HỘI TRÙNG DƯƠNG HẢI QUÂN (HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH)

tại thành phố Dallas-Fort Worth (DFW), tiểu bang Texas, U.S.A.

 

Than gui anh Dục,

 

Van tat tra loi de anh ro:

 

1/Cuon Vinh Bac Viet, Ðịa Ly va Hai Phan la cua Commander Vũ Hữu San bien khao duoc Uy Ban Bao Ve Su Toan Ven Lanh Tho do GS Nguyen Van Canh, Stanford University, yem tro tinh than.

 

2/ Hoi Bach Dang va Dac San Luot Song tinh nguyen yem tro ve an loat, phat hanh, ke toan tai chinh v.v..  Nhu vay tuyen tap nay la cua Ham Truong Vũ Hữu San gia tam thuc hien de dap ung tinh hinh cung giong nhu cuon Dia Ly Bien Dong da phat hanh nam 1995 tai San Jose, California.

 

3/ Rat cam on anh Dục da nhiet tam yem tro cho Lướt Sóng - Hoi Bach Dang rat hoan nghenh. Moi ky ra bao chung toi se gui sang anh 20 cuon nhu cac noi khac.  Tai chanh tuy can thiet nhung su quan tam cua anh em la dieu ma au cung mong mỏi.

 

Mot lan nua chan thanh cam on anh Duc va cac chien hữu HQ tai Dallas-Fort Worth, Texas.

 

Nguyen An Cuong

San Jose, California, USA

NACUONG@aol.com

Tuesday, 16 April 2002 02:39:55 EDT

 

back to top