Ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Arlington, tiểu bang Texas, U.S.A. (26 tháng 9 năm 1999)

Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí
Lục Ðầu vô thủy bất thu thanh
(Vạn Kiếp núi lồng hình kiếp dựng
Lục Ðầu vang dội tiếng quân reo)

Ðền Thờ Ðức Trần Hưng Ðạo tại Kiếp Bạc, Việt Nam
ngày 20 tháng 8 năm Âm Lịch

Trân trọng thông báo,

Ðại Lễ Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Ðức Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Long Công Thịnh Ðức Vĩ Liệt Hồng Huân Nhân Vũ Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn đã được Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas - Ft. Worth tổ chức trọng thể

vào lúc 1:30 đến 4:00 p.m.
ngày Chủ Nhật 26 tháng 9 năm 1999 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Kỷ Mão)
tại Hugh Smith Recreation Center
1815 New York Ave.
thành phố Arlington, Texas 76010 (giữa Dallas và Ft. Worth)

với sự tham dự đông đảo của các hội đoàn và đồng hương.

Buổi tổ chức đã thành công rất tốt đẹp nhờ sự chung vai góp sức và đóng góp tài chánh của toàn thể gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth. Ðặc biệt có sự ra mắt của Ban Hợp Ca Trùng Dương gồm 18 vị phu nhân Hải Quân tha thướt trong tà áo dài đồng phục màu xanh nước biển với hai mỏ neo trên cổ áo, do công của HQ Ðại Úy Dương Minh Nhựt (18) phu nhân thực hiện với sự đo đạc của HQ Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt phu nhân. Tiếng hát oai hùng của Ban Hợp Ca Trùng Dương vang dội hội trường qua các bản "Hội Nghị Diên Hồng, Bạch Ðằng Giang, Hải Quân Hành Khúc (của Phó Ðề Ðốc Nguyễn Hữu Chí) và Tiếng Sóng Vân Ðồn" đã được sự ngợi khen nhiệt liệt của quan khách và làm nức lòng chiến sĩ nên rất nhiều Chiến Hữu Hải Quân và Phu Nhân chưa có đồng phục muốn tham dự sau này.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Dù ai đứng mũi chịu sào
Nếu không có bạn chừng nào ra khơi ?

Chân thành đa tạ tất cả quí Niên Trưởng, Chiến Hữu và đặc biệt quí vị Hải Quân Phu Nhân đã yểm trợ thực phẩm thật dồi dào và các cháu phụ giúp trong phần tiêp tân và văn nghệ. Hy vọng một ngày quang phục không xa.

Trân trọng kính chào,
HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG
DALLAS-FORT WORTH và vùng phụ cậnThánh Tổ Trần Hưng Ðạo của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - Trần Hưng Ðạo, The Patron Saint of the Republic of Vietnam Navy

Kính thưa các quân hữu:

20 tháng 8 Âm Lịch hàng năm (nhằm ngày 29 tháng 9, 1999) là ngày húy nhật Ðức Trần Hưng Ðạo. Xin có bài thơ để tưởng nhớ đến chiến công của Ngài.

Hưng Ðạo Ðại Vương

Ðất Vạn Kiếp uy linh một thủa
Hưng Ðạo Vương lừng lẫy ngàn thu
Ba phen đại phá giặc thù
Phò vua giúp nước cõi bờ yên vui

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai (1)

Quân Nguyên bạo ngược
Nhòm ngó phương Nam
Nay đòi cống người
Mai sang sách nhiễu
Sứ Sài Thung hống hách luống căm gan
Trần Di Ái nghịch thần thêm ngứa mắt

Năm Giáp Thân tháng Chạp (2)
Giặc xâm lăng hai đạo tràn sang
Thoát Hoan, đại quân xuyên ải Bắc
Toa Ðô, thủy lộ bọ Nghệ An
Năm mươi vạn quân cướp hung tàn
Cốt giày xéo non sông đất Việt

Hưng Ðạo Vương đóng quân Vạn Kiếp
Trần Khánh Dư giữ mặt Vân Ðồn
Trần Bình Trọng cố thủ Bình Than
Quân thủy bộ vừa hai mươi vạn

Thế giặc tựa chẻ tre
Ðoàn kỵ mã hung hăng chém giết
Quân biên ải lui về Vạn Kiếp
Mất kinh thành vua chạy vào Thanh

"Thế giặc to như vậy
Hay trẫm hàng để cứu muôn dân?"
Ngài dâng lời quyết liệt
"Bệ hạ muốn hàng
Hãy chém đầu thần trước đã"

Câu khẳng khái nung lòng tướng sĩ
Lời hịch truyền khích động muôn binh

Hàm Tử Quan
Trần Nhật Duật đại thắng Toa Ðô
Chương Dương Ðộ
Trần Quang Khải đánh tan giặc dữ

Thăng Long thành cờ bay phất phới
Quân Nam vào nô nức lòng dân

Thoát Hoan rút quân
Qua sông Hồng hạ trại
Toa Ðô đóng Tây Kết
Thế ỷ giốc liên hoàn

Trận Tây Kết
Năm Ất Dậu tháng năm (3)
Lòng quân phấn chấn
Hưng Ðạo Vương thừa cơ quyết thắng
Tự đem quân vây đánh Toa Ðô
Dụng mưu thần binh phục nằm chờ
Ðạo tiền quân kéo như gió lốc
Hai gọng kìm đánh thốc hai bên
Tả hữu giáp công
Thây phơi máu chảy đầy đồng
Chốn loạn quân Toa Ðô chết chém
Ô Mã Nhi cướp thuyền ra bể
Sợ cúp tai chạy thoát về Tàu

Trận Vạn Kiếp
Ðất thảm trời sầu
Xác giặc chết chất chồng như núi
Lý Hằng tử trận
Lý Quán phải tên
A Bát Xích, Phàn Tiếp sợ xanh máu mặt
Bến Sông Sách phục binh tên bắn như mưa
Thoát Hoan chui ống đồng mới mong thoát chết

Trong sáu tháng
Ngài phá tan năm mươi vạn quân giặc
Lừng danh đại tướng
Thất bại không nao
Bền gan sắt đá
Mưu lược như thần
Võ văn đầy đủ
Lời cương nghị như dao chém sắt
Hịch quan quân rung chuyển non sông

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba

Năm Ðinh Hợi tháng hai (4)
Thoát Hoan căm thù
Quyết sang rửa hận
Ba mươi vạn quân
Năm trăm thuyền chiến
Ô Mã nhi, Phàn Tiếp thống lãnh thủy binh
Áo Lỗ Xích, Trịnh Bằng Phi chỉ huy quân bộ
Trương Văn Hổ tải lương
Thoát Hoan đại nguyên súy

Quân giặc hung hăng
Nhà vua e sợ
"Giặc quyết tâm rửa nhục
Phen này thế giặc càng to"
"Xin bệ hạ đừng lo
Giặc vừa thua hãy còn khiếp sợ
Quân binh ta tinh nhuệ
Ắt giặc phải qui hàng"

Nào ngờ đâu quân giặc bạo tàn
Sức quân đi trúc chẻ ngói tan
Gieo tàn ác giết người cướp vật
Quân ta lui dùng mưu dụ giặc
Chờ thời cơ dĩ dật dãi lao (5)

Ải Vân Ðồn
Trần Khánh Dư đánh úp
Thuyền tải lương cửa bể Ðại Bàng
Sóng nước reo vang
Ðổ ngầu máu giặc
Thuyền lương tan tác
Xác chết đầy sông
Trương Văn Hổ sợ trốn về Tàu
Ô Mã Nhi uất vì thua trí

Quân Thoát Hoan mất dần nhuệ khí
Lương thực không, tính chuyện rút về
Sơn lam chướng khí nặng nề
Mười phần còn bẩy hết bề hung hăng

Tháng ba năm Mậu Tí (6)
Ngài chỉ dòng sông Hóa
"Giặc không tan ta quyết không về"
Quân sĩ cùng thề
"Quyết tâm Sát Ðát"
Tiếng hò reo ầm vang như sấm sét

Sông Bạch Ðằng
Quân Nam trồng cọc sắt
Khiêu chiến thủy triều lên
Ô Mã Nhi mắc mẹo
Giục trống xua quân theo
Phục binh tràn ra đánh
Nước rút giặc phơi thây
Thuyền ngả nghiêng cọc nhọn

Bạch Ðằng Giang sóng cuộn
Máu đỏ xác nghẽn giòng
Quân ta reo đại thắng
Ðập nát mộng cuồng ngông

Tích Lệ, Cơ Ngọc sợ thôi vỡ mật
Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bắt sống trận tiền
Tiêu hủy bốn trăm chiến thuyền
Tù binh hàng vạn quân sĩ

Ải Nội Bàng, Phạm Ngũ Lão chém Trương Quân
Núi Kỳ Cấp, A Bát Xích, Trương Ngọc chết vì tên độc
Thoá't Hoan, Trịnh Bằng Phi thoát hiểm về Tàu
Ðêm khuya ngủ giật mình thon thót

Ba mươi vạn hùng binh
Không còn manh giáp

Anh hùng thay Hưng Ðạo Vương
Ngàn thu sử Việt treo gương
Lòng trung cứu dân giữ nước
Lược thao chí cả can trường

Trần Quán Niệm

  1. Ðại Vương phá quân Nguyên ba lần, nhưng lần đầu tiên vì không nhiều tài liệu nên không tường thuật ra đây
  2. Giáp Thân (1284)
  3. Ất Dậu (1285)
  4. Ðinh Hợi (1287)
  5. Dĩ dật dãi lao = Lấy khoẻ đánh mệt
  6. Mậu Tí (1288)

Buổi Họp Tổ Chức Ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Dallas, Texas, U.S.A. (5 tháng 9 năm 1999)

Chủ Nhật September 5, 1999 lúc 12:00 giờ trưa sẽ họp rehearsal tại nhà anh Lang ( 16 ):

2421 Livingston Ln.
Grand Prairie, TX 75052
(972) 602-8973

Nhờ anh Nhơn soạn giùm chương trình chi tiết buổi lễ THD và nghị trình buổi họp tại nhà anh Lang. Cám ơn. Nhớ trả lời cho biết số người tham dự để anh Lang đãi bún thịt nướng.

Sẽ khai mạc và bế mạc đúng giờ vì MC Côn còn phải làm MC đám cưới. Mời quý Phu Nhân đến luôn. Sẽ gửi DT những người không có e-mail.

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
T.M. Ban Chấp Hành
Trần Ðại Trung


Buổi Họp Tổ Chức Ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Dallas, Texas, U.S.A. (1 tháng 8 năm 1999)

Trân trọng kính mời quý vị Niên Trưởng, Chiến Hữu và gia đình đến dự buổi họp tại tệ xá:

3022 Housley Dr.
Dallas, Texas
vào lúc: 2:00 giờ chiều
Chủ Nhật 01 tháng 8 - 1999

để bàn về việc tổ chức Lễ Húy Nhật Thánh Tổ HQ 1999 và các việc linh tinh.

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
T.M. Ban Chấp Hành
Trần Ðại Trung


Quý vị nào muốn mua dây biểu chương màu đỏ ( bảo quốc ), xin cho biết để nhờ Tổng Hội mua giùm. Ðề nghị tất cả chúng ta mang cùng một màu cho đồng nhất. Quý vị Hội Phó và Ðại Diện Vùng vui lòng đúc kết giùm và gởi về tôi ASAP.

Lễ Thánh Tổ HQ sẽ đuọc tổ chức vào ngày 26 tháng 9 - 99, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi. Anh Nhơn đang book chỗ Hugh Smith Rec. Cntr.

Chân thành đa tạ.
Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Ft. Worth, Texas
T.M. Ban Chấp Hành
Trần Ðại Trung

 

back to top