Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A. Nhiệm Kỳ 2000-2002 tại Ðêm Trùng Dương 2000 (Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000)

Lễ chào cờ trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

 

Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt (Cố Vấn) trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

 

Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

 

Nữ Nghệ Sĩ Mai Thi trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

 

Nữ Ca Sĩ Ngọc Minh trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

 

Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục (phải) nhận lệnh từ Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt (trái) trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

 

Song ca trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

 

Ban Chấp Hành trong Ðêm Trùng Dương, tối Thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2000, tại nhà hàng Arc-En-Ciel ở thành phố Arlington, Texas, U.S.A.

Thành phần Tân Ban Chấp Hành vừa già, vừa trẻ gồm có:

Hội Ðồng Niên Trưởng:

Hội Ðồng Cố Vấn gồm các cựu Hội Trưởng:

Ngoài ra Tân Ban Chấp Hành còn được sự hỗ trợ của các Niên Trưởng khóa 15 và 16, các khóa OCS cùng anh em trong Liên Ðoàn Người Nhái và Biệt Hải cũ.

Tất cả rất hài hòa trong tình chiến hữu trong đêm ra mắt Tân Ban Chấp Hành và trong chuyến ra khơi đầu tiên dân sự vụ cứu giúp đồng bào nạn lụt tại miền Tây Việt Nam. Ban Chấp Hành thu được khoảng $6000. Tất cả số tiền này sẽ được chia làm (2) gởi cho:

  1. Phật Giáo
  2. Công Giáo

Chi tiết việc gởi tiền sẽ được công bố sau. Ðặc biệt trong đêm ra mắt có nữ ca sĩ Ngọc Minh đến từ California với tính cách hát không nhận thù lao để yểm trợ người lính Hải Quân.

T.M. Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2000-2002
Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, U.S.A.
Nguyễn Xuân Dục
Tuesday, 21 Nov 2000 20:14:16 EST

Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận

Trân trọng kính mời ... vui lòng bớt chút thì giờ đến tham dự

Ðêm Trùng Dương 2000
được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2000 tại:
Nhà Hàng Arc-En-Ciel
2208 New York Avenue
Arlington, Texas 76010
U.S.A.
(817) 469-9999

Chương Trình

Trân trọng mời các chiến hữu Hải Quân trong vùng gần hay xa Dallas-Fort Worth, nếu có thể, hãy về tham gia. Sự hiện diện của ... sẽ làm cho ngọn hải đăng thêm sáng hơn và đẹp hơn trong đêm Trùng Dương 2000

Tất cả tiền thặng dư thu được sẽ dùng trong công tác dân sự vụ đầu tiên của Hội Hải Quân Trùng Dương là gửi giúp nạn nhân bão lụt miền Nam qua các cơ quan tôn giáo. Miền Nam là nơi mà anh em Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa có nhiều kỷ niệm trong thời gian chiến đấu để giữ đất và bảo vệ an ninh cũng như đã đối đầu trực diện với bọn Cộng Sản Hà Nội và tay sai trước đây.

T.M. BCH Hội Trùng Dương
Trưởng Ban Tổ Chức
Trần Văn Nhơn

Ðiện Thoại Liên Lạc:

 

back to top