Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-14| Tháng 02-14| Tháng 03-14| Tháng 04-14| Tháng 05-14| Tháng 06-14| Tháng 07-14| Tháng 08-14| Tháng 09-14| Tháng 10-14| Tháng 11-14| Tháng 12-14|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2014 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: haiquantrungduong@yahoo.com
  Subject: Website Đại Hội SVSQ/HQ Nha Trang Kỳ 2

  Kính nhờ ông Hội Trưởng Nguyễn văn Nở giúp quảng bá tin tức về Đại Hội 2 trên website của hội Trùng Dương.

  Thành thật cám ơn
  Thiện Vũ
  forthienvu@gmail.com
  Date: Wednesday, August 20, 2014, 10:32 PM
  http://www.dai-hoi-svsqhq-nha-trang-2.org/index.html

 2. Tuần lể 31/8/2014 là Labor Day Weekend , chắc nhiều gđ đi out of town, tôi cũng thế, nên không thể tham dự trong ngày đó.

  Nguyễn Văn Lạc
  lacdathanh@yahoo.com
  Date: Tuesday, August 19, 2014, 4:36 AM


  To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: Họp chuẩn bị ngày Giổ Tổ và chương trình văn nghệ

  Kính Thưa Qúy NT/CH và gia đình HQTZ.

  Chúng ta sẽ họp nhà NT Nhựt , 3 chủ nhật sắp tơí.Chủ Nhật 24, 31 tháng8. và chủ nhật ngày 7 tháng 9 vào lúc 2 pm.để lo chương trình cho ngày giổ Tỗ ,văn nghệ, ẩm thực.v..v.....

  Quý vị muốn tham dự chương trình văn nghệ , xin vui long lien lạc CH Lang, để tập dợt và sắp vào chương trình văn nghệ.

  Thân Mến,
  Nguyễn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Monday, August 18, 2014, 9:54 PM


  Cám ơn CH Lê P Cường đã hưa đóng góp $ 100.00 phụ chi phí cho ngày Giổ Tỗ, và hân hạnh được chào đón Cường trong toán QTQK.Cũng xin thong báo CH Lý Nguyễn sẽ gởi check $100.00 để giúp chi phí cho ngày Giỗ Tỗ, Thành that cám ơn CH Lý Nguyễn,

  Nguyễn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Thursday, August 21, 2014, 10:04 PM


  Tôi , Lê Phúc Cường, xin góp $100.00 cho ngày Giổ Tổ , tiền sẻ giao trong ngày giổ và tính tôi trong hàng QTQK .
  cuonglehq2@gmail.com
  Tuesday, August 19, 2014, 9:44 AM


  Đả nhận được:

  check $ 200.00 của CH Vinh
  Check $50.00 của CH Lạc
  check $200.00 của Tôi
  Tiền mặt $100.00 của CH Thân,
  Tiền mặt $50.00 của CH Châu Đ Hiếu

  trong ngày họp chũ nhật vừa qua tại nhà NT Nhựt. Xin Đính chánh CH Trần Đ Trung sẽ đem Mâm xà lách chớ hổng phải dĩa rau,chai rượu trắng và phụ giúp chi phí $50.00 cho ngày Giổ Tổ. Cám ƠN tất cả NT/CH/Thân hưũ Gia Đình HQTZ/DFW.

  Thân,
  Nguyễn Nở


  To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: THÔNG BÁO ĐÓNG GÓP GIÚP CHI PHÍ CHO NGÀY GIỔ TỔ.

  Kính thưa Quý NT/CH và gia đình HQTZ/DFW.

  Đây là danh sách them các chiến hưũ đã nhận được được check:

  1)TM, Tổng Hội HQ/VNCH NT Nguyễn X Dục $100.00.
  2)NT Đào Cơ Chí .............................................................$100.00
  3)NT Trần Quốc Khanh....................................................$100.00.
  Ngoài ra Cháu Xuân Lan (con NT Nguyễn Lang) sẽ đóng góp.............$200.00
  Vợ chồng tôi Nguyễn Nở cũng sẽ đóng góp ngày họp măt...............$200.00
  NT Trần Đại TRung sẽ mang theo rượu trắng,làm them dĩa rau và góp $50.00
  CH Vinh Phạm sẽ đóng góp Trong ngày Họp mặt................................$200.00

  THân,
  Nguyễn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Friday, August 15, 2014, 12:58 PM


  To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: Đóng góp Chi Phí ngày Giổ Đức Thánh Trần

  Kính thưa Qúy NT/CH và Gia Đình HQTZ/DFW.

  Chúng tôi vừa nhận thong báo cuả các NT/CH dưới đây sẽ đóng góp:

  NT Đào Cơ Chí $100.00 sẽ gởi check tới VNA ( Vietnamese naval association)
  NT Trần Quốc Khanh $100.00.
  N Đệ Phạm Quang Vinh $200.00 sẽ mang tới kỳ hợp mặt nầy.

  Xin thành thật cám ơn các Chiến hưũ Chí, Khanh và Vinh.

  Thân Mến
  Nguyễn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Tuesday, August 12, 2014, 9:17 PM

  TB: Mọi đóng góp cho ngày Giổ Thánh Trần xin gửi về:

  V N A (Vietnamese Naval Association)
  2701 Crosslands Drive
  Garland, TX 75040


  Anh Lộc mến,

  Cám ơn Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hưũ Lộc đã có nhã ý đóng góp $200.00 phụ giúp chi phí cho ngày Giỗ Đức Thánh Trần.
  Nhân đây chúng tôi cũng nhận được check số 1067,số tiền là $200.00, của anh Tân Nguyễn,(K2, SQĐB ) Xin cám ơn anh Tân Nguyễn .

  Hy vọng chúng ta sẽ có được ngày Giổ Tổ tốt đẹp và thành công.
  Một lần nưã, Cám ơn Giáo sư tiến sĩ Khương Hưũ Lộc, Chiến hưũ Nguyễn Tân và tất cả các NT/CH và gia đình HQTZ đã tích cực đóng góp tái lực,vật lực cho ngày Giổ Tổ,Thứ Bảy 13 tháng 9 năm 2014.

  Thân Ái,
  Nguyễn Nở


  Anh No than,

  Chung toi xin dop gop $200 cho ngay Giỗ Đức Thánh Trần

  Sincerely yours,
  Dr. Loc H. Khuong, Ph.D.
  G.S. Tien Si Khuong Huu Loc
  2014-08-12 14:25 GMT-05:00
  khloc@yahoo.com

 3. To: "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com
  Cc: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: Phân Ưu với chiến hưũ Nguyễn Xuân Dục của Hội HQTZ/DFW

  PHÂN ƯU
  Vô cùng thương tiếc
  Được tin trễ anh vợ của Chiến Hữu Nguyễn Xuân Dục, Tổng Hội Trưởng Hội Hải Quân Hàng Hải Thương Thuyền

  Bác Sỹ Nguyễn Bảo Anh
  Đã tạ thế ngày 15 tháng 7 năm 2014 tại Houston, USA
  Hưởng thọ 74 Tuổi.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn Cùng C/H Nguyễn Xuân Dục và tang quyến.
  Nguyện xin hương linh ông sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Friday, August 15, 2014, 12:42 PM

 4. To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: Fwd: Kính nhờ Qúy Cơ quan Truyền Thông báo chí thong báo Giỗ Đức Thánh Trần

  Đây là thư mời đã gởi cho các cơ quan truyền thong báo chí. Xin thong báo đến các NT/CH kính tường.Còn thiệp mời chúng tôi cũng đã làm xong. chủ nhật họp chúng tôi sẽ phân phối cho qúy vị.

  Nay Kính,
  H.T Hải Quân Trùng Dương DFW và vùng phụ cận.
  Nguyễn văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Tuesday, August 12, 2014, 11:59 AM

 5. To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@yahoo.com, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@yahoo.com, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@hotmail.com, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@sbcglobal.net, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@att.net, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@yahoo.com, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@civilassociates.com, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@yahoo.com, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@yahoo.com, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@herbalworldcenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@yahoo.com, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@gmail.com, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: Re: Thành lập Tân Ban Chấp Hành và Chuẩn bị cho ngày Giổ Tổ

  KÍNH GỞI QÚY NT/CH/GIA ĐÌNH HQTZ.

  CHƯƠNG TRINH HỌP TUẦN NẤY ĐÃ HŨY BỎ VÌ NHIỀU NGƯỜI BẬN , KHÔNG THỂ ĐẾN HỌP.CHÚNG TA DỜI LẠI BUỔI HỌP CHỦ NHẬT TUẦN TỚI LÚC 2 PM NGÀY 17 THÁNG 8, 2014.

  KÍNH
  N.V. NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Saturday, August 9, 2014, 9:26 AM


  To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@GMAIL.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@YAHOO.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@ATT.NET, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@YAHOO.COM, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@HerbalWorldCenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: Fwd: Thành lập Tân Ban Chấp Hành và Chuẩn bị cho ngày Giổ Tổ

  Kính mời Qúy Niên trưởng, Chiến Hữu và Gia ĐìnhHQTZ/DFW.

  Nhằm chuẩn bị cho ngày Giổ Tổ , Bàn chuyện ẩm thực và Đây cũng là buổi tập dợt văn nghệ đầu tiên .Vì thời giờ không còn nhiều, Chúng tôi kính mời tất cả Quý NT/CH/gia đình HQ.tham dự đông đủ. buổi hộp mặt

  tại nhà NT Nhựt
  lúc 3 giở chiều
  ngày Chủ Nhật 10 tháng 8 năm 2014.
  Địa chỉ: 2001 W Grove ln
  grand Prairie, TX 75052.

  Kính
  Nguyễn Nở
  nguyenno24@gmail.com wrote:
  Date: Friday, August 8, 2014, 12:03 PM


  To: "* * NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 Minh Đức Ha" minhvdha@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "02Br NT DƯ TRÍ HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "08 NHỰT DIỄM" diemng75@yahoo.com, "0C CÁT T NGÔ" CACHQ17@yahoo.com, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0c Thuoc Nguyen" thuoct@yahoo.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@yahoo.com, "0C3 Viet Nguyen" viet6783@sbcglobal.net, "0C6 PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@hotmail.com, "15 KHA X PHẠM" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 HY PHAM" PHAMHY@sbcglobal.net, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang939@yahoo.com, "16 LÂM N. ĐẢNH" DANHNLAM@att.net, "16 Trần N Thanh" alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 HUỲNH N CẨN" LINHNGUYENVN90@yahoo.com, "18 NHỰT M DƯƠNG" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trdtran@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@yahoo.com, "19 Hồ N Hoa" Hoaho1300@yahoo.com, "19 MC Vân Côn" mcvancon@gmail.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "19 TỪ NGUYỄN" Tunguyen19us@yahoo.com, "20 CHI DAO" CHI@civilassociates.com, "20 Duc X. Nguyen" nxduc20@gmail.com, "20 LƯỢNG H ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "23 KHANH Q TRẦN" KHANHTINH01@yahoo.com, "24 CHÂU LÝ" chauly@verizon.net, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@yahoo.com, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@gmail.com, "25 Hằng Cường" mcthanhhang@yahoo.com, "25 MỸ NGUYỄN" mynguyenhq25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@herbalworldcenter.com, "26 Vinh Q Phạm" vqpham@yahoo.com, "30 BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "30 Hoan Vu" Hoan@vuits.com, "30 HOANG SANG Ánh" ANNIELEHOANG@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 LẠC NGUYỄN" lacdathanh@yahoo.com, "30 SƠN PHẠM" PHAMSON2701@yahoo.com, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@gmail.com, "31 Chuc Do" chucdo_tx@yahoo.com, "32 TÁNH N.N" tanhtnt@yahoo.com, "33 Tam Đam" tamdam52@yahoo.com
  Subject: Thành lập Tân Ban Chấp Hành và Chuẩn bị cho ngày Giổ Tổ

  Kính mời Qúy Niên trưởng, Chiến Hữu và Gia ĐìnhHQTZ/DFW.

  Nhằm chuẩn bị cho ngày Giổ Tổ ,và thành lập Tân BCH/HQTZ/DFW.Chúng tôi kính mời tất cả Quý NT/CH/gia đình HQ.. tham dự buổi hộp mặt:

  tại nhà NT Nhựt
  lúc 3 giở chiều
  ngày Chủ Nhật 10 tháng 8 năm 2014.
  Địa chỉ: 2001 W Grove ln
  grand Prairie, TX 75052.

  Kính
  Nguyễn Nở
  Date: Thursday, August 7, 2014, 5:15 PM
  nguyenno24@gmail.com

 6. To: "Tổng Hội Hải Quân VNCH" Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin Buồn muộn : PHU NHÂN TƯ LỆNH HQ LÊ QUANG MỸ QUA ĐỜI

  Xin chuyển tiếp tin buồn muộn..về Phu nhân cưụ Tư Lệnh Hải Quân VNCH Lê Quang Mỹ.

  Quý NT và quý anh chị,

  Chúng tôi rất ngỡ ngàng nhận được tin trễ:

  Bà qủa phụ của Cố Đại Tá Lê Quang Mỹ, Cựu Tư Lệnh Hải Quân QLVNCH
  Nhũ danh Tân thị Phấn
  Pháp danh Diệu Hương
  đã tạ thế lúc 4 giờ chiều ngày 19 tháng 7 năm 2014
  tại Houston, Texas, USA
  hưởng thọ 79 tuổi.

  Lễ giỗ 49 ngày sẽ được tổ chức
  vào lúc 10:30AM
  ngày 7 tháng 9 năm 2014
  tại Chùa Phật Quang
  701 Arizona Street
  South Houston, Texas, 77587
  ĐT: 713-946-5490.

  Theo lời dặn của Mẹ, các con của Bà đã không cáo phó và không thông báo, nên anh chị em HQ Houston không ai biết. Cuối tuần qua, NT Nguyễn v. Tòng - K7/NT, tham dự Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Quang, tình cờ nhìn thấy di ảnh của Bà, hỏi ra mới biết được hung tin này; nhờ Chị Điệp Mỹ Linh dò hỏi, mới biết được những chi tiết khác.

  Nguyện xin cho hương linh của Bà Lê Quang Mỹ sớm được siêu sinh tịnh độ.

  Xin kính thông báo để quý NT và quý anh chị tùy nghi.

  HQ Lưu Đức Huyến
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Date: Tuesday, August 12, 2014, 10:48 PM


  To: QUANDANCANCHINH Daploisongnui@yahoogroups.com, DENHISONGNGU 24 24NHATRANG@yahoogroups.com, TONGHOIHAIQUANHANGHAI tonghoihqhh.vnch@gmail.com, TSQHQ/NHATRANG NHATRANG_AlfaOmega@yahoogroups.com
  Subject: Tin Buồn muộn : PHU NHÂN TƯ LỆNH HQ LÊ QUANG MỸ QUA ĐỜI

  Daploisongnui KÍNH CHUYỂN

  NGUYEN VAN LOC
  locnguyen6110@yahoo.com
  Date: 2014-08-12 19:28 GMT-05:00


  Bà Lê Quang Mỷ (Phu nhân vị Tư Lệnh Hải Quân VNCH đầu tiên) đã qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2014.

  Theo ý nguyện cuả Bà, Lể An Táng chỉ được cử hành trong phạm vi gia đình. Vợ chồng tôi vừa mới hay tin ngày hôm qua nên đã đến Chùa Phật Quang (South Houston) ngay, thấp hương cầu nguyện cho Bà sớm về cỏi Phật.

  Nếu cần liên lạc với gia đình Bà, xin gọi:

  Ông Hoàng văn Huệ. Hội trưởng Gia Đình Phật Tử Phật Quang
  Vietnamese Buddhist Pagoda Phật-Quang
  701 Arizona Street
  South Houston, TX 77587
  Phone: 713-946-5490
  713-947-1420

back to top