Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-15| Tháng 02-15| Tháng 03-15| Tháng 04-15| Tháng 05-15| Tháng 06-15| Tháng 07-15| Tháng 08-15| Tháng 09-15| Tháng 10-15| Tháng 11-15| Tháng 12-15|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2015 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Anh chị Vũ Hoán thân ,

  Được tin Cụ Bà Vũ Văn Vận nhủ danh Vũ thị Sái pháp danh Diệu Tâm , hưởng thọ 112 tuổi , vừa chấp tay thăng tiến về cõi Phật . Chúng tôi thay mặt toàn thể các cựu nhân viên cơ hữu trên Chiến Hạm HQ 2 Trần Quang Khải đồng THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

  Thay mặt gia đình Cựu Chiến Hạm HQ2 Trần Quang Khải,
  Lê Phúc Cường
  Monday, August 31, 2015 8:27 AM
  cuonglehq2@gmail.com


  Thành thật chia buồn cùng anh chị Hoán và đaị gia đình với sự mất mát vĩ đaị này, Nguyện xin hương hồn cụ bà Diệu Tâm sớm tiêu diêu miền cực lạc.

  Thành kính phân ưu
  Gia đình Nguyễn Văn Nở
  Monday, August 31, 2015 7:52 AM
  nguyenno24@gmail.com


  Thanh kinh phan uu cung Anh Chi Hoan va gia dinh. Cau chuc linh hon Cu Ba Dieu Tam duoc sieu thoat.

  Gia đình Đào Cơ Chí
  Sunday, 2015-08-30 20:45 GMT-05:00
  chi@civilassociates.com:


  Thành kính phân ưu với gia đình anh Vũ văn Hoán, nguyện cầu hương linh cụ bà tiếp tục đời đời vản lai tiên cảnh.

  GĐ LAC NGUYỄN
  Monday, August 31, 2015 4:11 AM
  lacdathanh@yahoo.com


  Anh chi Vu Hoan than kinh,

  Xin thanh that chia buon cung Anh Chi va Tang Quyen. Nguyen xin Huong Linh Cu. Ba' som ve mien Vien Man.

  Gia Dinh Nguyen Huu Duyet
  Sunday, August 30, 2015 9:46 PM
  dhwin@yahoo.com


  Anh chị Vũ Hoán thân,

  Chúng tôi nhận được tin buồn cụ bà Vũ Văn Vận nhũ danh Vũ Thị Sái pháp danh Diệu Tâm vừa mãn phần tại Arlington ngày 28 tháng 8 năm 2015 . Hưởng thọ 112 tuổi. Xin kính chia buồn cùng anh chị và toàn gia. Nguyện cầu hương linh cụ bà Diệu Tâm sớm vào cõi vĩnh hằng.

  Thành kính chia buồn.
  Gia đình Nguyên Xuân Dục
  nxduc20@gmail.com
  Sunday, August 30, 2015 7:59 PM


  Thành kính chia buồn cùng anh chị Hoán và tang quyến.

  Gia đình Phạm quang Vinh
  Sunday, August 30, 2015 5:48 PM
  vqpham@yahoo.com


  Xin thành kinh chia buồn cùng vợ chồng chú Hoan và tang quyến .

  Anh hai HQ 2
  le.uyen@att.net
  Date:08/30/2015 1:47 PM (GMT-06:00)


  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  Được tin buồn thân mẫu của Chiến Hữu Vũ Văn Hoán

  Cụ Bà Quả Phụ VŨ VĂN VẬN
  Nhũ Danh VŨ THỊ SÁI
  Pháp Danh DIỆU TÂM
  Đã tạ thế lúc 22 giờ 03 phút ngày 28 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 15 tháng 07 năm Ất Mùi) tại Arlington, Texas, USA
  Huởng thượng thọ 112 tuổi

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn Cùng Chiến Hữu Vũ Văn Hoán và tang quyến. Nguyện xin hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  August 30, 2015, at 10:55 AM
  nguyenno24@gmail.com


  Xin chân thành chia buồn cùng ch/ hữu Hoán và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Quả Phụ Vũ Văn Vận, Nhũ Danh Vũ Thị Sái, Pháp Danh Diệu Tâm sớm được vãng sanh Cực Lạc Quốc.

  Trần Đại Trung và gia đình
  Sunday, August 30, 2015 4:45 PM
  trdtran@gmail.com


  Anh Hoan,

  Thanh that chia buong cung gia dinh anh. Nguyen cau hong hon Cu Ba som tieu dieu noi mien cuc lac.

  Gia dinh Bui quoc Hung
  Sunday, August 30, 2015 4:15 PM
  hbui26@yahoo.com

 2. KÍNH GỞI QÚY NT/ NGUYỄN XUÂN DỤC

  CHÚNG TÔI ĐẢ NHẬN ĐƯỢC CHECK $100.00 CỦA NT NGUYỄN X DỤC, XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN QÚY NT ĐÃ ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP CHI PHÍ CHO NGÀY GIỖ TỔ. HẸN GĂP LẠI QÚY NT TRONG NGÀY GIỔ TỔ.

  NAY KÍNH.
  HT NGUYỄN NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Wednesday, August 26, 2015 2:30 PM Mark as Unread


  To: "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com "17 HIỆPANH T LÊ" hieple17@hotmail.com "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM "30 ĐÔNG TRẦN" dougtuyen81@gmail.com "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com "33 Hào Hồ" haohoangho@gmail.com "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHECK $200.00 CỦA GS/TS KHƯƠNG HỮU LỘC,$100.00 CỦA NT PHẠM X KHA VÀ $100.00 CỦA NĐ LÊ PHÚC CƯỜNG

  KÍNH GỞI QÚY NT/ CH VÀ GIA ĐINH HQTZ/DFW

  CHÚNG TÔI ĐẢ NHẬN ĐƯỢC CHECK $200.00 CỦA GIAÓ SƯ/TIẾN SĨ KHƯƠNG H LỘC, $100.00 CỦA NT PHAM X KHA VÀ $100.00 CỦA CHIẾN HỮU LÊ PHÚC CƯỜNG., XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN TẤT CẢ QÚY NT/CH ĐÃ ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP CHI PHÍ CHO NGÀY GIỖ TỔ. HẸN GĂP LẠI QÚY NT/CH TRONG NGÀY GIỔ TỔ.

  NAY KÍNH.
  HT NGUYỄN văn NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Monday, August 24, 2015 5:04 PM


  KÍNH GỞI ANH LẠC,

  CHÚNG TÔI ĐÃ NHÂN ĐƯỢC CHI PHIẾU $50.00 ĐỂ ỦNG HỘ CHI PHÍ CHO NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO. CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH NHIỀU, HẸN GẶP LẠI ANH TRONG NGÀY GIỖ TỔ.

  HT NGUYỄN NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Wednesday, August 19, 2015 3:45 PM


  Chúng ta sẽ tập văn nghệ mỗi Chúa nhật lúc 2:00 pm tại nhà Vinh:

  1804 East Timberview Lane
  Arlington, Texas 76014

  vì email vừa rồi không email cho mọi người biết. Nhân dịp này, em cảm ơn Trưởng ban văn nghệ niên trưởng Nguyen văn Lang đã bỏ thời gian viết kịch bản và tập dợt cho các anh chị cũng như xếp đặt chương trình văn nghệ rất phong phú. Cảm ơn sự hiện diện đặt biệt của phu nhân Đại tá Ngạc . Hẹn gặp các anh chị vào Chúa nhật. Team work là sức mạnh của hội Hải quân trùng dương.

  HQ Phạm Quang Vinh
  1804 East Timberview Lane
  Arlington, Texas 76014
  Monday, August 17, 2015 at 5:32 PM
  vqpham@yahoo.com


  KÍNH GỞI NT DƯ TRÍ HÙNG,

  ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHECK CỦA NIÊN TRƯƠNG ỦNG HỘ CHI PHÍ CHO NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO. CHÂN THÀNH CÁM ƠN NIÊN TRƯỞNG. HY VỌNG GẶP LẠI NIÊN TRƯỞNG TRONG NGÀY GIỖ TỔ. MONG CHÚC NT VÀ GIA QUYẾN DỒI GIÀU SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC.

  TRÂN TRỌNG
  NGUYỄN văn NỞ
  Friday, August 14, 2015 at 4:06 PM


  KÍNH GỞI ANH TAM THANH ĐÀM

  ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHI PHIẾU $50.00 ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ CHI PHÍ CHO NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO. THÀNH THẬT CÁM ƠN ANH, HẸN GẶP LẠI ANH TRONG NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN,

  TRÂN TRỌNG
  Hội Trưởng NGUYỄN Văn NỞ
  Wednesday, August 12, 2015 at 6:21 PM


  Xin quý vị nhớ tập văn nghệ Chúa nhật ngày 16 tháng 8 vào lúc 2 chiều tại nhà Vinh. Em hôm nay khỏe nhiều rồi. Cám ơn quý nt và c/h rất nhiều.

  HQ Phạm Quang Vinh
  Sunday, August 9, 2015 at 9:13 AM


  Buổi tập văn nghệ cho ngày kỷ niệm huý nhật Thánh Tổ hải Quân vào ngày chủ nhật 8-16-2015 lúc 2pm tại nhà chiến hữu Vinh. Trân trọng kinh mời các anh chị trong gia đình Hải Quân tham gia. Xin liên lạc các số điện thoại sau:

  C/h Nở: 972-816-4339
  C/h Vinh :682-554-0736
  C/h Trung: 214-725-6571
  C/h Lang :972-533-7111

  Cám ơn
  Nguyễn Văn Lang
  nguyenlang939@yahoo.com
  Date:07/30/2015 11:14 AM (GMT-06:00)


  Hello VINH,

  NỞ NGHĨ SỨC KHOẺ VINH CÒN YẾU THÌ KHÔNG NÊN BƯNG ĐỒ NẶNG, VÃ LẠI MÌNH ĐÃ MƯỚN ANH MINH RỒI, ĐÃ CÓ DÀN ÂM THANH SẴN ,DÙNG TỪ ĐÓ TỚI GIỜ KHÔNG CÓ GÌ TRỞ NGẠI. MÌNH ĐỀ NGHỊ LÀ VINH KHÔNG ĐEM GIÀN LOA KHÁ LỚN VÀ KHÁ NẶNG RA HỘI TRƯỜNG, NGOÀI RA DI CHUYỄN GIÀN LOA TỚI LUI CÓ THỂ LÀM HƯ LOA. CÒN HÔM NÀO MUA NƯỚC VÀ BIA, TÔI SẼ ĐI MUA VÀ ĐỂ Ờ NHÀ NT NHỤT. CÁM ƠN VINH.

  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở


  Hello Hội Trưởng Nở

  Vì sức khỏe chưa được bình phục và đi đứng vẫn cần bà xã phụ giúp. Về việc mua nước và beer khó lòng mà thực hiện được và giàn loa khá lớn và khá nặng, vì vậy xin HT chỉ định người khác thay tôi.

  HQ Phạm Quang Vinh
  2015-08-07 13:46 GMT-05:00
  vqpham@yahoo.com


  CAM ON C/H TANH DA NHAN DUOC CHECK $100.00. Cám ơn C/H LY DA NHAN DUOC CHECK $100.00 DONG GOP UNG HO CHI PHI CHO NGAY GIO TO.

  TRAN TRONG,
  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  Thursday, August 6, 2015 at 8:59 PM


  CÁM ƠN ANH CHỊ TRẦN Q. KHANH, CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHECK $100.00 CỦA NT ĐỂ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ CHI PHÍ NGÀY GIỔ TỔ.

  TRÂN TRỌNG.
  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date:08/01/2015 9:39 PM (GMT-06:00)


  KÍNH MỜI QÚY NIÊN TRƯỞNG / CHIẾN HỮU VÀ GIA QUYẾN ĐẾN THAM DỰ LỄ GIỔ TỔ ĐỨC THÁNH TRẦN ( XIN COI THƯ ĐÍNH KÈM.)

  TRÂN TRỌNG
  Hội Trưởng NGUYỄN NỞ

back to top