúng tôi sẻ phồ biến rộng rài chương trình Đại Lề khi thời gian và không gian thuận lợi.

  Đa Tạ
  Lac Nguyển
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 27, 2017 at 11:00 AM


  Nt Châu văn Hai k22 đóng góp $100.00 Vinh đang giữ.

  Vinh Quang Phạm
  nessapham97@gmail.com
  Aug 23, 2017 at 4:23 PM


  Đáp Lời Sông Núi và Trên Đầu Súng
  Mở Iphone nghe hai bài này là ta có thề hơp ca theo dề dàng, nghe nhiêu lấn.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 22, 2017 at 3:00 PM


  Vấn Đề Văn Nghệ
  Phần đầu chương trình cần phải có chọn lưa chương trình hay, bài hát hùng, và mang tính cách tranh đấu., sau đó mới thêm nhac tạp luc.

  Khà năng QNT Qua có thề lead trong nhửng bài hát hợp ca hùng:

  Hơp ca gồm Qua, Lac Vinh Châu Trung Dần (Quân Phuc) Khanh, Chí (thừong Phuc)
  Bài Hat: Đáp Lơi Song Núi -

  Qua Lac HC, Dần Trung (Quan Phuc
  Bài Hat: Trên Dầu Sung Quê Hương

  Hai bài này dề hat và hay dề gây càm tình cho quan khách trong giờ đầu.
  Tôi có thề trình bày bàn: Chúng Đi Buôn
  Như thế phần đầu này xen kẻ đơn ca có chọn loc

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 22, 2017 at 7:07 AM


  Bài đáp lời sông núi. Th Quá và nt Khanh nên mặc ao dài. Nên có quý chị vì tổ quốc lâm nguy mọi người đều có thể chiến đấu. Nếu có thể hát bài Cô Gái Việt. Y kiến ca nhân thô

  Vinh Quang Phạm
  nessapham97@gmail.com
  Aug 22, 2017 at 9:06 AM


  Ghi Tên văn nghệ. Bác Lạc và Chí.

  1) Toán Hành Lể Đức Thánh Trần.
  A) Hiếu đọc theo chương trình cho Toán Hành Lể thi hành.
  B) Anh Liêm ( đánh trống ), Anh Thân ( đánh chiên ).
  C) Anh Nhựt nhỏ và anh Hoan ( rót và đưa rượu cho chủ Tế ).
  D) Anh Kha ( chủ tế ), Anh Chí và anh Thanh ( phụ cho anh Kha ).= tổng cộng 7 người hành lể . nếu có trở ngại nhờ anh Duyệt ( dự bị )
  E) Phải có ****: bản văn tế cho anh Kha, bật lửa và chậu sành ( văn tế đoc xong sẻ đốt ).****

  2) Toán chào cờ.
  A) Anh Trung trưởng toán gồmr anh Nở, LV Lý,Dần và Quá = tổng cộng = 5 người .
  ****Anh Quá chưa có áo Đại Lể ( đang order )***.

  Ghi danh Hát :
  1) Chị Liêm : Xóm Đêm ( bolero ) tone Sol thứ ( có thể thay đổi.
  2) A .Dần : Buồn Chi Em , Bolero., Rê thứ.
  Rừng Lá Thay Chưa ,Bolero , La thứ .
  3) A. Trung : Dấn Bước Thăng Trầm , Paso , Đô trưởng.
  Cánh Buồm Xa Xưa , Tango, Sol trưởng.
  4) A. Khanh : Sao Rơi Trên Biển, Rumba chậm, Rê trưởng .
  5) Thủy Tiên ( vợ Vinh ) : Vùng Lá me Bay ( Karaoke ) ? hát rất vửng nhịp nên chơi nhac sống.

  hieu chau
  hieudchau@yahoo.com
  Aug 21, 2017 at 4:59 PM


  Bài hát "Bạch Đằng Giang" Đô Đôc Trung đã sửa lại, coi như chính thưc hợp ca, đồng phuc áo dài đứng hàng đầu.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 21, 2017 at 5:17 AM


  Xin vui lòng gởi cho em chương trình tế lễ. Cám ơn quý vị đã tham dự buổi họp và chung vui với gia đình.

  Vinh Quang Phạm
  nessapham97@gmail.com
  Aug 21, 2017 at 9:14 AM


  Thưa quí vị:

  Lề Đưc Thánh Trần năm nay sè đươc tồ chưc vào ngày Sat 21/10/2017 - Thiêp đã in và deposit giữ chổ.

  Trong tháng 9 có nhiều vị kề cà tôi bân đi xa, do đó môt phiên họp đề chúng ta bàn đến hai vấn đề chinh là Văn Nghệ và Âm Thưc tại: :

  Tư Gia Ch/h Phạm Quang Vinh luc 15:00PM
  1804 E.timberview ln
  Arlington 76104 (cach chợ Bên Thành 1mile)
  Ngày Họp: Sunday 20/8/2017 Luc 15:00PM
  (như thường lệ, chúng ta dùng bửa thân mât)

  Trân trọng kính mời quí NT, quí phu nhân và Ch/h tham dư đề giúp môt tay cho buồi lề của chúng ta được vẹn toàn từ hình thức đến nội dung.

  Trân Trọng
  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 13, 2017 at 12:54 PM


  Thư và Thiep mời

  Sau ngày 9/9/2017 tôi mới gừi thiêp đi, và trươc môt tháng mới gừi thư mời đến tât cà người có Email cho dù đã nhân thiêp

  lý do: gừi trươc quá lâu họ sè không đề ý và quên.

  Sè có Email lần hai nhăc nhờ trươc hai tuần.

  Quí quan nhân thiêp nên cho biêt gừi cho ai đề tránh "ba ngừơi gừi chung môt tên.(list HQTD, hôi đoàn bạn, truyên thanh báo chí, NT khac ngoai HQ tơi lo)

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 14, 2017 at 6:06 AM


  Ta làm cái gì đề tăng cho môt hai vị trong dip lề này???

  Anh Liêm
  Anh Thân
  Anh Hoan

  Cho biêt ý kiến

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 12, 2017 at 5:57 AM


  Ban tế lể cần 7 người:

  1) Đánh trống chầu ( Anh Liêm ), gỏ chiên ?.( sẻ hỏi lại ai gỏ chiên )
  2) Anh Hoan và anh Nhựt nhỏ ( châm rượu, đưa sớ ).
  3) Anh Kha (chủ tể), anh Đ C .Chí hoặc anh Duyệt và anh Thanh phụ tá anh Kha.
  4) Hiếu đọc văn tế và diển tiến.
  Cần 1 bài văn tế cầm tay và chậu sành nhỏ để đốt văn tế .

  Hiếu Đức Châu
  hieudchau@hotmail.com
  Aug 12, 2017 at 4:45 PM


  Một giờ chỉ 10 bài hát, tính trừ hao.

  HC.
  hieudchau@yahoo.com
  Aug 12, 2017 at 3:57 PM


  Trong thư mời, phần dùng cơm và văn nghệ...bỏ chừ da vủ ,chúng ta nên hiểu ngầm có da vù mà thôi, nếu quan khách.. tùy hứng.

  Ghi danh văn nghệ: Mình không nên phồ biến ghi danh rông rải cho bên ngoài, hai lần xảy ra trong hai lần Ngày Quân Lưc 19/6 của Liên hôi ảnh hường đến GĐ HQ chúng ta.

  Do đó chương trình VN ta tự ý chọn loc trong GĐ HQ trươc, bằng lối gọi điên thoai trưc tiêp đến cá nhân muốn giúp vui. Cá nhân giúp vui sè đươc đề nghi chính chúng ta mà thôi , và chúng ta hạn chế ca sì giúp vui cho thích hơp với thời lương chương trình,

  Kinh nghiêm cho thấy Casi bây giờ như hoa nở...te tua, ai cung thich hát, hay và dở không care, tông và điêu khồng rành...cho nên làm mât thì giờ và trờ nên ô hợp làm quan khách chán...nản lòng...không hài lòng..vv..vv không còn đúng với câu hát hay không bằng hay hát, vì trên sân khấu trươc công chúng không thề nói như dân gian được, và khi ta săp xép không đù thời gian cho họ hat, sinh ra phiền toái, mất tình cảm với nhau, và từ giã ...không chời với ta nữa..Kinh nghiêm năm trươc có môt khách xin ghi danh, không cho tên bàn nhac, tông nhac..nói là cho sau nhưng (Ti? Thu Đưc) nhưng chờ mài không thấy gây trờ ngai cho ta

  Từ 12 giờ băt đầu chào cờ và làm lề, nhanh nhât phài 30 phút, Môt bài Hơp ca nhac hùng . sau đó vào phần am thưc đi lây thưc phầm 45 phut , như thế ước tính chương trình VN băt dầu 1:30, và từ đó cứ tính 5 phút là môt màn, và du di 12 bài mât 1tiêng, và do đó ta chơi 4 tiếng liên tuc 48 bài.

  Mồi người sè hát môt bài phần đầu, phần thứ hai may ra thêm môt bài , mổi người đươc ghi 2 bài mà thôi.

  Quan Hiếu Liên Lạc với anh chi em Sân Khấu nhò nếu họ muôn giúp vui, đề nghi 2 bài hùng ca có sư phụ hoạ hat nhép cùa cac chi trong HQTD, môt màn vũ tư do cho họ.

  Thi giờ hạn chế nên giới hạn trình diễn rườm rà, chù lưc là Hùng Ca-(2 or 3 bài) Thay đồi Không khí (2 màn vủ) phần mhac quê hương sau đó cho đến châm dưt.

  Cac ca sỉ quí quan coi bản đính kèm năm trươc đề Nghiên Cứu, chọn loc casi của phần HQTD trước,

  Tât cà đề nghi ca si, bai hat ghi danh cho Ha Manh Chi đề săp xêp đúng thời lương.

  Lac
  On Saturday, August 12, 2017 3:47 AM
  banglinhlv@gmail.com wrote:


  Ý Kiến Chuan Bi Ngày Thánh Tồ HQ 21 tháng 10 năm 2017. Xin đề nghi nếu thấy thiếu sót

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 12, 2017 at 3:21 PM


  Ok 300 thiep

  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 11, 2017 at 8:41 AM


  Size 4x6 là rẻ nhất. Bao bì thì có sẵn.
  Giá tiền cho một thiệp mời cùng với bao bì khoảng $.25 hay 25 cent.
  Hàng năm vẫn làm như thế vừa đẹp vừa rẻ.
  Nếu cần thì print 300 thiệp có lẽ là đủ.
  Tối nay sẽ in thử 1 tấm tại Costco. Nếu không có gì trở ngại thì in 300 thiệp.

  Vinh k26
  nessapham97@gmail.com
  Aug 11, 2017 at 7:57 AM


  Vinh coi size 4X6 có phải size như thiêp năm trươc? vì ta còn rât nhiều phong bì.
  Xin quí quan có tên trong mail cho biêt cần bao nhiêu thiêp
  Năm trươc 250? thiêp in? nhưng có vè thiếu
  Quyêt đinh số thiêp in hôm nay, cơ hôi gừi thiêp tân tay trong dip 9/9 Tương Đài dạ tiêc sè giàm chi phí tiền tem.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 11, 2017 at 5:35 AM


  Vinh nhanh thật ,

  Hieu Chau
  hieudchau@hotmail.com
  Aug 10, 2017 at 9:41 PM


  Cuối tuần này tui sẽ làm thiệp theo yêu cầu của các quan.

  Top Super Buffet
  2226 New York Avenue
  Arlington, Texas 76010
  Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017
  Lúc 12 giờ

  Và in bao nhiêu thiệp ? Size 4x6 200 thiệp hay bao nhiêu? Nếu không có gì trở ngại thiệp sẽ có vào ngày Chủ Nhật này.

  Thân
  k26 Vinh
  nessapham97@gmail.com
  Aug 10, 2017 at 8:45 PM


  Chào các Bác.

  Cám ơn Vinh và Chí đả quan tâm.

  1) A1 Buffet chỉ mở cửa lúc 10.00am , anh em mình phải chia công việc để làm thật nhanh trong 1 tiếng , bàn ghế chỉ nửa tiếng thôi, quan trọng là lấy đồ ăn tu nhà hàng và trang trí.

  2) Sau ngày thứ năm khi anh Lạc đả Deposit anh em mình sẻ họp sắp xếp công việc phân nhiệm vụ có thể tại nhà Vinh nếu không được nhà anh Nhựt ? hay .... dự định 12 giờ khai mạc chào cờ ,tế lể , 12.30pm cho ăn ? chi tiếc sẻ do anh em bàn thảo.. ( có văn nghệ và dạ vủ đến 4.00pm or 4.30 pm)

  Thân .
  Hiếu.
  hieudchau@hotmail.com
  Aug 8, 2017 at 8:50 PM


  Thu nam này toi se gap chủ building lúc 3 gio, se cho biet rõ chi tiết moi việc nhat là Thuong lượng việc vào trang hoang

  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 8, 2017 at 8:06 PM


  Theo nhu Hieu Chau noi gio ho cho vao trang Hoang quá gap gáp, toi e bi tro ngai cho chung ta

  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 8, 2017 at 7:52 PM


  Đề chương trình VN HQTD trong ngày lề Thanh Tồ thành công, từ hình thưc đến nôi dung, Chí phát hoạ sơ qua thừ xem mình cần làm gì hơn? theo anh năm nay cũng không cần show rườm rà như anh Lang đã làm mây năm qua???

  lac nguyen
  Aug 8, 2017 at 3:53 PM


  Top Super Buffet
  2226 New York Avenue
  Arlington, Texas 76010
  Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017
  11:30 am - 6:30 pm

  Hello anh Lạc, anh Vinh, anh Hiếu,

  11:30 am – 6:30 pm tức là không có dạ vũ

  Như vậy chương trình văn nghệ sẽ giản dị, gồm có
  (a) đơn ca, song ca, tam ca, và hợp ca.
  (b) Sẽ không có hoạt cảnh rườm rà như mấy năm trước

  Sau đây là đại khái chương trình
  11:00 – 11:30 am tiếp tân
  11:30 am – 12:30 pm nghi thức khai mạc & tế lễ
  12:30 – 6:30 pm ăn trưa thân mật, văn nghệ gíúp vui

  Chi'
  Grapevine, Texas
  (214) 232-4826
  haiquantrungduong@yahoo.com
  Aug 8, 2017 at 7:18 PM


  Need more informations. Chẳng hạn như : Địa chỉ; giờ. etc.

  Thanks
  Vinh Quang Phạm
  nessapham97@gmail.com
  Aug 8, 2017 at 4:08 PM


  Anh Đưc Đặng chù nhân chợ Bến Thành deal giùm chúng ta ngày LểThánh Tồ với ông chủ Top Buffet và đồng ý như sau:

  Ngày tồ chưc: Saturday ngày 21/10/17
  Thời Gian ( mờ cừa Building từ 11:30 đến 18:30)
  Giá tiền: $800.00-$200.00 (Đưc Đặng tặng cho HQ $200.00).=$600.00

  Quí quan thừ bàn luận giờ băt đầu làm lề, giờ ăn, giờ băt đầu VN. Cần nhât là giờ khai mac đề Vinh có thề in thiêp ngay, vì ngày 9/9 là dip tôi đưa thằng thiêp đế tay quan khách.

  Thỉnh ý
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 8, 2017 at 3:14 PM

 5. Hạ Sĩ Hoàng & Th/S Kỳ Hi Các Bác.

  Tôi rất đồng ý như anh Lang.

  Hieu Chau
  hieudchau@hotmail.com
  Aug 27, 2017 at 12:31 PM


  Cam ơn anh Lang

  lac nguyen
  lacdathanh@yahoo.com
  Sent: Sunday, August 27, 2017 4:47 PM


  Tôi đồng ý

  Lang Nguyen
  nguyenlang939@yahoo.com
  Sent: Sunday, August 27, 2017, 11:42:22 AM CDT


  Th/S Tran duy Ky thuoc TDYT/Thuan An vo mat da lau, nuoi dua con tat nguyen 50 nam roi. Xin xem video tu vo chong Tran Van Nhon tai VN. Toi de nghi trich bot $200.00 tu qui HS Hoang chia bot cho ong Ky.

  Lac Nguyen Can But
  On Aug 27, 2017, at 9:12 AM
  lacdathanh@yahoo.com


  Tôi gừi đơt 3 $200.00 cho Ha si Hoàng, báo đã nhân đươc. Tông công Hoàng nhân đươc $700.00 Đô. Anh em HQTD đề nghi đôt chot $400.00 sè gừi dip Têt thì hay hơn.

  Thông báo
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 11, 2017 at 6:02 PM


  Hi chu Lac,

  Chu check file kem theo cho hoi bao gui tien chu nhe.

  Thank you chu,

  Viet Anh
  My Pham Ins Agency
  Farmers Insurance
  3030 N. Josey Ln. Ste 112
  Carrollton, TX 75007
  Office: (214) 483 - 9494
  myphamagencyservices@gmail.com
  Date: 2017-08-11 17:23 GMT-05:00

 6. quỹ Hải Quân Trùng Dương (HQTD) Xây Dưng Tương Đài

  Tượng Đài Đức Thánh Trần

  Kính thưa quí Niên Trưởng, quí Chiến Hừu, thân hửu trong gia đình HQTD.

  Thay măt cho Hôi HQTD, chúng tôi chân thành càm tạ quí vị đã góp môt bàn tay trong công tác gây quỹ yểm trợ xây dựng tương đài Đức Thánh Trần cho công đồng người Viêt chúng ta tai địa phương.

  Sự thành công gây quỹ của chúng ta không những thể hiện được tấm lòng tôn kính của quí vị dối với tiền nhân có công giử nươc, dựng nước mà còn nói lên được tinh thần màu cờ sắc áo Hài Quân của chúng ta.

  Chúng tôi sẻ trao ngân phiếu tồng thể trong ngày Dạ Tiệc Gây Quỹ cho UBXD, và nếu có thể, chúng tôi mạn phép đươc vinh danh quí mạnh thường quân trong dịp này.

  Chúng tôi cũng không quên cám ơn quí HQ và thân hửu đã ghi danh tham dự đề yểm trợ đêm Dạ Tiệc, 28 vé cho 3 bàn HQTD đã đươc ghi danh.

  Chân Thành Cảm Tạ
  HQ Lạc Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 28, 2017 at 12:37 PM

  P.S.: ( Còn 2 thiêp là đù 3 bàn HQ, hẹt hạn lấy thiệp cuôi tuần này)


  Cám ơn bạn dồng hương Đà Lat Lưu Trung Quang/đã nhân check.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 14, 2017 at 6:09 PM


  Đề quý UBXD dề dàng báo cáo, cho tới ngày hôm nay Hôi HQTD đang giử số tiền $4050.00 chính thưc và thêm hai check 200.00, tông cồng 4250.00. Sồ tiền này đà trừ ra $1000.00 cô Oanh vừa nhân. Đáng lý ra tông số HQTD yêm trợ cho đến bây giờ là $5250.00, tuy nhiên trừ đi $1000.00(ong bà Nở).

  Từ đây cho đến ngày 9/9, chúng tôi hy vọng sè quyên góp thêm, và tôi xin phep đươc trao ngân phiếu đến BTC, đồng thời cho tôi đươc nêu danh tên các manh thường quân.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 14, 2017 at 12:05 PM


  Xin báo cho anh biết là check $1,000 đã nhận được.

  Cám ơn anh,
  Oanh
  2017-08-14 10:25 GMT-05:00
  kimthile05@yahoo.com


  Cam on cô

  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Sent: Friday, August 11, 2017 7:33 PM


  chut nua di lam ra se ghe check mailbox. Neu co check se bao cho anh biet lien.

  Oanh
  On Aug 11, 2017, at 5:23 PM
  kimthile05@yahoo.com


  Cô Oanh nhân check $1000.00 chưa? Đáng lý HQTD sè trao môt check trên $5000.00 trong ngày 9/9, nhưng bị tut xuông trên $4000.00, từ UNDERWRITER xuống PLATINUM. Hiên tai quyen trên 4000.00

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sent: Friday, August 11, 2017 4:53 PM


  Danh sach đính kèm

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 14, 2017 at 1:21 PM


  Chào quý anh,

  Mỗi thứ ba lúc 10 giờ sáng thì CĐ có talk show và hiện giờ tuần nào cũng có đọc danh sách các mạnh thường quân ủng hộ cho UBXD tượng đài. Nếu anh Lạc gởi cho Oanh tên của các vị đó thì Oanh sẽ đọc vào ngày mai.

  Cám ơn anh,
  Oanh
  kimthile05@yahoo.com
  Aug 14, 2017 at 12:36 PM


  Nhận check của NT Văn Trung Thu yểm trợ quỹ HQTD xây dưng tường đài. Nhà em không xa nhà NT, hy vọng có dip đến thăm NT.

  Lac
  Carrollton, Texas, USA
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 11, 2017 at 11:06 AM


  Cám ơn NT Phạm X Kha yềm trơ quỹ HQTD xây dưng tương Đưc Thánh Trần, thành thât xin lồi đại huynh cho sự thiếu sot. Hôm đi Washington găp Trần Hửu Hoàng, nhờ nhắn vài lời gừi thăm NT Kha và gia đình.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 10, 2017 at 6:21 PM


  Cám ơn anh Lưu Trung Quang (ocs) đóng góp vào quỹ HQTD xây dưng tượng đài. Cám ơn Quang Đà Lat mờ sương

  Cám Ơn
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 10, 2017 at 7:15 PM


  Cám ơn NT Phan Tư Hải yêm trợ quĩ HQTD Xây Dưng Tương Đài

  Đa tạ
  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  August 9, 2017 at 5:35 PM


  Cám ơn ch/h Vũ đình Dần K24 yểm trợ quĩ xây dựng Tương Đài Đức Thánh Trần.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 6, 2017 at 6:26 PM


  Hôi HQTD cám ơn NT Văn Trung Thu đóng góp vào quĩ Xây Dưng Tương Đài Đức Thánh Trần. Xin cám ơn NT.

  Lac Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 6, 2017 at 7:05 AM

  Ngân Phiếu xin đề và gừi về:

  HQTD DFW
  1032 E. Seminole Trail
  Carrollton, TX 75007

 7. THƯ MỜI THAM DỰ ĐÊM VĂN NGHỆ ĐẤU TRANH

  Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh Yểm Trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

  DFW, ngày 7 tháng 8 năm 2017

  Kính gởi Ông/Bà : HT Nguyễn Văn Lạc , Hội Hải Quân Trùng Dương - DFW

  Nhóm Thân Hữu Yểm Trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính mời Ông Bà, đến tham dự Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh Yểm Trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa điểm:

  The Gathering Hall, Asia Times Square
  2625 W. Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051
  Thứ Bảy, 26 tháng 8 năm 2017
  Từ 6:00PM đến 10:00PM

  Chương trình văn nghệ có sự góp mặt của các ca sĩ Quốc Khanh, Tuyết Nga, Phương Hùng, Thu Hương, Quang Ngọc, Đức Dzuy và one man band Chí Thiện Brother.
  MC: Hải Sơn (đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi)

  Sự hiện diên của Quý Vị là niềm vinh dự cho Ban Tổ Chức, đồng thời nói lên tinh thần đấu tranh chống tay sai bán nước cộng sản Việt Nam và bọn bá quyền Trung Cộng. Kính mong Quý Vị dành chút thời giờ tham dự.

  Trân trọng kính chào đoàn kết.
  TM Nhóm Thân Hữu Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi-DFW
  Trần Nhơn
  ninahome77@yahoo.com
  Date: August 8, 2017 at 11:27:14 PM CDT

 8. THƯ NGỎ
  Dallas-Fort Worth, ngày 1 tháng 8 năm 2017

  Kính Thưa: Quý Hội Trưởng và Ban Chấp Hành Hội,

  “Để tưởng nhớ đến bậc Tiền Nhân đã có công dựng Nước và giữ Nước Việt Nam, trong đó có vị Anh Hùng tài ba lỗi lạc, văn võ song toàn, được người Việt chúng ta tôn kính đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái Nhân Vũ Hưng ạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn với uy danh lừng lẫy. Ngài đã ba lần đại phá quân Nguyên Mông vào những năm 1256-1285-1288.

  Trận chiến Bạch Đằng Giang vang dội khắp năm Châu bốn Bể, rạng danh lịch sử Dân Tộc và khắc sâu vào lòng con cháu dân Việt muôn đời. Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã tôn vinh Ngài là Vị Thánh Tổ của Quân Chủng. Đúng là Vị Anh Hùng của Toàn Dân Tộc Việt Nam chúng ta.”

  Sau một thời gian tiếp xúc với Ông Trần Hữu Bé, một đồng hương Arlington có nhã ý hiến tặng Pho Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Cao 3 mét). Đồng thời với ông Đặng Đức, Chủ Nhân Bến-Thành Plaza Arlington, đã đi đến một thoả thuận với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hạt Tarrant County và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tại DFW, xây cất một Kỳ Đài Việt Nam Cộng Hòa và Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ngay tại khu chợ Bến-Thành Plaza, một địa điểm thật khang trang và thích hợp.

  Sau đây là Chương Trình đã và đang thực hiện:
  - Ngày 26 tháng 2 năm 2017, thành lập Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần.
  - Ngày 18 tháng 6 năm 2017 làm lễ Động Thổ.
  - Dạ Tiệc gây quỹ dự trù vào Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017, lúc 5:30pm.
  - Nếu đủ kinh phí (dự trù là $50,000.00) sau buổi gây quỹ, Kỳ Tượng Đài sẽ khởi công và hoàn tất vào mùa Xuân 2018.

  Vì tính cách tiêu biểu cho lịch sử và văn hóa Anh Hùng Dân Tộc Việt của Người Việt Quốc Gia tại Dallas, Ft.Worth và Các Vùng Phụ Cận, Ủy Ban thiết tha kêu gọi Quý Vị tham gia yểm trợ tinh thần lẫn vật chất cho sớm hoàn thành công tác như Thư Mời đính kèm.

  Chân thành cám ơn Quý Vị.
  Thay Mặt (TM) Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH & Tượng Đức Thánh Trần
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Aug 4, 2017 at 4:53 AM

  Ghi Chú:
  Mọi ý kiến xin liên lạc: Lê Kim Oanh (972)310-4230, Nguyễn Hữu Duyệt (469)212-3761.
  Yểm Trợ Tài Chánh xin gửi về: CỘNG ĐỒNG NVQG HẠT TARRANT (Non-Profit Org.)
  P.O.BOX 183821, ARLINGTON, TEXAS 76096
  Check xin đề trên Memo: Yểm Trợ Kỳ & Tượng Đài

 9. Thư Mời Họp

  Môt phiên họp nội bộ sẻ đươc tồ chức tai tư gia NT Nguyển Văn Nhưt.

  Thời Gian: Chủ Nhât 6 tháng 8, 2017 lúc 3:30.
  Nghị Sự: Báo cáo quĩ Tương Đài và báo cáo Giúp đở HS Hoàng
  Tồ chức Lể Đức Thánh Trần
  Vải đồng phục.(phân phối)

  Trân Trọng
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Date: 2017-07-31 13:59 GMT-05:00

  P.S.: ( Anh Hiếu liên lac vơi ông bà Liêm, chi Xuân Cảnh, Dần)
  ( tôi liên lac anh Thanh, anh Thân)
  Như thường lệ chúng ta mổi gia đình mang môt món chung vui sau phiên hop.

 10. Da Tiêc Ngày 9/9/2017

  Anh Liên Hội Trưởng (LHT) nhan đươc thư nay chưa,toi gừi ngay 23/8 , mới đây, hôm qua 24/8 anh tra lơi cho ông K. H. Lôc có nghiã anh đã đoc mail tôi.lâu rồi nhưng không thây anh tra lơi.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 25, 2017 at 4:41 AM


  Anh Duyêt: Trong đêm dạ tiêc, anh săp xêp cho tôi lên trao cho ban tồ chưc(Trao cho anh) môt total check yêm trợ cùa HQTD, ngoài $1000.00 của ÔB Nờ theo cá nhân Ô Bà, tôi đã gừi cho Chi Oanh và chị đã nhân,.

  Môt check $4150.00 warranty sè trao cho anh, và còn thêm khi tôi nhân trên tay mới kêt toán trong đêm 9/9..

  HQ sẻ tham dự khoàng 30 người, đêm đó hy vọng anh em sè mờ hầu bao thêm. Chuc thành công.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Date: 2017-08-23 10:24 GMT-05:00


  Hiên tại hai bàn HQTD đã đầy đủ, cám ơn các quan.Tuy nhiên neu quí HQTD muốn tham dư Dạ Tiêc có ban nhạc sống, Ca sỉ Diêm Liên và hai ca sì nam từ Cali, chúng tôi sè săp xếp và rât mong găp quí quan HQ cùng thời binh lửa.

  Thân ái
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 12, 2017 at 2:46 PM


  Anh Lạc ghi pay to the order of:

  VNC of Greater Fort Worth
  Memo: Kỳ Đài VNCH & Tượng Đài ĐTT

  Địa chỉ:

  VNC of Greater Fort Worth
  P.O. BOX 183821
  Arlington, TX 76096

  Dạ cám ơn anh nhiều,

  Oanh
  kimthile05@yahoo.com
  Aug 8, 2017 at 2:37 PM


  Cám ơn anh Lạc nhiều.

  Oanh
  2017-08-01 15:34 GMT-05:00
  kimthile05@yahoo.com:


  Cô Oanh gừi 4 vé VIP đến

  Trần Đại Trung
  2556 Bluebonnet Dr
  Richardson, TX 75082

  Cô có thề nói Trung gửi tiền thằng đến UB or đưa tiên ngày 9/9 tuỳ ý. Như thế Trung và Dr Lôc là 6 người rồi.

  Cam ơn
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sent: Tuesday, August 1, 2017 3:05 PM


  Ngân phiếu $1000.00 đã gừi (8/9) cho chị Oanh theo lời yêu cầu cùa anh Nờ, khi nhận tin cho biết.

  Cám Ơn
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 9, 2017 at 7:11 PM


  Thanks

  Nở Văn Nguyễn
  nguyenno24@gmail.com
  Aug 8, 2017 at 8:52 PM


  Tôi sè gừi cái check $1000.00 cho UBXD ngày mai, Check ghi tra cho VAC ?or cho ai?
  Dia Chỉ PO Box 183821 Arlington, TX 79096.

  $1000.00 này cô Oanh ghi rò là cùa Ông Bà Nờ gừi yêm trợ thẳng cho UBXD Tương Đài , HQTD sè delete tên cùa Ông Bà Nờ trong danh sách yềm trợ của hôi HQTD.

  Cám Ơn.
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 8, 2017 at 1:11 PM


  Ok check send out tomorrow, toi delete ten chi Dung Trong danh sach QUI YEM TRO TUONG DAI CUA HQTD

  Lac Van Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 8, 2017 at 11:54 AM


  Anh Lạc

  Anh vui lòng ký check $l,000.00 cho Thủ Quy của UB Xây Dựng Kỳ Đài VNCH và Tượng Thánh Trần Hưng Đạo vì đó là phần đóng góp riêng của gia đình chúng tôi với công trình này.

  Khi anh email hỏi chúng tôi muốn đóng góp số tiền này với tính cách cá nhân hay chung với hội chúng tôi cũng đã email cho anh, Hà Mạnh Chí và NT Duyệt confirm quyết định của chúng tôi là muốn đóng góp riêng. Chúng tôi đã gởi check cho anh trước khi chúng tôi đi vacation June 24,2017.

  Nhưng trong buổi họp của Uy Ban ngày August 6,2017 chúng tôi đã bị thông báo cùng mọi người là chúng tôi nằm trong danh sách "Hứa " chưa thanh toán tiền cho Uy Ban

  Vì vậy chúng tôi yêu cầu anh gởi $"1,000.00 ASAP cho Uy Bản để chúng tôi clear vấn đề đóng góp với sổ sách của Uy Ban , xin anh thông báo cho chúng tôi ngày anh gởi, để chúng tôi cập nhật với Uy Ban.

  Hai vé mà Ban Tổ Chức biếu tặng cho chúng tôi vì chúng tôi đóng góp $1,000.00 đã được BTC quy định là level Silver nên được tặng 2 vé free.

  Tuy vợ chồng chúng tôi ở trong Ban Tổ Chức cho kỳ gây quỹ này chúng tôi vẫn cần vé như mọi người để tham dự chúng tôi không thể nhường 2 vé được biếu tặng cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ trở về lại Mỹ tuần tới và sẽ tham dự ngày gây quỹ.

  Với sự đóng góp của quý vị trong hội, hội HQTD cũng ở trong level nào đó cũng sẽ được một số vé free của BTC, tôi đề nghị anh cũng nên công bằng nhường những vé free đó cho những vị thâm niên Cao tuổi trong hội đã có công nhiều với hội mấy năm nay như chị Ngạc, anh chị Nhựt, anh chị Lang, anh chị Liêm và những người cao tuổi khác trong hội. Cũng nên thông báo cho mọi người biết việc này không nên gởi email riêng. Đây là đề nghị của tôi.

  Cảm ơn anh
  Nguyễn Văn Nở
  On Aug 8, 2017, at 8:44 AM
  nguyenno24@gmail.com


  Theo như sự đóng góp cho Quỹ tương đài Đưc Thánh Trần, hôi HQTD sè có 10 vé đêm dạ tiêc , trong đó công cùa ông bà rât lớn, đươc hai vé free.

  Tôi xin đươc đề nghị nếu có thể, ông bà tăng hai vé này cho NT Nhựt, đây là quyền của hai vị. Cho tôi biêt ý kiến càng sớm càng tốt.

  Thân ái
  Lạc Văn Nguyễn
  On Aug 8, 2017, at 2:09 AM
  banglinhlv@gmail.com


  Đặt vé da tiêc Yêm Trợ Xây Dưng Tương Đài cho đến hôm nay. Ghi Chú: Ca Sĩ Diểm Liên và hai nam ca sì từ Cali giúp vui.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Aug 1, 2017 at 11:59 AM

back to top