LỄ HÚY NHẬT ÐỨC THÁNH TRẦN

THÁNH TỔ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA

 

THIỆP MỜI

 

Ðể tưởng nhớ đến công ơn những bậc tiền nhân đã có công bảo vệ đất nước, Hội Hải Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ trân trọng kính mời:

 

..................................................................................................................................

 

vui lòng đến dự Lễ Húy Nhật Ðức Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn, vị Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được tổ chức tại

 

Trụ Sở Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas

3221 Belt Line Road

Garland, Texas 75044

(972) 414-1388

vào lúc 12:00 giờ trưa

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2003

(nhằm ngày 18 tháng 8 năm Quý Mùi)

 

Sự hiện diện của quý vị không những làm tăng thêm phần long trọng mà còn nói lên tinh thần gắn bó giữa những người Việt ly hương.

 

Thay Mặt Hội Hải Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ

HQ Nguyễn Xuân Dục

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

12:00 p.m.                       Tiếp Tân

01:00 p.m.                       Khai Mạc

                                       Nghi Thức Khai Mạc

                                       Ðôi Lời của Hội Trưởng

                                       Lễ Tưởng Niệm

                                                Nghi Thức Cổ Truyền

                                                Quan khách dâng hương

                                                Cơm thân mật & văn nghệ giúp vui

05:00 p.m.                       Bế Mạc

 

Ðiện Thoại Liên Lạc:

 

Ông Nguyễn Văn Nhựt          (972) 264-1110

Ông Nguyễn Xuân Dục          (972) 462-0976

Ông Trần Văn Nhơn               (972) 258-6275

Ông Nguyễn Văn Lang          (972) 602-8973

Ông Vi Thanh Liêm            (972) 264-5898

Ông Trương Bá Côn                   (972) 569-8669

Ông Trần Ðại Trung           (972) 681-2640