Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: trungt18@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, chi@civilassociates.com, haiquantrungduong@yahoo.com, mcvancon@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, dhwin@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, vouu01@verizon.net, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, mcthanhhang@yahoo.com, vtran@gfstexas.com... more Cc: andinhle@charter.net, HQKhBa@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, chauly@netzero.net, anthony1975@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khuunguyen@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, khloc@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, nhuynh48@gmail.com, ptt616@yahoo.com, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, trudinhtran@yahoo.com, tunguyen19us@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuong8432@yahoo.com, vtran49@yahoo.com, vtran@rockwellcollins.com
  Thong bao

  Tran trong thong bao cung qui Nien Truong, Qui Chien Huu va gia dinh Hai Quan tai Dallas va Fortworth:

  1/ Tin khong duoc vui lam la Chien Huu Vu dinh Dan bi tai nan khong may te tu mai nha xuong dat ca thang nay hien dang duong binh tai nha. Chien Huu Le Phuc Cuong vua bi tai nan xe. Theo nhu bao cao tu C/H Truong Ba Con thi Cuong bi mot xe tai vuot den do dung va xe bi hoan toan huy bo. Hien Cuong dang duong thuong tai nha. Theo chi Cuong cho biet Cuong da di kham Bac si va cho biet khong co trieu chung va thuong tich nang tuy nhien hien van con choang vang. Chung toi se lien lac qui vi de conform nhom ngay gio den tham hai chien huu Dan va Cuong.

  2/ Ngay 13 thang 9 nam 2008 anh chi Dao Co Chi co nha y moi tat ca qui vi cung den du le sinh nhat tap the cua thang 7,8 va 9 nhan dip nay se ban thao them ve nhung su Ngay Thanh To Hai Quan .

  3/ Ngay 14 thang 9 nam 2008; Luc 1:00PM 3 Tong Hoi Hai Quan, Tong Hoi Tu Nhan Chinh Tri VN va Tong Hoi Canh Sat quoc Gia se phoi hop to chuc "Cong Bo Bach Thu ve Hoang va Truong Sa " cua giao su Nguyen Van Canh tai Tru so Cong Dong Dallas 3221 Beltline, Garland, Texas.

  4/ Ngay 20 thang 9 nam 2008 To chuc ngay Thanh To Hai Quan tai tru so Cong Dong Dallas, 3221 Beltline Garland, Texas tu 2:00 gio chieu den toi ( xin doc Chuong trinh ngay Thanh To do C/H Tran Dai Trung tom luoc theo tinh than buoi hop tuan qua .

  Tran trong.
  NXDuc
  Hoi Truong
  Saturday, August 30, 2008 12:02 AM
  From: nxduc@aim.com

 2. To: undisclosed-recipients
  Lê Phúc Cường car accident

  Cu`ng ca'c NT & quy' anh chi em HQTZ DFW

  Chu'ng to^i vu`a nghe tin anh Le^ Phu'c Cuo`ng vu`a mo'i bi du.ng xe tai FW trua nay. Mot chiec xe Truck 16 ba'nh vuo.t de`n do? du.ng va`o da^`u xe Van cu?a Cuon`g ... Sau khi xe cuu thuong dua Cuo`ng di benh vien, Cuong da~ khả quan tro ve nha, xe Van cua Cường da ke'o ve^` dealer. Ma.ng cu?a Cuong va^~n co`n lo'n, xe BZD nhung nguoi van ok. TTTB den quy anh chi TZ tuy nghi tham ho?i./.

  Co^n DFWTTTB
  Wednesday, August 27, 2008 8:11 PM
  mcvancon@gmail.com

  P.S.: email cu?a Cuong: cuonglehq2@sbcglobal.net

 3. To: "Cac T Ngo" cachq17@yahoo.com, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Chi M Ha" haiquantrungduong@yahoo.com, "Con B Truong" mcvancon@yahoo.com, "Cuong P Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc B Nguyen" dnguyen1117@gmail.com, "Duc X Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Le T Do" ltd1940@hotmail.com, "Nhon V Tran" vouu01@verizon.net, "Nhut M Duong" nhutminhd@sbcglobal.net, "No V Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Thanh Hang Le" mcthanhhang@yahoo.com, "Van Tran" vtran@gfstexas.com
  Cc: "An D Le" andinhle@charter.net, "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Chanh C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau N Ly" chauly@netzero.net, "Cu Nguyen" anthony1975@yahoo.com, "Hiep Tam Le" hieple17@hotmail.com, "Hoa N Ho" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Tri Du" voongaiv@yahoo.com, "Kha X Pham" khapham44@yahoo.com, "Khanh H Nguyen" khuunguyen@yahoo.com, "Lang V Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Loc H Khuong" khloc@yahoo.com, "Luong H Doan" ldoan20@yahoo.com, "Nghia Huynh" nhuynh48@gmail.com, "Phu Trinh" ptt616@yahoo.com, "Phuoc H Nguyen" ptcd@aol.com, "Quang Tr Luu" quangluu68@hotmail.com, "Tru Dinh Tran" trudinhtran@yahoo.com, "Trung D Tran" trungt18@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com, "Tuong H Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Tuong H Nguyen Phuong" tuong8432@yahoo.com, "Vinh Tran" vtran49@yahoo.com, "Vinh Tran Th Tam" vtran@rockwellcollins.com
  Lễ Thánh Tổ HQ VNCH

  Kính quý Niên Trưởng, quý CH và gia đình,

  Tham chiếu buổi họp lúc 11:00 AM ngày 8 / 24 / 2008tại tư gia C/H Dục. Đính kèm là Bảng Phân Công và Chương Trình buổi lễ (dạng Adobe Acrobat PDF). Thiệp mời và chi tiết buổi họp sẽ do C/H Đức, TTK của Hội phổ biến. Nếu có điều gì sai sót hoặc cần bổ túc xin cho biết sớm. Cám ơn.

  TM Ban Tổ Chức
  HQ Trung
  Tuesday, August 26, 2008 3:37 PM
  trungt18@yahoo.com

 4. To: haiquantrungduong@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, cuonglehq2@gmail.com, hbui26@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, chanh_dang@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, trungt18@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ductx@attglobal.net, nxduc@aim.com, voongaiv@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, pcf3856@yahoo.com, vouu01@verizon.net, Lvn48@hotmail.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, andinhle@charter.net, phuocxluu@aol.com
  Tuong trinh va thong bao

  Kinh thua Qui Nien Truong, Qui Chien Huu Hai Quan trong gia dinh Hai Quan tai Dallas fortworth va vung phu can

  Kinh thua qui vi,

  Mot lan nua duoc su uy thac de nhan lanh trach vu Hoi Truong Hoi Hai Quan theo tinh than bien ban buoi Dai Hoi ngay 03 thang 8 nam 2008 vua qua voi so phieu bau qua ban ma ban bau cu da an dinh theo ban noi qui cua Hoi.

  Kinh thua Qui vi,

  Khi nhan lanh trach vu nay, Toi da co nhieu lo lang tu moi khia canh..trong va ngoai lanh vuc Hai Quan va Hang Hai Thuong Thuyen VNCH..v i mot mat lam sao duy tri duoc moi than tinh cua nhung nguoi da mot thoi chung suc duoi la co vang ba soc do Mot mat khac lam sao de giup do duoc nhung nguoi ban da cung chien dau mot thoi… con ket lai tai que nha va sau cung cho the he ke tiep biet duoc su dau tranh va su hao hung cua cha ong trong xuot cuoc chien Quoc Cong .

  Muon duoc nhu vay can phai co su gop tay tu moi nguoi con nghi den mau co va sac ao. Chung ta se cung nhau chia se trach nhiem de day con tau Hai Quan di dung theo hai trinh nhu da du lieu…Chung ta se khong phan biet …vi quan truong va don vi da tung phuc vu truoc day..vi chung ta co mot mau so chung la Hai Quan va tren cung mot mau so chung khac la trong mot gia dinh. Do do chung toi se xin gioi thieu den qui vi mot ban chap hanh voi moi khuon mat, hinh thai cua quan chung Hai Quan va Hang Hai Thuong Thuyen VNCH tai vung Dallas Fortworth va lan can ..dong thoi se thuc thi tu chinh lai ban noi qui cho thich hop voi thoi gian va giai doan hien tai.do mot Uy Ban Dac nhiem tu chinh .

  Ben canh chung toi cung co Hoi Dong Co Van gom tat ca cac vi Nien Truong trong vung . .Hien tai Hoi Dong co van ma chung toi da moi va duoc qui vi chap nhan do la qui N/T Le Thanh Uyen,Nguyen Van Nhut .

  Thanh phan Ban Chap Hanh, chung toi da duoc qui chien huu nhan loi la qui C/H : Vi Thanh Liem ( Pho HT NV ), Le Phuc Cuong ( Pho HTNV),Nguyen Binh Duc Ky ( Tong thu ky), N/T Do Trong Le (thu quy), Truong Ba Con ( nghi le), Tran Dai Trung ( Van nghe), Vu van Hoan ( xa hoi), Tran Van Nhon ( Bao chi), Nguyen Thanh Than ( The thao).

  Chung toi cung da du tru mot ngay hop mat chung moi nguoi Hai Quan nhan dip huy nhat Duc Thuong Phu Quoc Cong Binh Bac Dai Vuong Tran Hung Dao dung vao ngay huy nhat cua ngai la ngay 20 thang 9 nam 2008 tai tru so Cong Dong Nguoi Viet Quoc Gia Dallas .

  Kinh mong su hien dien va tham gia dong du cua qui vi de chung toi duoc trinh dien den qui vi thanh phan Ban Chap Hanh cho nhiem ky 2008-2010 dong thoi cung nhau tuong nho den vi anh hung dan toc va la Thanh To cua quan chung Hai Quan chung ta.

  Tran trong kinh trinh.
  Nguyen Xuan Duc
  Sunday, August 17, 2008 10:17 AM
  nxduc@aim.com

  PS. 1/ De moi nguoi nhan de dang doc chung toi viet khong bo dau . xin qui vi thong cam .
  2/ De ngay To Chuc Thanh To Hai Quan duoc hoan hao tran trong kinh moi Qui Nien Truong va Qui Chien Huu danh chut thi gio den hop tai nha chung toi (813 Parkway , Coppell, Texas 75019) vao ngay 24 thang 08 nam 2008 luc 11:00am ( vi co mot so C/H ban vao buoi chieu).
  3/ Xin nho ban Con va Cuong thong bao dum nhung chien huu thieu sot va khong co email .

 5. To: trungt18@yahoo.com, andinhle@charter.net, HQKhBa@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, chauly@netzero.net, chi@civilassociates.com, haiquantrungduong@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, anthony1975@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, dhwin@y, haiquantrungduong@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, cuonglehq2@gmail.com, hbui26@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, chanh_dang@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, mcvancon@gmail.com, trudinhtran@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ductx@attglobal.net, tamlebui@hotmail.com, voongaiv@yahoo.com, vouu01@verizon.net
  De cu Lien Hoi Truong Lien Hoi

  Kinh goi qui Nien Truong, Qui Chien Huu va gia dinh Hai Quan tai DFW,

  Kinh thua qui vi,

  Tham chieu buoi hop chung voi Lien Hoi, Chung toi duoc yeu cau Hoi chung ta se de cu nhan su vao dieu hanh Ban Chap Hanh Lien Hoi , tuc la trach vu Lien Hoi Truong. Qui vi nao co the tinh nguyen tham du cuoc bau cu nay xin cho chung toi biet de de nghi . Han chot la ngay 16 thang 8 nam 2008.

  NXDuc.
  Tuesday, August 5, 2008 11:25 PM
  nxduc@aim.com

 6. To: cuonglehq2@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, voongaiv@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, vtran@gfstexas.com, dhwin@yahoo.com, trungt18@yahoo.com
  Re: Cong Dong

  Cam on Cuong da tuong trinh buoi hop ngay hom nay voi Cong Dong.

  NXDuc
  Sunday, July 27, 2008 10:57 PM
  nxduc@aim.com


  To: nxduc@aim.com; haiquantrungduong@yahoo.com; nguyennhut@sbcglobal.net; mcvancon@yahoo.com; ltd1940@hotmail.com; voongaiv@yahoo.com; nhutminhd@sbcglobal.net; vtran@gfstexas.com; dhwin@yahoo.com; trungt18@yahoo.com
  Subject: Re: Cong Dong ...

  Hello Nien Truong ,

  Toi da nhan duoc dien thoai cua anh Liem sang nay thong bao cho biet , Nien Truong ban di xa va nho toi thay the trong buoi hop cong dong ve viec to chuc ngay Tri An TPB VNCH tai tru so cong dong .Dai cuong buoi hop nhu sau ,

  ban dieu hop dia phuong cua ba Khuc Minh Thu , ong Dang Hieu Sinh trinh bay Dai Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri se dien ra trong 3 ngay ( 3-4-5/10/08 ) , trung hop voi ngay To Chuc Gay Quy Giup TPB ( 5/10/080 ) cua cong dong& lien hoi .Sau khi thao luan va dua den ket luan tam thoi ( phai cho*` su dong y cua ba Khuc Minh Tho ) : Dem van nghe chinh thuc dem thu bay , BTC se danh mot khoang thoi gio cho Cong Dong gay quy giup TPB . Sau do ban dieu hop dia phuong cua ba Khuc Minh Tho ra ve , cong dong o lai hop tiep cho den 5:30 PM , ket qua buoi hop cong dong la , khong dong y voi y kien neu tren va doi ngay to chuc gay quy TPB la ngay 9 thang 11 nam 2008 . Truong ban to chuc gay quy giup TPB la O Thai Hoa To thay the O Nguyen Kinh Luan tu nhiem .Buoi hop tan hang luc 5:30 pm trong niem han hoan va vui ve .

  Le Phuc Cuong tuong trinh tu Arlington .
  cuonglehq2@sbcglobal.net
  Sent: Sun, 27 Jul 2008 9:16 pm


  Kinh goi qui vi,

  Hai Cong Dong Nguoi Viet tai DFW moi khan Lien Hoi Chien Si va cac Hoi doan Quan nhan va cac Hoi doan tai DFW den hop vao ngay Chu Nhat nay 27 thang 7 nam 2008 luc 2:00 PM ve van de " Hai Cong Dong To Chuc ngay Tri An Thuong Phe Binh VNCH ".tai tru so Cong Dong Dallas.

  Chung toi dang o xa khong ve tham du kip . Do do nho ban Cuong neu co the duoc di tham du the Chung Toi. Neu khong duoc thi Cuong goi dum anh Trung o gan Tru so di giup.

  NXDuc
  nxduc@aim.com

back to top